Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Służyć wiernie narodowi…”

Data publikacji 11.07.2023

Dziś na terenie kieleckiego oddziału prewencji odbyła się uroczystość ślubowania 20 nowo przyjętych funkcjonariuszy. W zbiórce wziął udział m. in. Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta i jego zastępca insp. Andrzej Patrzałek wraz z przedstawicielami kierownictwa świętokrzyskiej Policji, Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Grzegorz Rajca oraz Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Kielcach kapitan SG Maciej Chwałkowski.

Na terenie placu alarmowego Oddziału Prewencji Policji w Kielcach odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której 20 funkcjonariuszy złożyło uroczyste ślubowanie. Wypowiadając słowa: „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…)” adepci wstąpili w szeregi Policji.

Podczas uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta wręczył nowym funkcjonariuszom legitymacje służbowe. Z rąk Wojewody Świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza każdy z dziś ślubujących otrzymał zbiór zasad etyki zawodowej. 

Generał oraz Wojewoda pogratulowali nowym funkcjonariuszom podjęcia wyzwania, jakim jest służba w tej formacji. Życzyli im sukcesów w życiu zawodowym, a także prywatnym. Bożego błogosławieństwa nowo przyjętym funkcjonariuszom udzielił ks. ppor. Paweł Kowalski.

Teraz adeptów czeka szkolenie zawodowe w jednej z policyjnych szkół, gdzie będą zdobywać wiedzę teoretyczną i praktyczną m.in. z zakresu przepisów prawa czy taktyk i technik interwencji. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie.

Po zakończonym szkoleniu policjanci powrócą do swoich jednostek, gdzie zasilą szeregi Oddziału Prewencji Policji w Kielcach, komendy miejskiej i wojewódzkiej oraz komend powiatowych w Jędrzejowie, Końskich, Starachowicach, Kazimierzy Wielkiej, Włoszczowie i Sandomierzu.

Przypominamy, że osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć odpowiednie dokumenty w Wydziale Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach znajdującej się przy ul. Seminaryjskiej 12. Przyjmowanie dokumentów odbywa się od poniedziałku do środy w godzinach od 9:00 do 13:00 w pokoju nr 15.

Opr. MŚ

Źródło: KWP w Kielcach

 • uczestnicy uroczystości ślubowania
 • uczestnicy uroczystości ślubowania
 • uczestnicy uroczystości ślubowania
 • uczestnicy uroczystości ślubowania
 • uczestnicy uroczystości ślubowania
 • uczestnicy uroczystości ślubowania
 • uczestnicy uroczystości ślubowania
 • uczestnicy uroczystości ślubowania
 • uczestnicy uroczystości ślubowania
 • uczestnicy uroczystości ślubowania
 • uczestnicy uroczystości ślubowania
 • uczestnicy uroczystości ślubowania
 • uczestnicy uroczystości ślubowania
 • uczestnicy uroczystości ślubowania
 • uczestnicy uroczystości ślubowania
 • uczestnicy uroczystości ślubowania
 • uczestnicy uroczystości ślubowania
 • uczestnicy uroczystości ślubowania
 • uczestnicy uroczystości ślubowania
 • uczestnicy uroczystości ślubowania
 • uczestnicy uroczystości ślubowania
 • uczestnicy uroczystości ślubowania
 • uczestnicy uroczystości ślubowania
 • uczestnicy uroczystości ślubowania
 • uczestnicy uroczystości ślubowania
 • uczestnicy uroczystości ślubowania
 • uczestnicy uroczystości ślubowania
 • uczestnicy uroczystości ślubowania
 • uczestnicy uroczystości ślubowania
 • uczestnicy uroczystości ślubowania
 • uczestnicy uroczystości ślubowania
 • uczestnicy uroczystości ślubowania
Powrót na górę strony