Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowi dolnośląscy policjanci wypowiedzieli słowa roty ślubowania…

Data publikacji 12.07.2023

,,Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (...)” – m.in. właśnie te słowa w trakcie uroczystego ślubowania, które miało miejsce w niezwykle ważnym miejscu Wrocławia, wypowiedzieli nowi funkcjonariusze Policji. Stan osobowy garnizonu dolnośląskiego powiększył się bowiem o 15 policjantek i 30 policjantów, którzy to po kilkumiesięcznym szkoleniu podstawowym, trafią do służby w swoich jednostkach terenowych. Akty ślubowania policjantom wręczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski, a w uroczystości udział wzięli także: Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa, Dyrektor Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” dr Andrzej Jerie oraz przedstawiciele kadry kierowniczej i oczywiście nowi funkcjonariusze wraz z rodzinami. Oprawę muzyczną wydarzania zapewnili muzycy z policyjnej Orkiestry z KWP we Wrocławiu.

Garnizon dolnośląski Policji przyjął kilka dni temu w swoje szeregi kilkudziesięciu nowych funkcjonariuszy. Słowa roty ślubowania wypowiedzieli oni podczas wczorajszej uroczystości, którą tym razem zorganizowano na terenie Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu. Zajezdnia to niezwykłe miejsce i niezwykły obiekt z końca XIX wieku, który był „świadkiem” skomplikowanej historii miasta. Podobnie jak cała aglomeracja, został zniszczony w czasie wojny podczas walk o Festung Breslau, lecz po wojnie częściowo go odbudowano, aby służył wrocławskim autobusom. To w zajezdni w sierpniu 1980 roku rozpoczął się strajk wspierający robotników z Wybrzeża i tak rodziła się „Solidarność”, wielomilionowy, pokojowy ruch, który sprzeciwiał się komunistycznej dyktaturze. Po wielu latach zapadły decyzje, aby w tym właśnie miejscu, powstało Centrum Historii Zajezdnia Wrocław.

Gdzie, jak nie właśnie tutaj, młodzi adepci policyjnego rzemiosła, mogliby postawić swoje pierwsze kroki na nowej życiowej drodze, której celem jest niesienie pomocy innym i dbanie o bezpieczeństwo Polaków. Uroczystość ślubowania rozpoczęła się złożeniem meldunku nadinsp. Dariuszowi Wesołowskiemu - Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu przez dowódcę uroczystości mł. insp. Remigiusza Sawickiego – Dowódcę Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu. Następnie wydano stosowne komendy i sygnały do wciągnięcia flagi Polski na maszt, by wspólnie odśpiewać hymn Rzeczypospolitej Polskiej i móc przystąpić w dalszej części do punktu kulminacyjnego apelu, czyli ślubowania młodych policjantów.

W momencie, kiedy słowa roty zostały już wypowiedziane, nastąpiło wręczenie aktów ślubowania funkcjonariuszom, które to mieli zaszczyt odebrać z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusza Wesołowskiego. Po zakończeniu tej części apelu, przyszedł czas na przemówienia okolicznościowe.

Do policjantów zwrócił się Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa, który w kilku słowach pogratulował dobrze dokonanego wyboru zawodu pozwalającego rozwijać się w wielu obszarach, dającego satysfakcję i jakże ważnego dla mieszkańców Dolnego Śląska, a także podziękował za dobrą współpracę z dolnośląskimi policjami i ich działania przekładające się bezpośrednio na bezpieczeństwo.

Nie zabrakło też słów otuchy i jakże ważnego duchowego wsparcia, ze strony ks. protojereja Grzegorza Cebulskiego oraz kilku słów ze strony dr Andrzej Jerie - Dyrektora Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” mieszczącego się w Centrum Historii Zajezdnia. W swoim wystąpieniu dr Jerie złożył gratulacje nowym policjantom, a także podziękował za wszelką współpracę przy zabezpieczeniach różnego rodzaju wydarzeń odbywających się przy lub w zajezdni i wszelkie działania na rzecz popularyzacji historii Wrocławia.

Część przemówień okolicznościowych zakończył nadinsp. Dariusz Wesołowski - Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, który podczas swojego wystąpienia przekazał policjantom kilka jakże ważnych słów związanych z odpowiedzialną służbą w Policji i odniósł się do powagi podejmowanych przez nich decyzji w przyszłości. Szef dolnośląskich policjantów podziękował także zgromadzonym na uroczystości rodzinom funkcjonariuszy za obecność i wsparcie.

W ceremonii ślubowania udział wziął także Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. dolnośląskiego podinspektor Robert Hamuda oraz komendanci miejscy i powiatowi z garnizonu dolnośląskiego, których podlegli policjanci zostali przyjęci do służby. Na placu przy Centrum Historii Zajezdnia zgromadzili się także członkowie rodzin funkcjonariuszy wraz z dziećmi, które były wyraźnie zainteresowane tym wydarzeniem i wszyscy chętnie robili sobie z policjantami pamiątkowe zdjęcia.

Łącznie stan osobowy naszego garnizonu powiększył się o 384 funkcjonariuszy w 2022 roku, a w 2023 roku o kolejnych 100 nowych policjantów. Lipcowy nabór objął łącznie 45 policjantów, w tym 15 kobiet. Wszyscy po ukończeniu kursu podstawowego trafią do swoich jednostek macierzystych, w tym m.in.: 6 funkcjonariuszy do Wrocławia, 4 do Wałbrzycha, 3 do Oleśnicy, po 2 do Bolesławca, Kamiennej Góry, Lubina, Lwówka Śląskiego oraz Milicza, a także po 1 do Dzierżoniowa, Jeleniej Góry, Głogowa, Kłodzka, Legnicy, Strzelina, Świdnicy, Środy Śląskiej, Trzebnicy, Wołowa oraz Zgorzelca. Część młodych policjantów służbę pełnić będzie także w Oddziale Prewencji Policji we Wrocławiu oraz Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, której muzycy zgodnie z policyjnym ceremoniałem zagrali stosowne sygnały, marsze oraz oczywiście hymn, a zakończyła się ona pokazem musztry paradnej orkiestry.

