Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Jeden z wiodących członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się oszustwami w sieci zatrzymany przez CBZC

Data publikacji 06.07.2023

Funkcjonariusze z Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w drugiej połowie czerwca 2023 roku na terenie województwa mazowieckiego zatrzymali jednego z członków zorganizowanej grupy przestępczej, której działalność polegała na bezprawnym uzyskiwaniu loginów, haseł dostępowych i autoryzacyjnych do rachunków bankowych pokrzywdzonych podmiotów i osób fizycznych. O zatrzymaniu jej członków oraz o sposobie funkcjonowania grupy informowaliśmy w kwietniu 2023 roku.

Tym razem policjanci z CBZC zatrzymali jednego z najważniejszych członków tej grupy. O kluczowej roli w grupie świadczą zadania wykonywane przez zatrzymanego, m.in. pozyskiwanie w nieuprawniony sposób loginów, haseł dostępu oraz informacji o wysokości środków zgromadzonych na rachunkach bankowych pokrzywdzonych, jak i uzyskiwanie bez uprawnienia, za pośrednictwem sieci Internet, dostępu do informacji dla niego nie przeznaczonej.

W toku wykonywanych czynności w pomieszczeniach mieszkalnych u zatrzymanego mężczyzny zabezpieczono m.in. dokumenty potwierdzające wpłaty środków pieniężnych i wydania w zamian środków w postaci kryptowalut; liczny sprzęt komputerowy, telefony komórkowe – służące do popełniania czynów zabronionych, elektroniczne nośniki danych, a także liczarkę do banknotów.

Wobec zatrzymanego mężczyzny, na wniosek Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu zastosował izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

W toku nadzorowanego przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu śledztwa do dnia dzisiejszego ustalono ponad 50 pokrzywdzonych, na szkodę których powstały straty w łącznej kwocie przekraczającej 20 milionów złotych.

W chwili obecnej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania stosowany jest wobec 7 osób, a w całym postępowaniu występuje 16 podejrzanych.

Postępowanie ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania w sprawie.

(CBZC)

Powrót na górę strony