Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KGP: Nowi zastępcy Komendanta Głównego Policji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Ludwik Dorn, na wniosek komendanta głównego powołał na stanowiska zastępców Komendanta Głównego Policji - insp. Waldemara Jarczewskiego (w miejsce odwołanego nadinsp. Eugeniusza Szczerbaka) oraz Jacka Bartmińskiego (w miejsce odwołanego nadinsp. Dariusza Nagańskiego).

Insp. Waldemar Jarczewski ma 47 lat, z wykształcenia prawnik (Uniwersytet Łódzki), w Policji (milicji) pracuje od 1979 roku, przeszedł przez wszystkie szczeble kariery w służbie kryminalnej, aż do naczelnika wydziału dochodzeniowo - śledczego w KWP w Lesznie, następnie, również w Lesznie, przez 6 lat był komendantem miejskim (rejonowym), od 1999 zajmował stanowisko I zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Wielkopolsce. Teraz będzie nadzorował pracę policjantów z pionów kryminalnych, dochodzeniowo - śledczych, PG oraz z CBŚ.

Jacek Bartmiński ma 37 lat, z wykształcenia prawnik (Ujniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, najpierw zatrudniony w GIC (1993 - 1998), dalej w latach 1998 - 2001 był doradcą ministra finansów (m.in. brał udział w tworzeniu ustawy o praniu brudnych pieniędzy), od 2002 roku pracował w NIK (od 2004 roku na stanowisku wicedyrektora Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji). Teraz będzie pierwszym w historii cywilnym zastępcą Komendanta Głównego Policji do spraw logistyki (finanse, łączność, informatyka, inwestycje, remonty, transport, zaopatrzenie).

Powrót na górę strony