Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obchody 30-lecia powstania Grobu Policjanta Polskiego oraz 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Data publikacji 20.09.2023

Na terenie katowickiej komendy wojewódzkiej odbyły się obchody 30-lecia powstania Grobu Policjanta Polskiego oraz 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Główna część wydarzenia miała miejsce przed Grobem Policjanta Polskiego. Obchody poprzedziła msza święta w katowickiej Archikatedrze Chrystusa Króla oraz złożenie kwiatów pod Tablicą Pamięci "Śląskim policjantom poległym w służbie". W uroczystościach wziął udział I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak.

W siedzibie śląskiej Policji odbyła się uroczystość z okazji 30-lecia powstania Grobu Policjanta Polskiego oraz 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach. Obchody upamiętniły tragiczne wydarzenia naszej historii i ofiarę poniesioną przez mundurowych, w tym policjantów II RP. Poprzedziła je msza święta w katowickiej Archikatedrze.

Następnie uczestnicy przemaszerowali ulicami miasta przed Grób Policjanta Polskiego na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. W trakcie przemarszu I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak oraz przedstawiciele śląskiego NSZZ Policjantów złożyli kwiaty pod Tablicą Pamięci "Śląskim policjantom poległym w służbie" umieszczoną na obelisku przed wejściem do Komendy.

Rolę gospodarzy uroczystości pełnili Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” Grzegorz Grześkowiak oraz I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak. W obchodach uczestniczyli m.in. podinsp. Krzysztof Musielak z Wydziału Nadzoru Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie, Czesław Sobierajski - Doradca Wojewody Śląskiego, Magdalena Szewczuk-Szturc - Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Alina Bednarz - Radna Sejmiku województwa Śląskiego, Mariusz Skiba - Wiceprezydent Katowic, a także przedstawiciele samorządu terytorialnego, służb mundurowych, policyjnych związków zawodowych, instytucji na co dzień współpracujących ze śląską Policją, duchowieństwa, harcerstwa, oraz młodzież szkolna. Liczną grupę gości stanowili kombatanci oraz krewni poległych i pomordowanych policjantów.

Po uroczystym podniesieniu flagi państwowej oraz odegraniu i odśpiewaniu hymnu państwowego, przed Grobem Policjanta Polskiego zapalony został „Znicz Pamięci”. Zebranych gości powitał Pan Grzegorz Grześkowiak - Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”.

Następnie wręczone zostały odznaczenia: „Medal za Zasługi dla Policji”, który otrzymał dr Janusz Mikitin z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r., Medal „Pro Patria”, który otrzymała nadkom. Karolina Szlęzak - KWP w Katowicach, Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, którą otrzymała Iwona Laskowska oraz „Odznaczenia 100-lecia Policji Województwa Śląskiego”, które otrzymali: insp. Mariusz Krzystyniak – Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, insp. Łukasz Fołta – Naczelnik Zarządu CBŚP w Katowicach, Magdalena Szewczuk–Szturc – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, podinsp. Krzysztof Musielak z Ministerstwa Obrony Narodowej, Małgorzata Włodek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r., Irena Matuszak Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r., Stanisław Choroba Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”, Witold Terlecki - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Katowicach, mł. insp. Sławomir Zagrobelny – Komendant Miejski Policji w Sosnowcu, mł. insp. Paweł Komenda – Naczelnik Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach, asp. sztab. Łukasz Wiernek z OPP w Katowicach, asp. sztab. Maciej Dziergas – z ZW NSZZ Policjantów Województwa Śląskiego oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach – które odebrał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Po wręczeniu odznaczeń przyszedł czas na okolicznościowe wystąpienia: I Zastępcy Komendanta Głównego Policji, Doradcy Wojewody Śląskiego Czesława Sobierajskiego i Wiceprezydenta Miasta Katowice Mariusza Skiby. Do organizatorów uroczystości zostały ponadto nadesłane okolicznościowe adresy.

