Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polscy policjanci dbają o bezpieczeństwo w trakcie Światowych Dni Młodzieży Lizbona 2023 w Portugalii

Data publikacji 01.08.2023

Od 30 lipca 2023 r. dwóch policjantów z Polski pełni służbę podczas Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. Na podstawie zaproszenia skierowanego przez szefostwo portugalskich policjantów oraz na mocy Decyzji Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka, polscy funkcjonariusze do 7 sierpnia br. będą asystować portugalskim kolegom, ale przede wszystkim pomagać polskim pielgrzymom i turystom, którzy licznie odwiedzili Lizbonę.

37. Światowe Dni Młodzieży rozpoczynają się oficjalnie w dniu dzisiejszym. Tak, jak w minionych latach, wydarzenie to zostało poprzedzone spotkaniami w diecezjach. Centralne obchody spotkania młodych katolików z całego świata trwać będą do 6 sierpnia.

Bezpieczeństwo naszych obywateli jest priorytetem stąd przedstawiciele Policji spotkali się również z przedstawicielami polskiej placówki dyplomatycznej w Portugalii: Panią Ambasador Joanną Marią Pilecką oraz z Panem Konsulem Rafałem Budytą. W trakcie spotkania Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Lizbonie przekazała, że pielgrzymi z Polski stanowić będą czwartą najliczniejszą grupę cudzoziemców uczestniczącą w obchodach ŚDM. Organizatorzy spodziewają się bowiem udziału 1,5 miliona pielgrzymów, z czego ok. 25 tysięcy obywateli z Polski. Ponadto w Lizbonie i w okolicach w tym terminie przebywać będzie dodatkowo ok. 10-15 tysięcy turystów z naszego kraju.

Znaczący wzrost liczby pielgrzymów i turystów zrodził potrzebę połączenia sił Policji z różnych państw, dlatego portugalska Policja zaprosiła do udziału we wspólnych patrolach przedstawicieli Policji z Francji, Hiszpanii, Włoch i Polski.

Zaszczytną służbę „ambasadorów polskiej Policji” na terytorium Portugalii pełni dwóch funkcjonariuszy Komendy Głównej Policji: nadkom. Aleksandra Borucka z Biura Prewencji oraz podkom. Michał Rosół z Głównego Sztabu Policji.

Zadania polskiego patrolu mają charakter typowo prewencyjny. Aby zagwarantować bezpieczeństwo rodakom przybyłym na uroczystości, nasi policjanci wspierają zagranicznych kolegów podczas codziennej służby. Polscy funkcjonariusze informują ponadto turystów o rodzaju oferowanej pomocy oraz uczestniczą w czynnościach służbowych wykonywanych wobec polskich obywateli.

Nawiązanie kontaktu telefonicznego z polskimi funkcjonariuszami przebywającymi w Lizbonie jest możliwe pod następującymi numerami telefonów:

 • +48 501 126 582
 • +48 601 698 786.

Wskazane telefony służą do nawiązywania kontaktu w przypadku potrzeby uzyskania pomocy pozostającej we właściwości Policji.

(Biuro Prewencji KGP)

 • Wizyta polskich funkcjonariuszy w Ambasadzie RP w Lizbonie
 • Wspólne patrole Policji na lotnisku w Lizbonie
 • Spotkanie z polskimi pielgrzymami na lotnisku w Lizbonie
 • Spotkanie policjantów z pielgrzymami w Lizbonie
 • Spotkanie policjantów z pielgrzymami w Lizbonie
 • Spotkanie policjantów z pielgrzymami w Lizbonie
 • Spotkanie policjantów z pielgrzymami w Lizbonie
 • Spotkanie z polskimi pielgrzymami na lotnisku w Lizbonie
 • Wspólne patrole Policji w Lizbonie
 • Spotkanie policjantów z pielgrzymami w Lizbonie
 • Spotkanie policjantów z pielgrzymami w Lizbonie
 • Spotkanie policjantów z pielgrzymami w Lizbonie
 • Spotkanie policjantów z pielgrzymami w Lizbonie
 • Spotkanie policjantów z pielgrzymami w Lizbonie
 • Spotkanie policjantów z pielgrzymami w Lizbonie
 • Spotkanie policjantów z pielgrzymami w Lizbonie
 • Spotkanie policjantów z pielgrzymami w Lizbonie - zdjęcie zbiorowe
 • sztab policji
Powrót na górę strony