Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obchody Święta Policji w Komendzie Głównej Policji

Data publikacji 25.07.2023

Uroczystość święta polskiej Policji jak zawsze jest okazją, aby awansować policjantów na wyższe stopnie i wyróżnić najbardziej zasłużonych, a także podziękować policjantom i pracownikom Policji za ich służbę i zaangażowanie. Z tej okazji dzisiaj na dziedzińcu przed budynkiem KGP Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, wraz ze swoimi zastępcami nadinsp. Pawłem Dobrodziejem i nadinsp. Romanem Kusterem, w obecności zaproszonych gości, wręczyli odznaczenia państwowe i resortowe oraz nominacje na wyższe stopnie.

Złożeniem meldunku Komendantowi Głównemu Policji przez dowódcę uroczystości rozpoczęła się uroczysta zbiórka na dziedzińcu Komendy Głównej Policji. Po przeglądzie Pododdziału Reprezentacyjnego Polskiej Policji, przed Obeliskiem "Poległym Policjantom - Rzeczpospolita Polska”, a wcześniej przed Tablicą upamiętniającą Poległych Policjantów w Komendzie Głównej Policji, szef polskiej Policji wraz z zastępcami poprzez symboliczne zapalenie zniczy oraz złożenie kwiatów, oddali hołd funkcjonariuszom, którzy poświęcili swe życie służbie, jak również przedwojennym stróżom prawa, zamordowanym podczas II wojny światowej w ZSRR.

Następnie odegrano i odśpiewano Hymn Państwowy.

Po uroczystej zmianie posterunku honorowego przed Obeliskiem „Poległym Policjantom - Rzeczpospolita Polska”, powitano przybyłych gości, którzy uświetnili uroczystość swoją obecnością: płk. Krzysztofa Wacławka szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, płk. Bartosza Jarmuszkiewicza szefa Agencji Wywiadu, mł. insp. Bartosza Zbaraszczuka sekretarza stanu, szefa Krajowej Administracji Skarbowej, gen. dywizji Tomasza Pragę Komendanta Głównego Straży Granicznej, gen. brygadiera Andrzeja Bartkowiaka Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, płk SOP Radosława Jaworskiego Komendanta Służby Ochrony Państwa, gen. brygady Marka Łapińskiego szefa Służby Wywiadu Wojskowego, biskupa Wiesława Lechowicza Biskupa Polowego Wojska Polskiego oraz funkcyjnych kapelanów, Dariusza Górskiego Inspektora Nadzoru Wewnętrznego MSWiA, Michała Sadonia Komendanta Straży Marszałkowskiej, Zastępców Komendanta Głównego Policji, komendantów BSW, CBŚP, CBZC, Dowódcę Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA”, dyrektor CLKP, Pawła Koniecznego z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Dyrektorów Biur i ich Zastępców, Przewodniczących Związków Zawodowych Policjantów i pracowników Policji, Prezesów i przedstawicieli Stowarzyszeń i Fundacji.

Wręczenie odznaczeń resortowych rozpoczęto od uhonorowania gości, którzy od wielu lat współpracują i wspierają policyjną formację. Złote Medale Za Zasługi dla Policji Szef Policji wręczył gen. brygadierowi Andrzejowi Bartkowiakowi Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, płk. Bartoszowi Jarmuszkiewicz szefowi Agencji Wywiadu, płk. SOP Radosławowi Jaworskiemu Komendantowi SOP, Pawłowi Koniecznemu z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, gen. bryg. Markowi Łapińskiemu szefowi Służby Wywiadu Wojskowego, gen. dyw. Straży Granicznej Tomaszowi Pradze Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, płk. Krzysztofowi Wacławkowi szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Z kolei Brązowy Medal za Zasługi dla Policji z rąk Komendant Głównego Policji otrzymał mł. insp. Bartosz Zbaraszczuk Sekretarz Stanu, Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Podczas uroczystej zbiórki wręczenia medali, odznaczeń i mianowań na wyższe stopnie policyjne dokonał Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wraz z zastępcami nadinsp. Pawłem Dobrodziejem i nadinsp. Romanem Kusterem.

Następnie do obecnych na uroczystości zwrócił się Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, który w swoim przemówieniu wyraził słowa podziękowania, skierowane do policjantów i pracowników cywilnych:

- W 104 rocznicę powołania Policji Państwowej postanowiliśmy się tu dzisiaj spotkać, aby podziękować i pokłonić się nisko, co też czynię również w imieniu kierownictwa Polskiej Policji,  ludziom, którzy na co dzień tutaj, w sercu polskiej Policji, w Komendzie Głównej Policji, pełnią służbę i pracują. Wczoraj na Placu Zamkowym w trakcie uroczystości Centralnych Obchodów Święta Policji Pan Prezydent Andrzej Duda i pan Mariusz Kamiński Minister SWiA w pięknych słowach wykazujących ogromne zrozumienie dla trudu policyjnej służby, dziękowali wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym polskiej Policji. Ja dziś chcę się dołączyć do tych podziękowań w nieco mniejszym gronie i w nieco mniejszym wymiarze, ale w wymiarze niezwykle istotnym, chcę pokłonić się i podziękować ludziom, z którymi na co dzień mam ogromny zaszczyt współpracować, tutaj w murach KGP. Niezwykłym ludziom, którzy na co dzień tworzą dokumenty, tworzą przepisy, podejmują decyzje, które kształtują to, jak funkcjonuje polska Policja, którzy polską Policję noszą w swoim sercu i którzy z ogromnym zaangażowaniem, oddaniem i poświęceniem, ze świadomością tego, jak ważna jest rola ludzi, którzy zakładają policyjne mundury, choć i bez nich też robią wszystko, aby Polska była krajem, w którym żyje się bezpiecznie – powiedział Komendant Główny Policji i jak podkreślił: - Dzisiaj te ostatnie wyniki badań pokazują, że jest to służba pełniona naprawdę w sposób wybitny i wzorowy. Ale to tutaj jest ta decyzyjność, to tutaj jest ta odpowiedzialność za to, jak funkcjonuje polska Policja. Dlatego jeszcze raz w imieniu własnym i kierownictwa Komendy Głównej Policji Drogie Koleżanki i Koledzy chcę Wam bardzo serdecznie i gorąco podziękować.