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI  Warszawa, 20 września 2023 roku  nadinsp. Roman Rabsztyn Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach Pan Grzegorz Grześkowiak Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. zs. w Katowicach  Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość z okazji 30-lecia powstania Grobu Policjanta Polskiego oraz obchodów 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 1 września 1939 roku rozpoczął jeden z najtragiczniejszych okresów historii Polski. Polacy nie poddali się bez walki i stanęli do tej nierównej bitwy, dając wszystkim przykład heroizmu, odwagi i męstwa. Wyrażając podziw i wdzięczność tym, którzy opowiedzieli się po stronie wolności i nadziei, składamy hołd naszym bohaterom — obrońcom Ojczyzny, funkcjonariuszom naszej formacji, którzy oddali swoje życie. Potomkowie policjantów II Rzeczpospolitej przez lata, opłakując pamięć bliskich, cierpieli z powodu upokorzeń i wielu kłamstw o zbrodni katyńskiej, a prawda o losach ofiar brutalnego mordu przez pół wieku była tajemnicą, za której próbę obnażenia, groziły surowe konsekwencje. Dlatego 30 lat temu, dzięki staraniom członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r." zs. w Katowicach powstał Grób Policjanta Polskiego, w którym złożone zostały szczątki nieznanego z imienia i nazwiska funkcjonariusza Policji, ofiary zbrodni katyńskiej. Grób Policjanta Polskiego stał się miejscem symbolicznym i stanowi prawdę o zbrodniczym systemie komunistycznym. Jest to miejsce zadumy nad losami Polaków, których prochy pozostały na zawsze na obcej ziemi. To między innymi tu, wznoszą modlitwy rodziny pomordowanych przez NKWD funkcjonariuszy Policji. Dzisiejsza uroczystość jest dowodem na to, że nigdy nie zapomnieliśmy o swojej historii, a także o jej tragicznych momentach i dramatach polskich funkcjonariuszy, którzy pozostawili nam i przyszłym pokoleniom wzór odwagi, męstwa i postaw godnych naśladowania. Pielęgnowanie pamięci o funkcjonariuszach Policji Państwowej i policjantach Województwa Śląskiego to nasza powinność i nasz obowiązek. Dziękuję przedstawicielom Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r." zs. w Katowicach za niezłomne działania i poświęcenie, dzięki którym pamięć o pomordowanych policjantach jest i będzie wciąż żywa. Z okazji 30-lecia powstania Grobu Policjanta Polskiego składam hołd bohaterom, którzy wypełniając swoje obowiązki, broniąc honoru Ojczyzny utracili wartość najcenniejszą —własne życie. Cześć i Chwała bohaterom! Łączę wyrazy szacunku gen insp. Jarosław Szymczyk

Warszawa, 20 września 2023 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Uczestnicy i Organizatorzy uroczystości z okazji 30-lecia powstania Grobu Policjanta Polskiego oraz obchodów 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej Szanowni Państwo, we wrześniu 1939 roku dla mieszkańców Polski rozpoczął się straszliwy niemiecki i sowiecki terror. Agresorów łączyły wspólne cele — zajęcie ziem polskich, jak również zniszczenie kulturowego dziedzictwa Rzeczpospolitej i wolnościowych dążeń Polaków. Sowieci z wyjątkową zaciekłością i systematycznością rozpoczęli aresztowania i deportacje na Wschód polskich obywateli. Niewielu z nich powróciło do rodzinnego domu. Odnalezione doły śmierci Katynia, Charkowa i Miednoje odkryły część straszliwej tajemnicy. Ukazały okrucieństwo i bezwzględność sowieckich oprawców, którzy bez wyroku wykonali egzekucję na przedstawicielach polskich służb mundurowych. Nazwiska zamordowanych na zawsze miały być wymazane z ludzkiej pamięci i kart historii, zbrodnia zaś starannie ukryta. Z poczucia niesprawiedliwości, solidarności i prawdy zrodziła się idea uhonorowania zamordowanych Policjantów II Rzeczpospolitej. W Katowicach, trzydzieści lat temu, powstał symboliczny Grób Policjanta Polskiego, który w wymowny sposób przypomina o zagładzie tych funkcjonariuszy, którzy do końca pozostali w służbie Ojczyźnie. To wyjątkowe miejsce stworzone z potrzeby serca, jest ukojeniem bólu dla bliskich pomordowanych, jak również swoistym pomnikiem pamięci, dla nas potomnych, o stalinowskich zbrodniach. Słowa podziękowania kieruję do rodzin i przyjaciół skupionych w Stowarzyszeniu Rodzin Policyjnych, a także wszystkich osób, które upowszechniają wiedzę i prawdę o jednej z największych zbrodni dokonanej na narodzie polskim. Wdzięczna jestem za Państwa wieloletnią walkę o przywrócenie godności sześciu tysiącom funkcjonariuszy Policji, którzy za wierność i służbę Polsce zapłacili najwyższą cenę. W symboliczny sposób łączę się ze zgromadzonymi w modlitewnej zadumie, by oddać cześć zamordowanym przez NKWD funkcjonariuszom Policji. Cześć i chwała ich pamięci! Z poważaniem Elżbieta Witek

W dalszej części uroczystości nastąpiła uroczysta zmiana warty posterunku honorowego, został odczytany apel pamięci, a kompania honorowa oddała salwę honorową.

