Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie z przedstawicielami Policji Węgierskiej

Data publikacji 06.06.2023

W ubiegłym tygodniu w Komendzie Głównej Policji odbyło się spotkanie kierownictwa Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z reprezentantami policji węgierskiej w ramach projektu "Rozwój współpracy z polskimi organami ścigania przeciwko przestępczości zorganizowanej". Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń w zakresie zwalczania przestępczości, podkreślenie wagi międzynarodowej współpracy przy zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i zaprezentowanie najnowszych trendów pojawiających się w cyberprzestrzeni.

W środę 31 maja br. w Komendzie Głównej Policji w sali im. Generałów Polskiej Policji odbyło się spotkanie Zastępcy Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości inspektora Michała Pudło oraz przedstawicieli poszczególnych wydziałów Biura, z reprezentantami policji węgierskiej, w ramach projektu: „Rozwój współpracy z polskimi organami ścigania przeciwko przestępczości zorganizowanej”.

W spotkaniu ze strony węgierskiej udział wzięli:

płk pol. Aron JENEY – dyrektor Narodowego Biura Śledczego (NBI), zastępca dowódcy Służb Szybkiego Reagowania i Specjalnych Policji,

ppłk pol. dr Gabor GARAI – szef Służby Kryminalnej NBI, zastępca dyrektora NBI,

ppłk pol. Zsuzsanna – KREITZ szef Wydziału Kryminalistycznego (NBI),

ppłk pol. dr Miklos VIZI – szef Wydziału Koordynacji (NBI).

W trakcie spotkania Zastępca Komendanta CBZC, insp. Michał Pudło przedstawił strukturę organizacyjną Biura oraz zadania realizowane przez policjantów poszczególnych komórek organizacyjnych CBZC. Omówił również aktualne wyzwania stojące przed funkcjonariuszami w zakresie zwalczania cyberprzestępczości. Wspólnie z reprezentantami policji węgierskiej wymieniono doświadczenia z zakresu zwalczania cyberprzestępczości i przestępczości zorganizowanej, podkreślono istotną rolę międzynarodowej, bilateralnej współpracy policyjnej w zakresie jej zwalczania.

Strona węgierska wyraziła duże zainteresowanie przestawionymi metodami i formami zwalczania aktualnych zagrożeń w sieci przez polską Policję w tym przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.

(CBZC)

  • na sali od lewej strony stoi mężczyzna, kobieta i policjant
  • Spotkanie z reprezentantami Policji Węgierskiej
  • zdjęcie grupowe uczestników spotkania
  • zdjęcie grupowe uczestników spotkania
  • policjant rozmawia z dwoma mężczyznami
Powrót na górę strony