Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Webinarium „Kobiety w Policji”

Kobiety w mundurach policyjnych od lat doskonale wypełniały misję służenia społeczeństwu. Ścigają piratów drogowych, patrolują ulice, uczestniczą w zabezpieczeniach imprez masowych, wspierają ofiary przemocy i pracują z młodzieżą. Obecnie, w strukturach największej formacji mundurowej w kraju jest ich około 15 tysięcy.

Dnia 19.07.2023 r. odbyło się webinarium „Kobiety w Policji”, którego organizatorem był Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie i Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji Komendy Głównej Policji.

Uczestników spotkania powitał Tomasz Madej p.o Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Agnieszka Karczewska-Gzik Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich wraz z Katarzyną Mroczkowską pracownikiem Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich, jako prowadzące webinarium.

Jako pierwsi zabrali głos Dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji Komendy Głównej Policji Robert Horosz i ekspert Biura Edukacji Historycznej Izabela Wójciak, którzy przedstawili szczegółowo historię Kobiet w Policji, ich powołaniu do policji państwowej, wymaganiach, które należało spełnić, by zostać przed wojną policjantką. Zaprezentowali również działania Biura Edukacji Historycznej Muzeum Policji KGP na niwie muzealnej i edukacyjnej.

Następnie Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich Agnieszka Karczewska-Gzik przedstawiła ofertę doskonalenia wydziału na zbliżający się rok szkolny 2023/2024.

Specjalnym gościem wydarzenia był prof. UW dr hab. Piotr Gołdyn – pedagog, historyk, redaktor naczelny Polonia Maior Orientalis i autor wielu publikacji o charakterze historycznym, który przedstawił słuchaczom ciekawe wątki dotyczące pracy kobiet w Policji w ciągu ostatnich lat, nawiązując również do czasu międzywojennego.

Zwieńczeniem webinarium była prezentacja filmu „Kobiety w Policji” oraz merytoryczna dyskusja z udziałem zainteresowanych osób.

Dziękujemy za udział w spotkaniu i zapraszamy na kolejne proponowane przez nasz wydział.

Źródło: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

(Biuro Edukacji Historycznej - Muzeum Policji KGP)

  • okładka książki pod tytułem Policja Kobieca w Polsce 1925-1939
  • policjant i policjantka na ekranie komputera w trakcie webinarium
  • jeden z uczestników webinarium widoczny na ekranie komputera
  • na ekranie komputera wyświetlany jest film "Kobiety w Policji"
Powrót na górę strony