Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Współpraca, rozpoznawanie i zwalczanie antysemityzmu na Podlasiu

Data publikacji 18.07.2023

Dnia 14 lipca 2023 r. w Kleszczelach w powiecie hajnowskim odbyło się przedsięwzięcie pt. „Społeczność żydowska dawniej i dziś. Współpraca, rozpoznawanie i zwalczanie antysemityzmu, wsparcie i ochrona dziedzictwa - rola Policji”.

Inicjatywa była wynikiem porozumienia podpisanego przez Komendanta Głównego Policji z Pełnomocnikiem Dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. W Kleszczelach gościła mobilna wystawa muzeum Polin tzw. „Muzeum na Kółkach”. Policjanci z wszystkich komend miejskich i powiatowych garnizonu podlaskiego wzięli udział w warsztatach szkoleniowych, zapoznali się z historią społeczności żydowskiej w Polsce oraz poznawali bliżej żydowskie ślady lokalne.

Poruszano zagadnienia dotyczące m.in. mechanizmów dyskryminacji, antysemityzmu, ochrony dziedzictwa i ścigania przestępstw z nienawiści. Wzięli w nim udział funkcjonariusze i pracownicy służby prewencyjnej oraz funkcjonariusze komórek dochodzeniowo-śledczych, garnizonu podlaskiego, czyli funkcjonariusze zajmujący się problematyką równości, przestrzegania praw człowieka, zapobieganiem mowie nienawiści, hejtowi i przestępstwom z nienawiści.

Dzięki wsparciu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczelach w budynku OSP odbyła się równolegle druga część warsztatów pt. „Równe traktowanie i przeciwdziałanie dyskryminacji – edukacja retrospektywna przeprowadzona  przez Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku do spraw Ochrony Praw Człowieka przy współpracy Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku. Zajęcia były okazją do wymiany doświadczeń na różnych płaszczyznach zarówno w pracy prewencyjnej, śledczej i doświadczeń historyków o przestępstwa antysemityzmu dawniej i dziś.

  • policjanci w muzeum Polin
  • policjanci w muzeum Polin
  • policjanci w muzeum Polin
  • policjanci w muzeum Polin
  • policjanci w muzeum polin
  • policjanci w muzeum Polin
  • policjanci w muzeum Polin
  • policjanci w muzeum polin
  • policjanci w muzeum Polin
Powrót na górę strony