Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polsko-bułgarskie patrole policyjne na wybrzeżu Morza Czarnego

Data publikacji 01.08.2023

Sezon wakacyjny w pełni, ale nasi policjanci nie próżnują. Do końca sierpnia br., w odpowiedzi na zaproszenie skierowane przez Sekretarza Generalnego MSW Bułgarii Głównego Komisarza Petra Todorova oraz na mocy Protokołu podpisanego przez Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka o ustanowieniu polsko-bułgarskich patroli dwójka polskich policjantów asystuje bułgarskim kolegom, a przede wszystkim pomaga polskim turystom, którzy jak co roku licznie odwiedzają bułgarski Słoneczny Brzeg.

Priorytetem Polskiej Policji jest rozwijanie bezpośredniej współpracy międzynarodowej w formie patroli międzynarodowych. Od 2016 r., w odpowiedzi na oczekiwania naszych rodaków spędzających wakacje poza granicami kraju, polscy policjanci w ramach inicjatywy koordynowanej przez Biuro Prewencji KGP, wraz ze swoimi kolegami z Policji bułgarskiej przeprowadzają wspólne patrole policyjne w miejscowościach położonych na wybrzeżu Morza Czarnego.

Warto zaznaczyć, że w sposób dynamiczny wzrasta liczba Polaków, którzy na miejsce letniego wypoczynku wybierają bułgarskie słoneczne plaże Morza Czarnego, albowiem zgodnie z danymi Bułgarskiego Narodowego Instytutu Statystycznego w 2022 roku kraj ten odwiedziło ponad 300 tys. Polaków, natomiast zgodnie z informacjami, przekazanymi podczas niedawnego spotkania roboczego Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Romana Kustera z Panią Małgorzatą Hejduk-Gromek – Konsul RP, radcą-ministrem, Kierownikiem Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Sofii, która jest osobiście odpowiedzialna za przedsięwzięcie, jak się szacuje w bieżącym samym sezonie letnim, Polacy już zarezerwowali 460 tys. miejsc noclegowych, co stanowi blisko dwukrotny wzrost w stosunku do lat ubiegłych. Oczywistym jest więc, że w ślad za polskimi turystami podążyli polscy policjanci.

W bieżącym sezonie trójstronnie uzgodniono, że polscy policjanci pełnić będą służbę w kurortach Nesebar i Obzor. Trójstronnie, albowiem trzecią, nieformalną, ale jakże aktywną stroną uzgodnień jest Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Sofii, której zadania są w znacznym zakresie zbieżne z zadaniami Policji, co pozwala na wzajemne uzupełnianie się.

Do pełnienia tego jakże ważnego, ale i zaszczytnego zadania skierowani zostali: podinsp. Marzena Kwasiborska  oraz mł. asp. Dawid Szymańczyk na co dzień pełniący służbę w garnizonie śląskim.

Nasi policjanci pełnią swoje obowiązki zgodnie z grafikiem przedstawionym przez stronę bułgarską, jednakże w razie potrzeby, są przez całą dobę dostępni dla obywateli RP. Jeżeli zdarzenie wymaga ich asysty, policjanci dokonują niezbędnych ustaleń i udzielają wyjaśnień. Udzielana pomoc polega zazwyczaj na dokonywaniu tłumaczeń oraz przekazaniu informacji na temat dalszego przebiegu sprawy, czy działaniach, jakie powinny zostać podjęte przez obywateli. Niestety uprzedzić należy, iż procedura związana ze zgłoszeniem zdarzenia w Bułgarii jest o wiele bardziej czasochłonna niż w Polsce.

Polscy policjanci współpracują z kolegami z policji czeskiej i rumuńskiej, którzy również zostali delegowani do Bułgarii w związku z przyjazdem znacznej liczby turystów z tych państw. Funkcjonariusze na potrzeby udzielania kompleksowego wsparcia rodakom są również w stałym kontakcie ze służbą konsularną Ambasady RP w Sofii.

Należy pamiętać, że nawet najbardziej życzliwi policjanci nie są w stanie uchronić nas przed wszystkimi zdarzeniami, stąd nawet w czasie wakacji musimy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

W latach ubiegłych najczęstszymi problemami wypoczywających Polaków były kradzieże kieszonkowe, zagubione i skradzione dokumenty, jak również wykroczenia w ruchu drogowym. Rzadkością jest uczestniczenie Polaków w przestępstwach. Brak dowodu osobistego czy paszportu staje się szczególnie uciążliwy, w razie podroży lotniczej, gdyż bez tych dokumentów, wejście na pokład samolotu będzie niemożliwe, podobnie przekroczenie granicy. Paszport tymczasowy możemy uzyskać tylko w placówce dyplomatycznej lub ewentualnie podczas dyżurów wyjazdowych naszych konsulów.

Z tych względów, apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i niepozostawianie w samochodach rzeczy wartościowych na widocznych miejscach, niepozastawianie pojazdu w miejscach nieoświetlonych, jak również o tym, że pieniędzy i dokumentów czy telefonów nie powinni nosić w jednej kieszeni. Plaża nie jest również dobrym miejscem dla przechowywania dużej ilości gotówki, czy też eksponowania biżuterii i kosztowności.

Należy pamiętać, że delegowani funkcjonariusze, choć noszą polskie mundury, to służą zasadniczo wsparciem swoim bułgarskim kolegom, którzy są wyłącznie uprawnieni do egzekwowania prawa swojego kraju. Polska Policja, realizując wspólne działania ma za zadanie m.in. podtrzymanie statusu polskich obywateli jako grupy narodowej dobrze chronionej przez swoje państwo i wymagającej bezwzględnego przestrzegania prawa w stosunku do jej przedstawicieli.

Niezmiernie miłym jest fakt, że nasi policjanci pełniący służbę poza granicami kraju, spotykają się z niezwykłą życzliwość naszych rodaków, którzy podkreślają, że dzięki ich obecności czują się bezpieczniejsi.

Polska policja informuje, że policjanci delegowani do Bułgarii na teren działania Regionalnego Dyrektoriatu w Burgas (Nesebar i Obzor) zostali wyposażeni w służbowe telefony komórkowe:

 +48 509 976 436,

+48 509 848 994,

pod którymi można uzyskać pomoc pozostającą w kompetencji Policji.

Aktualne informacje dla turystów można znaleźć również na stronie gov.pl: WAKACJE W BUŁGARII

Fotorelacja z pełnienia służby patrolowej już wkrótce.

(Biuro Prewencji KGP)

  • Dwójka polskich umundurowanych policjantów przy wejściu do bułgarskiego komisariatu Policji
  • Umundurowani polski i bułgarski policjant na tle komisariatu
  • Dwójka polskich umundurowanych policjantów w pomieszczeniu bułgarskiego komisariatu Policji
Powrót na górę strony