W swoim przemówieniu Szef Policji powiedział, iż wie ile wyrzeczeń, ile stresu kosztuje ta służba i praca i pod jaką presją bardzo często trzeba funkcjonować, wykonywać te niezwykle trudne, niebezpieczne i odpowiedzialne zadania: - Zawsze mogę na Was liczyć i za to bardzo serdecznie i gorąco dziękuję - powiedział.

Komendant Główny Policji podziękował również swoim Kolegom i Przyjaciołom, z którymi współpracuje na co dzień, Panom Ministrom, Panom Generałom, Panom Komendantom, którzy zostali odznaczeni medalami za zasługi dla Policji: - To jest tylko skromny wyraz tego, jak bardzo jesteśmy wdzięczni za tę współpracę, za wspieranie polskiej Policji. Ostatnie lata doświadczają nas bardzo, bardzo mocno, ale też te ostatnie lata pokazały, że Polska i Polacy mogą liczyć na polskie służby. I te w mundurach i te bez munduru. Ale przede wszystkim dla mnie te ostatnie lata pokazały jak wzorowo układa się współpraca pomiędzy nami, jak ważna dla nas jest Ojczyzna, jej dobro, jej bezpieczeństwo, że potrafimy zintegrować te wysiłki, nasze doświadczenia, nasze zaangażowanie po to, aby Polska była krajem bezpiecznym. I te opinie mieszkańców o bezpiecznej Polsce to jest również efekt Waszej pracy i służby, efekt naszych wspólnych działań. Nisko się kłaniam i bardzo serdecznie i gorąco dziękuję.

- Gratuluję wszystkim odznaczonym, wyróżnionym, awansowanym na wyższe stopienie policyjne. To tylko skromny dowód wdzięczności nas i waszych przełożonych i docenienia tego jak ciężko na co dzień pracujecie i pełnicie swoją służbę. Chciałbym życzyć nieustającej satysfakcji z tego, co robicie, ale przede wszystkim tej satysfakcji budowanej głosami Polaków, którzy w Polsce czują się bezpiecznie, tych, którzy przyjeżdżają i odwiedzają nasz piękny kraj i powtarzają to, że z podziwem patrzą na to, jak wieczorami mogą spokojnie przechadzać się po ulicach polskich miast, osiedli, ale także i tych mniejszych miejscowości i są po prostu bezpieczni, czują się bezpiecznie. Patrzą na to z ogromnym podziwem i to jest wielka zasługa wielu ludzi, wielu służb, ale niekwestionowana w tym zasługa największej formacji mundurowej dbającej o bezpieczeństwo wewnętrzne, jakim jest polska Policja – podkreślił szef Policji.

Komendant Główny Policji w sposób szczególny pokłonił się i bardzo serdecznie podziękował najbliższym policjantów i pracowników Policji: - Chcę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością i stanowczością jestem z Was dumny, spędzam z Wami mnóstwo czasu, wiem i obserwuję to, jak wzorowo realizujecie swoje zadania. I pewnie nie byłoby to możliwe, gdyby nie ogromne wsparcie ze strony Waszych najbliższych, którzy zawsze wspierają, którzy zawsze potrafią zrozumieć i docenić to, jak ważna jest Wasza misja. Nisko im się kłaniam i bardzo serdecznie dziękuję i proszę przekażcie im słowa mojego uznania i serdeczne pozdrowienia. Życzę Wam przede wszystkim, abyście do nich jak najszybciej po swojej pracy i służbie wracali i abyście znajdowali czas również i dla nich.

Na koniec swojego wystąpienia gen. insp. Jarosław Szymczyk jeszcze raz bardzo serdecznie podziękował policjantom i pracownikom Policji gratulując odznaczonym życzył wszystkim wszelkiej pomyślności.

Po przemówieniu dowódca uroczystości złożył meldunek Komendantowi Głównemu Policji o zakończeniu uroczystości, którą swoim brzmieniem uświetniała Orkiestra Reprezentacyjna Policji.

(mw BKS KGP / foto: Katarzyna Chrzanowska BKS KGP, Andrzej Chyliński Gazeta Policyjna, Grzegorz Utnik Gabinet KGP)

 • Pododdział Reprezentacyjny Polskiej Policji
 • Pododdział Reprezentacyjny Polskiej Policji na dziedzińcu przed budynkiem KGP
 • Pododdział Reprezentacyjny Polskiej Policji
 • Komendant Główny Policji wraz z Zastępcami składają wieniec przed Obeliskiem
 • dyrygujący orkiestrą i uczestnicy uroczystości zebrani przed budynkiem KGP
 • policyjny muzyk gra na flecie
 • Komendant Główny salutuje, z tyłu widać umundurowanych oficerów Policji
 • Pododdział Reprezentacyjny Polskiej Policji
 • zbliżenie na orzełka na sztandarze
 • Komendant Główny Policji wręcza medal gen. brygady Andrzejowi Bartkowiakowi Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej
 • legitymacje i odznaczenia leżące na stoliku
 • Komendant Główny Policji wraz z Zastępcami wręczają medale, odznaczeni i awanse wyróżnionym pracownikom i funkcjonariuszom KGP
Powrót na górę strony