Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wojewódzkie Obchody Święta Policji

Data publikacji 21.07.2023

Dziś funkcjonariusze garnizonu świętokrzyskiego uczestniczyli w Wojewódzkich Obchodach Święta Policji, które rozpoczęły się o godzinie 10:00 mszą świętą w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia NMP. Oficjalna część wydarzenia odbyła się na kieleckim Placu Artystów. Obchody były objęte honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka, który osobiście uczestniczył w dzisiejszym wydarzeniu. Uroczystość miała tradycyjny przebieg – medale, odznaczenia, akty mianowania na wyższe stopnie. Wszystko zgodnie z ceremoniałem i przy udziale orkiestry garnizonu śląskiego. Nie zabrakło gratulacji i podziękowań dla świętokrzyskich stróży prawa za wkład w wysokie poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców całego regionu. Po oficjalnej części w parku miejskim odbył się festyn.

Tegoroczne Święto Policji odbyło się w stolicy województwa świętokrzyskiego. Już o godzinie 10:00 rozpoczęła się msza święta w Bazylice Katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kielcach, której przewodniczył ksiądz biskup diecezji kieleckiej Jan Piotrowski. Po mszy w intencji policjantów i pracowników cywilnych świętokrzyskiej Policji, uczestnicy wydarzenia przemaszerowali na kielecki Plac Artystów, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości.

Tuż przed rozpoczęciem na miejsce wydarzenia wprowadzono kompanię honorową ze Sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, której dowodził aspirant Marek Polit. Za kompanią wmaszerowały pododdziały policjantów wyróżnionych odznaczeniami resortowymi Zasłużony Policjant oraz awansowanych na wyższe stopnie policyjne.

Na miejsce uroczystości przybył Komendant Główny Policji generalny inspektor dr Jarosław Szymczyk w asyście Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach nadinspektora dr. Jarosława Kalety. Szef polskiej Policji przyjął meldunek o gotowości do rozpoczęcia apelu, który złożył dowódca uroczystości – nadkom. Rafał Wydrzyński. Pan Generał oddał honor sztandarom i przywitał policjantów. Zgodnie z tradycją i ceremoniałem nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt, orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odegrała Hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich policjantów poległych na służbie.

Przyszedł czas na wystąpienie gospodarza dzisiejszych obchodów – szefa świętokrzyskich policjantów nadinspektora dr. Jarosława Kalety. Generał przywitał Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka, posłów, senatorów i włodarzy ziemi świętokrzyskiej. Serdecznie powitano komendantów Policji z innych garnizonów, przybyłych przedstawicieli urzędów i zaprzyjaźnionych służb mundurowych, kadrę kierowniczą świętokrzyskiej Policji, policjantów, pracowników cywilnych i wszystkich przybyłych na uroczystość. Generał podziękował także wszystkim policjantkom i policjantom za ich służbę, niejednokrotnie ciężką i trudną, jednak niezwykle ważną. Dziękując wspominał liczne przykłady ratowania życia i odznaczonych policjantów za te zasługi. Nadinspektor dr Jarosław Kaleta złożył także najlepsze życzenia wszystkim funkcjonariuszom garnizonu.

Wyróżnienia, odznaczenia i awanse zawsze są niezwykle ważnym elementem obchodów naszego święta. W uznaniu szczególnych zasług Prezydent RP, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wyróżnił Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości Komendanta Powiatowego Policji w Sandomierzu inspektora Ryszarda Komańskiego. Medal wraz z gratulacjami przekazał Komendant Główny Policji, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach i Wojewoda Świętokrzyski.

Medalami Za Zasługi dla Policji Minister na wniosek kierownictwa świętokrzyskiej Policji wyróżnił 3 osoby:

 • Mł. bryg. Sylwester Kochanowicz – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie
 • Pani Ewa Nowak – Dyrektor Biura Wojewody Świętokrzyskiego
 • Pani Monika Wojtkowiak – pracownik naukowy Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Odznaczonych doceniono za ścisłą współpracę z Policją na rzecz poprawy bezpieczeństwa w wielu aspektach. Na licznych wspólnych konferencjach, podczas różnych kampanii i akcji edukacyjnych poruszamy tematykę cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa w ruchu drogowym w każdym przedziale wiekowym.

Szesnastu policjantów z rąk Komendanta Głównego Policji, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach i Wojewody Świętokrzyskiego otrzymało odznaki Zasłużony Policjant.

