Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Negocjacje na terenie elektrowni Enea z udziałem negocjatorów policyjnych służby kontrterrorystycznej

Data publikacji 07.06.2023

W Kozienicach na terenie elektrowni spółki Enea w dniach 5-6 czerwca br. odbywają się ćwiczenia o kryptonimie REFIT CT z udziałem Negocjatorów Policyjnych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu wspieranych przez Negocjatorów Policyjnych Służby Kontrterrorystycznej (NPSKT).

Celem przedsięwzięcia jest sprawdzenie gotowości na ataki terrorystyczne na obiekty infrastruktury krytycznej i właściwe reagowanie na zdarzenie ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykorzystanie systemu dot. prowadzenia negocjacji podczas działań kontrterrorystycznych przy współudziale służb układu militarnego i pozamilitarnego. W realizacji biorą udział żołnierze wojsk specjalnych, kontrterroryści Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Radomiu.

(CPKP "BOA"

  • budynek biurowy, na dachu napis Elektrownia Kozienice
  • wejście na teren elektrowni, nad wejściem napis Enea Wytwarzanie
  • trzej kontrterroryści z bronią
  • uzbrojeni kontrterroryści wchodzą do budynku
  • policjant i policjantka stojący tyłem, mają na sobie kamizelki z napisem negocjator
  • naszywka z logiem CPKP BOA na ramieniu na mundurze kontrterrorysty
Powrót na górę strony