Kolejne przyjęcia policjantów zostały zaplanowane zostały na sierpień, październik oraz grudzień 2023 roku, więc serdecznie zapraszamy nowych kandydatów do zapoznania się już teraz z warunkami służby w Policji. Każdy policjant po ukończeniu szkolenia podstawowego otrzymuje na start uposażenie w wysokości 4930 złotych netto, a Ci funkcjonariusze, którzy nie ukończyli 26 roku życia - 5300 złotych netto. Natomiast policjanci pełniący służbę w Oddziale Prewencji Policji we Wrocławiu lub Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy, gdy już zakończą kurs podstawowy otrzymają uposażenie w wysokości 5750 złotych netto, a Ci funkcjonariusze mający powyżej 26 lat - 5320 złotych netto. Informacje szczegółowe znajdują się w na stronie dolnośląskiej Policji w zakładce PRACA/SŁUŻBA W POLICJI.

Wszystkim nowoprzyjętym policjantom gratulujemy i życzymy powodzenia w następnych latach tej niełatwej, ale jakże niezwykle satysfakcjonującej służby.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak
Rzecznik Prasowy KWP we Wrocławiu

Wspólne zdjęcie organizatorów i nowoprzyjętych funkcjonariuszy.

 • Nowo przyjęci policjanci stojący w dwuszeregu.
 • Policjanci kampanii honorowej stojący w dwuszeregu.
 • Nowo przyjęci policjanci stojący w dwuszeregu podczas uroczystego apelu.
 • Nowo przyjęci policjanci stojący podczas uroczystego apelu - zdjęcie z tyłu.
 • Przemawia policjant prowadzący uroczyste spotkanie, w tle oficjele i zaproszeni goście.
 • Przemawia Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinspektor Dariusz Wesołowski w tle zaproszeni goście oraz rodziny nowo przyjętych policjantów.
 • Przemawia Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa i w tle zaproszeni goście oraz rodziny nowo przyjętych policjantów.
 • Przemawia ksiądz protojerej Grzegorz Cebulski i w tle zaproszeni goście oraz rodziny nowo przyjętych policjantów.
 • Komendanci Wojewódzcy Policji Dolnośląskiej wraz z zaproszony i gośćmi.
 • Komendanci Miejscy Policji garnizonu dolnośląskiego podczas uroczystości ślubowania.
 • Komendanci Powiatowi Policji garnizonu dolnośląskiego podczas uroczystości ślubowania.
 • Przedstawiciele nowo przyjętych policjantów ślubujący na sztandar.
 • Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinspektor Dariusz Wesołowski oddaje honory, poprzez dotknięcie palcami wskazującym i środkowym prawej ręki rantu własnej czapki.
 • Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinspektor Dariusz Wesołowski przekazuje dyplom nowo przyjętemu policjantowi stojącemu w szeregu podczas uroczystości ślubowania.
 • Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinspektor Dariusz Wesołowski i nowo przyjęta policjantka oddają sobie wzajemnie honory poprzez dotknięcie dwoma palcami wskazującym i środkowym prawej ręki rantu własnej czapki.
 • Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinspektor Dariusz Wesołowski składa gratulacje poszczególnym nowo przyjętym policjantom stojącym w dwuszeregu.
 • Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinspektor Dariusz Wesołowski przekazuje dyplomy poszczególnym nowo przyjętym policjantom stojącym w dwuszeregu.
 • Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinspektor Dariusz Wesołowski gratuluje poprzez podanie ręki nowo przyjętemu policjantowi stojącemu w dwuszeregu.
 • Dyrygent orkiestry policyjnej w tle nowo przyjęci policjanci.
 • Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinspektor Dariusz Wesołowski podaje rękę nowo przyjętej policjantce stojącej w dwuszeregu podczas uroczystości ślubowania.
 • Nadinspektor Dariusz Wesołowski oddaje honory wraz z policjantką.
 • Pierwszy szereg nowo przyjętych policjantek i policjantów z aktami ślubowania w rękach.
 • Członkowie orkiestry policyjnej grający na instrumentach.
 • Muzycy z orkiestry policyjnej grający na instrumentach dętych.
 • Członkowie orkiestry policyjnej grający na instrumentach dętych.
 • Nowo przyjęci policjanci stojący w dwuszeregu podczas uroczystego apelu.
 • Uśmiechające się nowo przyjęte policjantki, stojące w pierwszym szeregu.
 • twarze policjantów stojących w szeregu
 • Nowa przyjęta policjantka z rodziną.
 • Nowo przyjęta policjantka całująca i przytulająca dzieci.
 • Nowo przyjęty policjant z członkami swojej rodziny pozują do wspólnego zdjęcia.
 • Nowo przyjęta policjantka z członkami swojej rodziny pozują do wspólnego zdjęcia.
 • zdjęcie grupowe policjanta z jego rodzinną stojącą wokół niego. Policjant trzyma w ręku granatową teczkę.
 • policjantka trzyma granatową teczkę, obok niej stoi policjant w białej czapce
 • policjant trzyma granatową teczkę, obok niego stoją członkowie jego rodziny, w tle widoczne drzewa
 • policjant trzyma teczkę z obu stron stoją jego rodzice
Powrót na górę strony