Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odsłonięcie obelisku poświęconego asp. Michałowi Kędzierskiemu

Data publikacji 10.09.2023

W niedzielę w Raciborzu odbyła się uroczystość odsłonięcia obelisku z tablicą upamiętniającą tragiczną śmierć asp. Michała Kędzierskiego. Obelisk stanął na ul. Chełmońskiego, gdzie 4 maja 2021 roku Michał zginął, zastrzelony na służbie przez przestępcę. W uroczystości wzięła udział rodzina zmarłego policjanta, jego koledzy w mundurach, kierownictwo polskiej Policji z Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Pawłem Dobrodziejem na czele oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Paweł Jabłoński.

Punktualnie o 12.00 w Raciborzu na ul. Chełmońskiego rozpoczęła się uroczystość odsłonięcia obelisku z tablicą upamiętniającą tragiczną śmierć asp. Michała Kędzierskiego, przy którym posterunek honorowy wystawili śląscy policjanci. 4 maja 2021 roku właśnie w tym miejscu Michał zginął, zastrzelony podczas interwencji przez przestępcę.

Z inicjatywy władz miejskich Raciborza, w miejscu tej tragedii, postanowiono wznieść obelisk z tablicą upamiętniającą tragiczną śmierć policjanta, który stał na straży bezpieczeństwa mieszkańców.

W uroczystości wzięła udział rodzina zmarłego policjanta, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Paweł Jabłoński, parlamentarzyści i mundurowi - koleżanki i koledzy, na czele z Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Pawłem Dobrodziejem oraz Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Markiem Nowakowskim, Komendantem Powiatowym Policji w Raciborzu nadkom. Markiem Ryszką i Komendantami wszystkich jednostek garnizonu śląskiego. Nie zabrakło też przedstawicieli władz samorządowych z Prezydentem Raciborza Dariuszem Polowym oraz licznie przybyłych mieszkańców.

Po przemówieniach i odczytaniu listu Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Wosia, lektor uroczystości przedstawił sylwetkę asp. Michała Kędzierskiego i okoliczności jego tragicznej śmierci.

Przed uroczystym odsłonięciem obelisku, w którym wzięła rodzina zmarłego policjanta, Komendanci oraz władze miejskie, policyjna delegacja, z Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Pawłem Dobrodziejem, złożyła wieniec na grobie zmarłego policjanta.

Po poświęceniu obelisku przez Kapelana KWP w Katowicach, nastąpiło złożenie wieńców przez delegacje.

Uroczystość odbyła się zgodnie z ceremoniałem policyjnym, z udziałem Kompani Honorowej, Pocztów Sztandarowych i Orkiestry KWP w Katowicach.

 

Powrót na górę strony