Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Druga rocznica śmierci śp. Jana Kota SAC, naczelnego kapelana Policji - PAMIĘTAMY!

Data publikacji 08.07.2023

Dziś mija druga rocznica śmierci śp. Jana Kota SAC naczelnego kapelana Policji, a także kapelana Komendy Głównej Policji, który odszedł po ciężkiej chorobie. Nasz cichy, uśmiechnięty Kapelan służył duszpastersko policjantom przez ponad 20 lat. Był bardzo oddany ludziom, Policji, współbraciom w zakonie. W drugą rocznicę śmierci Księdza Jana na Jego grobie złożono kwiaty i zapalono znicze. W ten sposób Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wraz z Zastępcami w imieniu własnym, kierownictwa, policjantów i pracowników Policji oddał hołd Jego pamięci. Na zawsze pozostanie w naszych sercach!

zdjęcie śp. Jana Kota SAC naczelnego kapelana Policji

Ks. Jan Konstanty Kot urodził się 24 lutego 1946 r. w Jankach na Lubelszczyźnie. Pracował jako robotnik w Stoczni Gdańskiej, a następnie w innych przedsiębiorstwach na Wybrzeżu. Do Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (ojcowie pallotyni) w Ołtarzewie koło Warszawy wstąpił w 1972 r. Święcenia kapłańskie przyjął 16 maja 1978 r. z rąk ks. bp.  Bronisława Dąbrowskiego. W tym samym roku uzyskał tytuł magistra teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Uczestniczył następnie w rocznym kursie języka francuskiego w Paryżu.

Po powrocie do Polski był zastępcą prokuratora, a od 1984 r. prokuratorem w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. Był też członkiem Rady Ekonomicznej przy Zarządzie Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego i spowiednikiem dwóch zgromadzeń zakonnych, zajmował się trudną młodzieżą oraz niósł także posługę duszpasterską w szpitalu psychiatrycznym w Tworkach koło Pruszkowa.

W latach 2000 - 2002 był kapelanem komisariatów Policji Warszawa Praga Północ i Warszawa Praga. W 2002 r. został mianowany kapelanem Policji, a w 2009 r. kapelanem Ośrodka Duszpasterskiego Komendy Głównej Policji w Warszawie.
 
To on przygotowywał modlitewniki i informatory Duszpasterstwa Policji. Był współtwórcą pierwszego w historii polskiej Policji „Modlitewnika policjanta”, który oprócz modlitw, opisu liturgii sakramentów świętych, nabożeństw, pieśni kościelnych i krótkiego katechizmu, zawiera wskazania etyczne oraz zasady zachowania policjanta w czasie ceremonii religijnych. Dzięki jego inicjatywie powstał także „Informator Duszpasterstwa Policji”. Każdego roku przygotowywał rekolekcje dla kapelanów Policji w Centrum Animacji Misyjnej ojców pallotynów. Angażował się również w organizację Jasnogórskich Spotkań Środowiska Policyjnego oraz wyjazdy na Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje, gdzie spoczywają pomordowani funkcjonariusze Policji Państwowej II RP. Był honorowym członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. oraz Stowarzyszenia Generałów Policji RP.

Za swoją działalność został uhonorowany wieloma odznaczeniami, w tym Złotym Medalem za Zasługi dla Policji, Medalem „Milito pro Christo”, Medalem „Pro Memoria”, Medalem Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, Odznaką Honorową Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, Medalem „Cordi Nobile – Szlachetnemu Sercu”, Medalem XX-lecia NSZZP, Medalem XXV-lecia NSZZP, Medalem 100-lecia Powstania Polskiej Policji, Krzyżem Niepodległości z Gwiazdą kl. I i Medalem „Nasz Honor dla Godności Polski” oraz pośmiertnie Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Zmarł po ciężkiej chorobie 8 lipca 2021 r. Miał 75 lat, z których 43 przeżył w kapłaństwie, a 49 w pallotyńskiej konsekracji.

Na zawsze pozostanie w naszych sercach!

Wczoraj, 07.07.2023 r., o godzinie 16.30, w kościele przy ulicy Skaryszewskiej 12, gdzie mieszkał śp. Ksiądz Jan Kot, w Jego intencji odprawiona została msza święta.

złożony wieniec na grobie śp. Jana Kota SAC, naczelnego kapelana Policji

(BKS KGP / mw)

Powrót na górę strony