Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XIII edycja konferencji dotyczącej współpracy sektora bankowego z organami ścigania

Data publikacji 04.07.2023

W dniach 28-30 czerwca 2023 r. odbyła się kolejna XIII edycja konferencji dotyczącej współpracy sektora bankowego z organami ścigania w zakresie zapobiegania, ujawniania oraz zwalczania przestępczości związanej z działaniem na szkodę banków i ich klientów. Organizatorami konferencji była Rada Bezpieczeństwa Banków Związku Banków Polskich oraz Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prokuratury, funkcjonariusze jednostek terenowych Policji zwalczających przestępczość gospodarczą oraz Centralnego Biura Śledczego Policji, a także przedstawiciele krajowego sektora bankowego.

Program konferencji koncentrował się na szeroko rozumianym przeciwdziałaniu oszustwom związanym z działalnością banków i instytucji finansowych oraz wspólnych inicjatywach podejmowanych w tym zakresie, a także obejmował sesję tematyczną odnoszącą się do środków bezpieczeństwa fizycznego banków i urządzeń ATM. Podczas cyklu wykładów zaproszeni eksperci omówili również algorytmy i procedury postępowania, w zakresie przestępczości kryptowalutowej, a także zapoznali uczestników z najnowszymi trendami w tym obszarze.

Konferencja stanowiła okazję do spotkania szerokiego grona przedstawicieli - praktyków organów ścigania i sektora bankowego, a jej ważnym celem było porównanie doświadczeń, wymiana poglądów i dobrych praktyk oraz wzmocnienie współpracy w zakresie ochrony krajowego systemu finansowego oraz walki z przestępczością bankową.

(Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP)

  • zdjęcie monitora na którym widać wyświetloną nazwę konferencji
  • Po lewej stronie za stołem, przodem do zebranych na sali, z laptopami siedzą trzy osoby - jedna z nich - kobieta mówi przez mikrofon. Na środku widać ekran z wyświetloną nazwą konferencji, z prawej strony stoi mężczyzna w garniturze z mikrofonem w ręku. Na sali widać od tyłu również siedzące, zebrane na sali osoby biorące udział w szkoleniu
  • Po lewej stronie za stołem, przodem do zebranych na sali, z laptopami siedzą trzy osoby. Na środku widać ekran z wyświetloną nazwą konferencji, z prawej strony stoi dwóch mężczyzn w garniturach, a jeden z nich mówi przez trzymany w ręce mikrofon. Na sali widać od tyłu również siedzące, zebrane na sali osoby biorące udział w szkoleniu
Powrót na górę strony