Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta studyjna delegacji holenderskiej w ramach projektu pn. „Identyfikacja ofiar handlu ludźmi jako podstawa uzyskania wsparcia przez pokrzywdzonego”

Data publikacji 11.09.2023

W dniach 6–7 września 2023 r. odbyła się w Polsce wizyta studyjna przedstawicieli Królestwa Niderlandów w ramach projektu „Identyfikacja ofiar handlu ludźmi jako podstawa uzyskania wsparcia przez pokrzywdzonego”, finansowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego: instrumentu współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego. W przedmiotowym przedsięwzięciu wziął również udział oficer łącznikowy holenderskiej Policji Pan Bertus Kleijer.

Celem wizyty, stanowiącej kontynuację współpracy z partnerem holenderskim, było zaprezentowanie polskich rozwiązań oraz wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w obszarze zapobiegania i zwalczania procederu handlu ludźmi, jak również budowanie partnerstwa pod kątem przyszłych działań w ramach nowej perspektywy, w której handel ludźmi jest jednym z priorytetów. Przedmiotowa wizyta stanowiła realizację jednego z zadań projektowych, którego głównym celem jest zwiększenie skuteczności Policji w identyfikacji ofiar handlu ludźmi.

Wizyta rozpoczęła się spotkaniem w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, gdzie po oficjalnym przywitaniu przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Małgorzatę Jorkę zaprezentowane zostały polskie rozwiązania w obszarze zapobiegania oraz zwalczania procederu handlu ludźmi na przykładzie działań prewencyjnych i kryminalnych prowadzonych przez Wydział Kryminalny i Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Ponadto goście z Królestwa Niderlandów mogli zobaczyć Izbę Pamięci Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, gdzie zgromadzono eksponaty związane z historią Policji tego garnizonu, a także tamtejsze stanowisko kierowania.

W drugim dniu wizyty, po oficjalnym rozpoczęciu przez Zastępcę Dyrektora Biura Prewencji insp. Piotra Kuleszę, holenderscy partnerzy mieli okazję zapoznać się ze strukturą i  działaniami polskiej Policji zarówno w obszarze zapobiegania, jak i zwalczania przestępstwa handlu ludźmi. Przedstawiciele Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji KGP oraz Wydziału dw. z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP wskazali na najnowsze trendy i wyzwania, jakie stoją przed organami ścigania oraz zaprezentowali praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi na przykładzie projektu „Identyfikacja ofiar handlu ludźmi jako podstawa uzyskania wsparcia przez pokrzywdzonego”. Wizyta zakończyła się spotkaniem z przedstawicielkami fundacji Czas Wolności.

Strona holenderska, podkreślając profesjonalizm i zaangażowanie polskich partnerów jest zainteresowana kolejnymi wspólnymi przedsięwzięciami z Policją.

(Biuro Prewencji KGP)

 • Grupa ludzi siedzi przy stoliku w pomieszczeniu. Za nimi niebieska ścianka Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
 • Goście zagraniczni podczas spotkania służbowego
 • Kobieta i mężczyzna siedzący przy stoliku, za nimi roll-up Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy
 • Grupa przedstawicieli gości i gospodarzy siedzi przy stoliku w dużym pomieszczeniu służbowym
 • Zdjęcie grupowe przy ściance Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
 • Osoby słuchające policjanta w pomieszczeniu izby Pamięci KWP w Bydgoszczy
 • Osoby słuchające policjanta w pomieszczeniu izby Pamięci KWP w Bydgoszczy
 • Grupa ludzi wraz z policjantami w pomieszczeniu służbowym KWP w Bydgoszczy
 • Grupa trzech mężczyzn i dwóch kobiet siedząca przy stole prezydialnym
 • Grupa trzech mężczyzn i dwóch kobiet siedząca przy stole prezydialnym
 • Dwójka kobiet i mężczyzn siedząca przy stole prezydialnym
 • Zdjęcie grupowe w pomieszczeniu Komendy Głównej Policji, obok stojący roll-up
 • Grupa rozmawiająca w pomieszczeniu fundacji. Osoby siedzą wokół małego stolika
 • Grupa rozmawiająca w pomieszczeniu fundacji. Osoby siedzą wokół małego stolika
Powrót na górę strony