Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Akt oskarżenia przeciwko 8 osobom, w tym byłym prezesom spółdzielni mieszkaniowej. Podczas śledztwa ogłoszono ponad 900 zarzutów

Data publikacji 10.08.2023

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko prezesom jednej z gdańskich spółdzielni mieszkaniowych, kończąc tym samym śledztwo prowadzone w sprawie działania na szkodę spółdzielni oraz ich członków. Śledztwo dotyczyło działania oskarżonych w okresie od października 2015 r. do lutego 2020 r. i swoim zakresem obejmowało 7 inwestycji budowlanych realizowanych przez spółdzielnię oraz 6 innych wątków dotyczących wydatkowania środków finansowych oraz obrotu majątkiem spółdzielni.

Policjanci z Wydziału dw. z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdański prowadzili pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku postępowanie przygotowawcze w sprawie szeregu nieprawidłowości, do których dochodziło w jednej ze spółdzielni mieszkaniowej w Gdańsku.

Śledztwo dotyczyło 7 inwestycji budowlanych realizowanych przez tę spółdzielnię. Sprawdzane było również 6 innych wątków związanych z nierzetelnym wydatkowaniem pieniędzy oraz obrotem majątkiem spółdzielni. W toku prowadzonego postępowania z udziałem biegłych z zakresu finansów i rachunkowości, szacowania inwestycji oraz informatyki w siedzibie spółdzielni zabezpieczono 366 segregatorów i teczek z zawartością dokumentacji odnoszącej się zarówno do przebiegu samych inwestycji, jak i jej finansowania, nadto zabezpieczono w postaci kopii binarnych (z serwera) zapisy programów finansowych, jak również zabezpieczono 19 jednostek komputerów. Ponadto policjanci przesłuchali ponad 900 świadków, uzyskali opinie z zakresu budownictwa, informatyki śledczej, rachunkowości, badania pisma ręcznego i dokumentów oraz opinie sądowo-psychiatryczne.

Pokrzywdzonymi w prowadzonym przez policjantów z Wydziału dw. z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku są przede wszystkim nabywcy mieszkań w tych inwestycjach. Ustalono 604 takie osoby. Nabywcy zapłacili za przedmiotowe lokale, ale ich nie otrzymali, a uzyskane kwoty były zarząd spółdzielni, przeznaczał na dokończenie kolejnych rozpoczętych inwestycji. Szkoda wyrządzona spółdzielni opiewa na kwotę prawie 23 milionów złotych.

Prezes spółdzielni mieszkaniowej dzięki szeroko zakrojonej pracy operacyjnej prowadzonej przez policjantów został zatrzymany na początku lipca 2020 r. przez funkcjonariuszy pionu operacyjnego Wydziału dw. z Korupcją i osadzony w areszcie, gdzie przebywa do chwili obecnej. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w tej sprawie, wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów prezesa spółdzielni mieszkaniowej oraz siedmiu innym osobom. Łącznie w prowadzonym  postępowaniu ogłoszono 922 zarzuty. Prezes, który usłyszał 432 zarzuty, odpowie również, za tzw. zbrodnie VAT-owską, polegającą na posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami, które wystawiono na łączną kwotę 13  milionów złotych. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do 25 lat. Ponadto dokonano zabezpieczenia na mieniu podejrzanego, obowiązek zwrotu korzyści majątkowej m.in. poprzez ustanowienie hipotek przymusowych na należących do podejrzanego nieruchomościach na łączną kwotę ponad 6 milionów złotych.

(KWP w Gdańsku / sc)

Powrót na górę strony