Aktualności

Spotkanie eksperckie szefów służb pionu narkotykowego w ramach projektu WhiteSnow

Data publikacji 18.09.2023

W siedzibie CBŚP odbyło się spotkanie eksperckie pomiędzy krajami partnerskimi projektu WhiteSnow oraz krajami regionu Europy Wschodniej dotyczące problematyki zorganizowanej przestępczości narkotykowej. Przedsięwzięcie jest jednym z ostatnich elementów projektu WhiteSnow, realizowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Spotkaniu przewodniczyli nadinsp. Paweł Dobrodziej, Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz nadinsp. Paweł Półtorzycki, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji. Uczestnikami przedsięwzięcia byli wysocy przedstawiciele służb antynarkotykowych z Czech, Hiszpanii, Niemiec, Niderlandów, Słowacji, Szwecji oraz Włoch, a także reprezentanci Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA, dyrektorzy: Biura Kryminalnego KGP i Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP oraz przewodniczący platformy EMPACT NPS/Narkotyki Syntetyczne.

Spotkanie eksperckie w ramach projektu WhiteSnow stanowiło kluczowe wydarzenie w kontekście wielowymiarowej współpracy międzynarodowej prowadzonej w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej. W czasie przedsięwzięcia omówiono szczegółowo sytuację na europejskim rynku narkotykowym, uwzględniając w szczególności potencjalne zagrożenia wynikające z wojny w Ukrainie oraz globalnych trendów w zakresie przestępczości zorganizowanej.

Przedstawiciele zespołu projektowego przedstawili również informację dotyczącą wyników kilkudziesięciu spotkań koordynacyjnych zrealizowanych dotychczas w ramach projektu WhiteSnow. Istotnym elementem spotkania była dyskusja dotycząca wspólnych przedsięwzięć w przyszłości obejmujących tematykę zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Podczas spotkania Naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Centralnego Biura Śledczego Policji podinsp. Michał Aleksandrowicz przedstawił uczestnikom założenia najnowszego przedsięwzięcia przygotowanego wspólnie z hiszpańską Policia Nacional - projektu EMERALD: „Wzmocnienie interoperacyjności organów ścigania Unii Europejskiej w zakresie zwalczania produkcji i przemytu produktów grupy Cannabis”, który będzie współfinansowany ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

(CBŚP)

loga instytucji biorących udział w spotkaniu

Powrót na górę strony