Złotą odznakę otrzymali:

 • podinsp. Paweł Stępiński
 • podinsp. Tomasz Zawadzki

Srebrną odznakę otrzymali:

 • insp. Rafał Zieliński
 • podinsp. Marek Gaj
 • podinsp. Radosław Lasota
 • kom. Sylwia Sobczyńska
 • podinsp. Krzysztof Jaskólski
 • podinsp. Marcin Grudzień

Brązową odznaką otrzymali:

 • nadkom. Artur Misiopecki
 • asp. szt. Jarosław Bober
 • st. asp. Beata Sanecka
 • st. asp. Marcin Tuz
 • st. asp. Krzysztof Adamski
 • st. asp. Łukasz Brożyna
 • asp. szt. Rafał Woźniczka
 • asp. Rafał Sałata

Na wyższy stopień policyjny w garnizonie świętokrzyskim awansowało łącznie 694 policjantów. Wśród mianowanych dziś funkcjonariuszy znaleźli się:

 • mł. insp. Paweł Szczepaniak
 • mł. insp. Grzegorz Chuchmała
 • mł. insp. Tomasz Matuszczyk
 • nadkom. Rafał Wydrzyński
 • nadkom. Piotr Skuratowicz
 • nadkom. Łukasz Rabiej
 • nadkom. Piotr Kukulski
 • kom. Konrad Wójcik
 • st. asp. Dariusz Chojnecki
 • st. asp. Ilona Burtyn
 • mł. asp. Ewelina Wąsowicz
 • sierż. szt. Anna Michta
 • sierż. szt. Tomasz Matuszewski
 • st. sierż. Kamil Kwiecień
 • st. sierż. Karol Kochanowski
 • st. sierż. Grzegorz Grzyb

W okolicznościowych wystąpieniach usłyszeliśmy wiele wyrazów wdzięczności za codzienną służbę i poświęcenie. Nierzadko były to słowa najwyższego uznania za realny wpływ na bardzo wysokie poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Nie zabrakło gratulacji w związku z awansami i odznaczeniami.

Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk wskazywał, że największą wartość polskiej Policji stanowią nie nowoczesne budynki i sprzęt, a ludzie. W funkcjonariuszach – wskazywał Generał – tkwi siła formacji. Komendant wspominał o dużym poczuciu bezpieczeństwa wśród Polaków, które jest najlepszym świadectwem naszej pracy. Wskazując na niebezpieczeństwa życzył policjantom bezpiecznych powrotów do domu po każdej służbie.

Barwnym elementem obchodów Święta Policji był kilkuminutowy koncert orkiestry garnizonu śląskiego, która uświetniła całe wydarzenie. Oficjalną część uroczystości zakończył meldunek złożony Komendantowi Głównemu Policji, po którym wszyscy mogli obserwować uroczystą defiladę pododdziałów.

Po oficjalnej części święta, zebrani mogli uczestniczyć w festynie zorganizowanym w parku miejskim. Policjanci przygotowali wiele atrakcji, wśród których nie zabrakło konkursów z nagrodami, prezentacji pracy techników kryminalistyki, pokazów tresury psów oraz sprzętu wykorzystywanego w służbie. Wszyscy mogli zwiedzać stoiska promocyjne jednostek Policji naszego garnizonu.

W wydarzeniu uczestniczyli m. in.: Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, Starosta Kielecki Mirosław Gębski, Prezydent Miasta Kielce Bogdan Wenta, Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Artur Bielecki, Przewodniczący Związków Zawodowych NSZZ Policjantów województwa świętokrzyskiego Jerzy Kaniewski, Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Stanisław Laciuga, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach nadbryg. Krzysztof Ciosek, Zastępca Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie ppłk. Waldemar Maraszek, Komendant Centrum Przygotowania do Misji Zagranicznych w Kielcach płk. Adam Włoczewski, Szef Oddziału Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kielcach płk. Jarosław Molisak, Dowódca 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Sławomir Machniewicz, Zastępca Dyrektora Delegatury ABW w Lublinie mjr. Zbigniew Sobiesak, Dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie płk. Krzysztof Kulczycki, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Kielcach Katarzyna Świercz, Prezez Zarządu WFOŚiGW w Kielcach Ryszard Gliwiński.

List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Opr. MŚ

Fot. DJ

Źródło: KWP w Kielcach

 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #1
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #2
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #3
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #4
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #5
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #6
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #7
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #8
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #9
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #10
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #11
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #12
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #13
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #14
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #15
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #16
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #17
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #18
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #19
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #20
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #21
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #22
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #23
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #24
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #25
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #26
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #27
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #28
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #29
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #30
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #31
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #32
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #33
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #34
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #35
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #36
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #37
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #38
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #39
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #40
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #41
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #42
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #43
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #44
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #45
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #46
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #47
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #48
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #49
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #50
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #51
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #52
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #53
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #54
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #55
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #56
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #57
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #58
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #59
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #60
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #61
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #62
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #63
 • #1
 • #2
 • #3
 • #4
 • #5
 • #6
 • #7
 • #8
 • #9
 • #10
 • #11
 • #12
 • #13
 • #14
 • #15
 • #16
 • #17
 • #18
 • #19
 • #20
 • #21
 • #22
 • #23
 • #24
 • #25
 • #26
 • #27
 • #28
 • #29
 • #30
 • #31
 • #32
 • #33
 • #34
 • #35
 • #36
 • #37
 • #38
 • #39
 • #40
 • #41
 • #42
 • #43
 • #44
 • #45
 • #46
 • #47
 • #48
 • #49
 • #50
 • #51
 • #52
 • #53
 • #54
 • #55
 • #56
 • #57
 • #58
 • #59
 • #60
 • #61
 • #62
 • #63
 • #64
 • #65
 • #66
 • #67
 • #68
 • #69
 • #70
 • #71
 • #72
 • #73
 • #74
 • #75
 • #76

Pliki do pobrania

 • 540.03 KB
  List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Powrót na górę strony