Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowi funkcjonariusze w szeregach Podkarpackiej Policji

Data publikacji 10.07.2023

Dzisiaj, w Oddziale Prewencji Policji w Rzeszowie, nowi funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty policyjnego ślubowania. Odbierając legitymacje z rąk nadinspektora Dariusza Matusiaka, wzięli na siebie obowiązki i trudy związane z policyjną służbą.

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej" - przysięgali nowo przyjęci funkcjonariusze.

Dziś, na placu apelowym Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie, 50 nowych funkcjonariuszy złożyło ślubowanie i odebrało legitymacje z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariusza Matusiaka. Gratulacje i życzenia przekazała im Wicewojewoda Podkarpacki Jolanta Sawicka. Tekst modlitwy policjanta odczytał duszpasterz podkarpackich policjantów ks. Marek Buchman.

Nowi funkcjonariusze przeszli wieloetapowy proces rekrutacyjny. Aby zostać policjantami musieli spełnić wysokie wymagania, jakie stawia się przed kandydatami. Potwierdzili, że mają ogromną wiedzę i umiejętności.

Za kilka dni młodzi adepci wyjadą do szkoły Policji, gdzie zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po odbyciu przeszkolenia, rozpoczną służbę w wyznaczonych jednostkach terenowych województwa podkarpackiego.

 • Gwiazdy policyjne z legitymacjami
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów na Oddziale Prewencji Policji
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów na Oddziale Prewencji Policji
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów na Oddziale Prewencji Policji
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów na Oddziale Prewencji Policji
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów na Oddziale Prewencji Policji
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów na Oddziale Prewencji Policji
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów na Oddziale Prewencji Policji
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów na Oddziale Prewencji Policji
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów na Oddziale Prewencji Policji
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów na Oddziale Prewencji Policji
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów na Oddziale Prewencji Policji
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów na Oddziale Prewencji Policji
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów na Oddziale Prewencji Policji
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów na Oddziale Prewencji Policji
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów na Oddziale Prewencji Policji
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów na Oddziale Prewencji Policji
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów na Oddziale Prewencji Policji
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów na Oddziale Prewencji Policji
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów na Oddziale Prewencji Policji
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów na Oddziale Prewencji Policji
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów na Oddziale Prewencji Policji
Powrót na górę strony