Na zakończenie wydarzenia delegacje złożyły wieńce przed Grobem Policjanta Polskiego oraz uczczono pamięć poległych minutą ciszy.

Grób Policjanta Polskiego to Miejsce Pamięci Narodowej, które znajduje się na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Upamiętnia ono policjantów II RP - ofiary Zbrodni Katyńskiej oraz agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 r. Symboliczny monument, zbudowany staraniem członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”, jest pomnikiem jedynym w swoim rodzaju. Grób zawiera szczątki nieznanego z imienia i nazwiska funkcjonariusza Policji RP, który został zamordowany wiosną 1940 roku w Kalininie - obecnie Twerze, przez funkcjonariuszy NKWD w ramach Zbrodni Katyńskiej. Pomnik uzupełniają tablice z nazwiskami policjantów Policji Województwa Śląskiego, służących w okresie II RP oraz zamordowanych przez okupantów z okresu II wojny światowej.

 • Komendanci oddają honory przed sztandarem
 • Kompania honorowa ze sztandarem w katedrze
 • Kompania honorowa ze sztandarem w katedrze
 • Poczet sztandarowy w katedrze
 • Poczet sztandarowy
 • Uczestnicy uroczystości w katedrze
 • Kompania honorowa ze sztandarem w katedrze
 • Policjant w katedrze
 • Policjantka w katedrze
 • Poczty sztandarowe ustawione w katedrze
 • Poczty sztandarowe w katedrze
 • Policjanci w szpalerze w katedrze
 • Widok z góry na uczestników uroczystości siedzących w katedrze
 • Widok z góry na uczestników uroczystości siedzących w katedrze - na pierwszym planie leży czapka policjanta z orkiestry
 • Kompania honorowa w katedrze
 • Kompania honorowa maszerująca ulicami miasta
 • Marsz pocztu sztandarowego ulicami miasta
 • policyjna orkiestra maszerująca ulicami miasta
 • Poczty sztandarowe maszerujące przed komendą
 • Policjanci składają wieniec
 • Policjanci oddają honory przed grobem
 • Warta honorowa przed grobem
 • Warta honorowa przed grobem
 • Lektor uroczystości na mównicy
 • Policjant na mównicy
 • Meldunek składany komendantowi
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji w Dowódcą uroczystości
 • Komendanci wśród uczestników uroczystości
 • Podnoszenie flagi państwowej na maszt
 • Warta honorowa przy grobie
 • Komendanci wśród uczestników uroczystości
 • Komendanci wśród uczestników uroczystości
 • Komendanci wśród uczestników uroczystości
 • Orkiestra policyjna
 • Poczet sztandarowy
 • Poczty sztandarowe
 • Poczet sztandarowy
 • Zapalenie znicza na grobie
 • Zapalenie znicza na grobie
 • Zapalenie znicza na grobie
 • Palący się znicz na grobie
 • Palący się znicz na grobie - w tle policjant
 • Zbliżenie na opaskę na ramieniu ze Stowarzyszenia Rodzina Policyjna
 • Przemówienie komendanta
 • Wręczenie odznaczeń
 • Wręczenie odznaczeń
 • Wręczenie odznaczeń
 • Wręczenie odznaczeń
 • Wręczenie odznaczeń
 • Komendant gratuluje odznaczenia policjantce
 • Przemówienie komendanta
 • Przemówienie komendanta
 • Przemówienie jednego z zaproszonych gości uroczystości
 • Uczestnicy uroczystości
 • Uczestnicy uroczystości
 • Uczestnicy uroczystości
 • Uczestnicy uroczystości
 • Przemówienie jednego z gości uroczystości
 • Flaga i sztandar na tle grobu
 • Marsz kompani honorowej
 • Warta honorowa przed grobem
 • Policjant w trakcie uroczystości
 • Salwa honorowa
 • Młodzież szkolna wśród uczestników uroczystości
 • Delegacja składa wieniec przed grobem
 • Komendanci oddają honory przed grobem
 • Komendanci oddają honory przed grobem
 • Komendant oddaje honory
 • Grób Policjanta Polskiego ze złożonymi wiązankami
 • Grób Policjanta Polskiego ze złożonymi wiązankami
 • Policjantka, policjant i jeden z zaproszonych gości na tle grobu
Powrót na górę strony