Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe czarne punkty wodne

Data publikacji 02.06.2023

Samorząd Mazowsza wraz z Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu prowadzą akcję oznaczania niebezpiecznych kąpielisk tzw. czarnymi punktami wodnymi. W tym roku na tę listę trafiło kolejnych pięć, tym samym na terenie garnizonu mazowieckiego w 2023 roku ustawionych będzie 88 tablic "Czarny punkt wodny". Tegoroczną akcję znakowania kąpielisk zainaugurował briefing prasowy w Płocku, w którym uczestniczył Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Jakub Gorczyński.

W ramach corocznych przygotowań do sezonu wypoczynkowego mazowiecka Policja realizuje szereg działań o charakterze prewencyjnym. Jednym z nich jest współpraca z urzędem marszałkowskim, władzami samorządowymi oraz podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na wodach, terenach przywodnych i oznaczanie miejsc niebezpiecznych dla kąpieli tablicami ostrzegawczymi: „Czarny punkt wodny”. Stosowanie tablic ma charakter ostrzegawczy, a ich celem jest oddziaływanie na wyobraźnię osób, znajdujących się w pobliżu miejsca niebezpiecznego do kąpieli. Forma tablic jest prosta i czytelna. Czarno-żółta kolorystyka gwarantuje dobrą widoczność, natomiast minimalistyczna grafika - czytelność. Tablice informujące o ryzyku kąpieli są zawsze ustawione w widocznym dla wszystkich miejscu.

Policja deleguje w miejsca oznaczone tymi tablicami funkcjonariuszy na co dzień pełniących służbę w wydziałach prewencji komend miejskich i powiatowych. Do służby w patrolach wodnych przydzielani są policjanci posiadający kwalifikacje zawodowe do kierowania jednostkami pływającymi. Dodatkowo policyjni "wodniacy" systematycznie przechodzą szkolenia i ćwiczenia, których celem jest doskonalenie umiejętności, co przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa i poprawę jakości akcji ratunkowych podejmowanych w trakcie służby.

W 2021 roku na terenie garnizonu mazowieckiego doszło do 25 utonięć, a rok później aż do 46. Najczęstszą przyczyną tych tragicznych zdarzeń są brawura, lekkomyślność oraz alkohol. Poza tym często wypoczywający nad wodą zapominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i korzystają z dzikich kąpielisk, które nie są do tego przeznaczone i właśnie przed kąpielami w takich miejscach chcemy przestrzec.

W piątek (2.06.2023) w Płocku odbyła się konferencja prasowa poświęcona akcji oznaczania niebezpiecznych kąpielisk, w której uczestniczył Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Jakub Gorczyński, Komendant Miejski Policji w Płocku insp. Mariusz Kryszkowski oraz przedstawiciele płockiego WOPR.

Jedną z przyczyn jest wybieranie niestrzeżonych i nieznanych akwenów. Przed takimi miejscami ostrzegają czarno-żółte tablice. - Dzikie kąpieliska czy wyrobiska mogą wydawać się atrakcyjne, jednak są bardzo zdradliwe. Wątpliwości rozwiewają tablice ostrzegawcze, które są wyraźnym sygnałem, że tu nie należy się kąpać. I jest to rzetelna informacja o tym, że jest tu niebezpiecznie. Nie ignorujmy jej. Nie warto ryzykować zdrowia i życia - podkreślał Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

- Jednym z podstawowych zadań Policji jest ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego m.in. na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania. Na Mazowszu zadania te realizować będą policjanci posiadający specjalistyczne kwalifikacje i przeszkolenie. Naszym priorytetem jest zmniejszenie liczby utonięć osób, zapewnienie bezpieczeństwa kąpiących się, pływających i uprawiających sporty wodne. W swych działaniach wspierać będziemy także inne podmioty, w tym: właściwe gminy oraz WOPR. Synergia naszych działań pozwoli wypoczywającym na bezpieczny wypoczynek. Inicjatywa oznaczania miejsc niebezpiecznych dla kąpieli tablicami ostrzegawczymi „Czarny Punkt Wodny” jest niezwykle istotna. Stosowanie takich tablic ma charakter ostrzegawczy, a ich celem jest oddziaływanie na wyobraźnię osób, znajdujących się w pobliżu miejsca niebezpiecznego do kąpieli - mówił insp. Jakub Gorczyński - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu.

W tym roku, po raz pierwszy, w identyfikację miejsc szczególnie niebezpiecznych nad wodami na terenie Mazowsza zaangażowane zostały podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego. To ratownicy wodni najlepiej znają miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do tragicznych zdarzeń nad wodą. Dzięki takiej współpracy zaktualizowany został wykaz czarnych punktów wodnych na 2023 r. Jak zaznaczył Piotr Lisocki, wiceprezes ds. marketingowych Rejonowego Płockiego WOPR, bezpieczeństwo nad wodą to wciąż w Polsce istotny problem. - Porównując liczba utonięć i sytuacji niebezpiecznych w naszym kraju do krajów tzw. Europy Zachodniej wyraźnie widać, że w Polsce jest ich zdecydowanie więcej statystycznie. Głównymi powodami są m.in.: pływanie w miejscach niestrzeżonych przez ratowników wodnych, skakanie do wody nieznanej, wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Innymi przyczynami są przecenianie własnych umiejętności pływackich i niedostateczna wydolność organizmu, pływanie po obfitym posiłku czy gwałtowne wskakiwanie do wody po intensywnym opalaniu.

W 2023 roku na terenie garnizonu mazowieckiego Policji, we współpracy z WOPR wytypowano 5 nowych miejsc do oznaczenia tablicami Czarny Punkt Wodny.

Zostaną ustawione w miejscowościach:

  •     Płocku - (pow. Płock, gm. Płock) - odcinek wzdłuż nabrzeża od Oddziału Żeglarsko Motorowodnego PTTK „Morka” w kierunku kompleksu konferencyjnego „Naftoremont” w Płocku (rzeka Wisła);
  •     Gorzewie (pow. gostyniński, gm. Gostynin) - Jezioro Białe, dzikie kąpielisko Klusek, działka 368/4;
  •     Sochaczewie - (pow. sochaczewski, gm. Sochaczew) - rzeka Bzura, okolice starego młyna Kulisiewicza obok kładki na ul. Staszica;
  •     Sochaczewie - (pow. sochaczewski, gm. Sochaczew) - rzeka Bzura, okolice starego młyna Kulisiewicza od ul. Gawłowskiej;
  •     Teodorowie (pow. ostrołęcki, gm. Rzekuń) - przeprawa promowa na rzece Narew (154 km);

Łącznie po aktualizacji na terenie garnizonu mazowieckiego w 2023 roku będzie 88 miejsc oznaczonych „Czarnymi punktami wodnymi”. Wykaz czarnych punktów wodnych na Mazowszu znajduje się tutaj.

(KWP zs. w Radomiu / kp)

Powrót na górę strony