Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczysta zbiórka w CBŚP z okazji 104. rocznicy powołania Policji Państwowej

Data publikacji 26.07.2023

Policjanci CBŚP, w towarzystwie zaproszonych gości uczestniczyli wczoraj w obchodach 104. rocznicy powołania Policji Państwowej. Uroczysta zbiórka była okazją do podziękowań, gratulacji oraz wyróżnień odznaczeniami państwowymi, resortowymi i okolicznościowymi. W wyjątkowym spotkaniu uczestniczyli m.in.: Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, przedstawiciele Policji, innych służb i instytucji polskich i zagranicznych, emeryci policyjni oraz kadra kierownicza, policjanci i pracownicy CBŚP.

Obchody Święta Policji w Centralnym Biurze Śledczym Policji rozpoczęły się uczczeniem pamięci poległych w służbie funkcjonariuszy poprzez złożenie wieńca w Miejscu Pamięci „Utracone pióra”.

Uroczysta zbiórka, którą honorowym patronatem objął gen. insp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji, odbyła się na placu przed siedzibą CBŚP, gdzie zebrali się wyróżnieni policjanci i pracownicy CBŚP, kadra kierownicza CBŚP i zaproszeni goście. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Romanowi Kusterowi przez dowódcę zbiórki nadkom. Przemysława Idec. Kolejnym elementem było odegranie przez Orkiestrę Reprezentacyjną Policji Hymnu Rzeczpospolitej Polskiej, przy dźwiękach którego wciągnięto na maszt flagę naszego państwa. Zaraz potem minutą ciszy uczczono pamięć poległych policjantów.

Komendant CBŚP nadinsp. Paweł Półtorzycki przywitał zgromadzonych przypominając, że „CBŚP już od ponad 23 lat skutecznie zajmuje się rozpoznawaniem i eliminacją zorganizowanych grup przestępczych. Pracujemy przede wszystkim na terenie naszego kraju, ale w przypadkach, kiedy nasi obywatele działają interkontynentalnie, podążamy za nimi. To niezwykle odpowiedzialne zadanie, któremu nie podołalibyśmy gdyby nie współpraca i wsparcie wielu służb, instytucji, ale przede wszystkim zaangażowanych ludzi, naszych Przyjaciół z Polski, z wielu krajów i instytucji Europy. Święto polskiej Policji, to nie tylko upamiętnienie daty powołania Policji Państwowej, to także czas podsumowań, przemyśleń, ale przede wszystkim to chwila dumy i radości, moment w którym należy mówić głośno o tym, że każdy kto pracuje i służy w tej formacji, dokonuje czegoś ważnego i wyjątkowego. Czegoś co wymiernie, w sposób znaczący, wpływa na życie każdego obywatela naszego kraju i stan jego bezpieczeństwa”.

Nadinsp. Paweł Półtorzycki dziękując za niezwykle wytężoną służbę i pracę, ogromny wysiłek policjantów i pracowników CBŚP, przedstawił wyniki osiągnięte w 2023 roku, mówiąc, że „Ten rok po raz kolejny pokazuje, że nie istnieją ograniczenia w Waszej służbie. To kolejny rekordowy rok w wielu aspektach stawianych przed nami zadań. Potwierdzają to liczby: dotychczas spośród 2251 podejrzanych o przestępstwa o największym ciężarze gatunkowym, aż 73 % to zarzuty spenalizowane w art. 258 kk. O skuteczności naszych działań świadczy ponad 12 ton zabezpieczonych narkotyków, do dziś ujawniliśmy 35 laboratoriów narkotyków syntetycznych, zlikwidowaliśmy już 15 fabryk papierosów, zabezpieczyliśmy 200 mln sztuk papierosów, 927 jednostek broni palnej (...) Niezwykle ważny aspekt naszej pracy – zwalczanie zorganizowanej przestępczości ekonomicznej, czyli tego obszaru, który bezpośrednio uderza w bezpieczeństwo ekonomiczne naszego kraju – przyniósł efekt w postaci przedstawienia zarzutów bez mała 1000 podejrzanym, w tym prawie połowa to członkowie zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się wyłudzaniem podatku Vat. 500 mln zł mienia odebrano sprawcom, odzyskano ponad 30 mln mienia utraconego w wyniku popełnionych przestępstw.

