Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Święto Policji w Oddziale Prewencji Policji we Wrocławiu

Data publikacji 19.07.2023

Święto Policji to data szczególna dla policjantów. To czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań dla funkcjonariuszy i pracowników Policji, ale także dla tych, z którymi mundurowi na co dzień współpracują. W związku z tą wyjątkową okazją w poszczególnych jednostkach i komórkach organizacyjnych odbywają się uroczyste zbiórki. Wczoraj obchody Święta Policji odbyły się w siedzibie Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu. Podczas tej uroczystości, w której uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski wraz ze swoim Zastępcą insp. Norbertem Kurendą, akty mianowania na wyższy stopień służbowy oraz wyróżnienia odebrali funkcjonariusze wrocławskiego oddziału prewencji oraz legnickiego samodzielnego pododdziału prewencji.

W tym roku polska Policja obchodzi 104. rocznicę powołania. 24 lipca 1919 roku Sejm II Rzeczypospolitej przyjął historyczną już Ustawę o Policji Państwowej. Był to akt prawny o zasadniczym znaczeniu dla służb bezpieczeństwa w niepodległym i odrodzonym wówczas państwie. Na mocy tej właśnie ustawy została powołana formacja, która zgodnie z zapisem ustawowym stała się organem wykonawczym władz państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. Dzień 24 lipca nowela do Ustawy o Policji z roku 1990 ustanowiła „Świętem Policji”.

Tę wyjątkową okazję uczcili wczoraj funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu i Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Legnicy. Na terenie wrocławskiego oddziału prewencji odbyła się bowiem uroczysta akademia z okazji Święta Policji. Swoją obecnością uczestników uroczystości zaszczycił Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski, który przybył wraz ze swoim Zastępcą  insp. Norbertem Kurendą. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Dowódca Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Legnicy mł. insp. Waldemar Okręglicki wraz ze swoim Zastępcą, Komendant Komisariatu Wodnego KWP we Wrocławiu podinsp. Mariusz Biliński oraz przedstawiciele kierownictwa dolnośląskiej komendy wojewódzkiej, kadry kierowniczej OPP we Wrocławiu i SPPP w Legnicy, a także reprezentanci policyjnych związków zawodowych i rodziny funkcjonariuszy. 

Uczestników uroczystej zbiórki powitał gospodarz wydarzenia Dowódca Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu mł. insp. Remigiusz Sawicki. W swoim wystąpieniu podziękował policjantom za ich zaangażowanie i profesjonalizm wykazywane w codziennej służbie. Wyraził także wdzięczność za to, że pomimo wielu obowiązków, funkcjonariusze znajdują czas, aby angażować się w inicjatywy i wydarzenia charytatywne, honorowe krwiodawstwo, a także działania profilaktyczne z dziećmi oraz młodzieżą.   

Po oficjalnym rozpoczęciu akademii Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski w asyście Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Norberta Kurędy wręczył awansowanym policjantom akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Następnie przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów odznaczyli 8 policjantów OPP we Wrocławiu Medalami 30-lecia NSZZ Policjantów. Natomiast Dowódca Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu mł. insp. Remigiusz Sawicki za zasługi dla NSZZ Policjantów został wyróżniony medalem 100-lecia powstania Policji Państwowej.

Podczas przemówienia okolicznościowego Szef dolnośląskich policjantów, w tym wyjątkowym dniu dla funkcjonariuszy OPP we Wrocławiu i SPPP w Legnicy, podziękował im i pracownikom Policji m.in. za zaangażowanie, profesjonalizm oraz oddanie służbie, a także złożył gratulacje z okazji awansów i odznaczeń. Podkreślił ponadto, że pomimo mnogości zadań, jakie stawiane są przed policjantami, wywiązują się oni ze swoich obowiązków na bardzo wysokim poziomie, wspierając również inne służby w działaniach na rzecz bezpieczeństwa, zarówno mieszkańców Dolnego Sląska, jak również innych regionów naszego kraju. Pan Generał złożył także podziękowania dla członków policyjnych rodzin za wspieranie funkcjonariuszy każdego dnia. 

Głos zabrał również Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Norbert Kuręda. W swoim przemówieniu zaznaczył, że to dla niego zaszczyt, że w tym wyjątkowym dniu, kiedy policjanci mają okazję celebrować swoje święto, odbierać awanse i wyróżnienia, on może wyrazić wdzięczność za ich dyspozycyjność, zaangażowanie oraz skuteczność w wykonywaniu zadań, często trudnych i niebezpiecznych. Komendant podziękował także funkcjonariuszom za to, że niezależnie od zadań czy zabezpieczeń, które realizują, zawsze stają na wysokości zadania. Pogratulował także wszystkim awansowanym, odznaczonym i wyróżnionym policjantom.

Jednym z ostatnich elementów obchodów była defilada pododdziałów z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej OPP we Wrocławiu, podczas której nowo awansowani policjanci zaprezentowali się zaproszonym gościom, swoim koleżankom i kolegom oraz bliskim. Uroczysta zbiórka zakończyła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariuszowi Wesołowskiemu. 

podkom. Przemysław Ratajczyk
Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

ZDJĘCIE ZBIOROWE WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW UROCZYSTOŚCI.

  • Medale rozłożone na podeście.
  • Poczet sztandarowy, kompania reprezentacyjna i mianowani policjanci Oddziałów Prewencji Policji.
  • Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinspektor Dariusz Wesołowski oddaje honory przy sztandarze.
  • Flaga Polski powiewająca na wietrze.
  • Przemawia Dowódca Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu młodszy inspektor Remigiusz Sawicki z tyłu za nim znajdują się kierownictwo dolnośląskiej policji wraz z zaproszonymi gośćmi.
  • Prowadzący uroczystość wyczytuje po kolei mianowanych policjantów.
  • Kierownictwo dolnośląskiej policji wraz z zaproszonymi gośćmi.
  • Policjanci stojący w pododdziale.
  • Defilada pododdziału policji.
Powrót na górę strony