Podsumowując osiągnięte wyniki Komendant CBŚP powiedział: "To dla nas powód do dumy, bo jak wszyscy wiemy zorganizowanej przestępczości nie zobaczymy rozglądając się wokół. Ona pozostaje dla przeciętnego obywatela niewidoczna. Toczy zdrowe społeczeństwo jak niewidoczna choroba. Kiedy dopuścimy, aby jej stadium było zbyt zaawansowane, będzie już za późno na leczenie, a konsekwencje dla społeczeństwa i państwa tragiczne. Naszym zadaniem jest postawienie w odpowiednim czasie diagnozy i zapobieganie jej skutkom. A Wy potraficie to robić. To Wasz sukces i zasługa. Wasza ciężka i mozolna praca. I za to ja i wszyscy Polacy jesteśmy Wam wdzięczni”.

Pan komendant złożył także gratulacje i życzenia odznaczonym i awansowanym, kierując szczególne podziękowania rodzinom oraz bliskim policjantów i pracowników CBŚP zaznaczając, że „Zawsze pamiętać musimy, że bez ich wsparcia, wyrozumiałości i uznania nie moglibyśmy z takim poświęceniem służyć obywatelom i ojczyźnie zwalczając tę najpoważniejszą, zorganizowaną przestępczość”. Swoją przemowę nadinsp. Paweł Półtorzycki zakończył życzeniami kolejnego spokojnego, zdrowego i szczęśliwego zarówno na polu zawodowym, jak i osobistym roku.

W tym wyjątkowym dniu dla CBŚP, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, w towarzystwie Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji nadinsp. Pawła Półtorzyckiego, udekorował wyróżnionych „Medalem za Długoletnią Służbę”, Medalem za „Zasługi dla Policji” i Odznaką „Zasłużony Policjant". Nadinsp. Paweł Półtorzycki uhonorował również wyróżnionych Odznaką Okolicznościową „Medal 20-lecia utworzenia Centralnego Biura Śledczego” i „Odznaką Honorową Centralnego Biura Śledczego Policji”. Wyjątkowym odznaczeniem, jakim jest dla CBŚP „Odznaka Honorowa Centralnego Biura Śledczego Policji”, został wyróżniony również nadinsp. Paweł Półtorzycki, Komendant CBŚP.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster swoją przemowę rozpoczął od podziękowań za ciężką i bardzo efektywną pracę, której nie widać na co dzień, ale jest doceniania w kraju i poza naszymi granicami. Podkreślił, że zorganizowanych grup przestępczych nie da się rozbić w osiem godzin, ale także w CBŚP nie ma ludzi przypadkowych, to dzięki ich pasji wykonywane są zadania, które są ważne dla bezpieczeństwa państwa. Zastępca Komendanta Głównego Policji skierował także ciepłe słowa do wyróżnionych i awansowanych, gratulując im i przekazując najlepsze życzenia im oraz ich najbliższym.

Tegoroczna uroczystość zakończyła się tradycyjnie defiladą Kompanii Reprezentacyjnej Policji ze sztandarem Centralnego Biura Śledczego Policji.


Materiał filmowy i zdjęciowy: CBŚP i wykonawca realacji „na żywo”; muzyka: Universal Production Music

 • uroczystość święta policji w cbśp
 • uroczystość święta policji w cbśp
 • uroczystość święta policji w cbśp
 • uroczystość święta policji w cbśp
 • uroczystość święta policji w cbśp
 • uroczystość święta policji w cbśp
 • uroczystość święta policji w cbśp
 • uroczystość święta policji w cbśp
 • uroczystość święta policji w cbśp
 • uroczystość święta policji w cbśp
 • uroczystość święta policji w cbśp
 • uroczystość święta policji w cbśp
Powrót na górę strony