Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Identyfikacja ofiar handlu ludźmi jako podstawa uzyskania wsparcia przez pokrzywdzonego – wizyty studyjne

Data publikacji 26.09.2023

W dniach 18–20 września 2023 r. odbyła się ostatnia z cyklu wizyt studyjnych przedstawicieli polskiej Policji w ramach projektu „Identyfikacja ofiar handlu ludźmi jako podstawa uzyskania wsparcia przez pokrzywdzonego”, finansowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego: instrumentu współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego. Tym razem przedstawiciele Komendy Głównej Policji oraz KWP w Bydgoszczy odwiedzili Włochy. W przedmiotowym przedsięwzięciu wziął również udział oficer łącznikowy włoskiej Policji w Polsce Pan Piero Maraffa. Warto jednak wspomnieć, że w ramach projektu odbyły się wizyty studyjne do Holandii, Hiszpanii, Rumunii i Włoch. Ponadto we wrześniu br. mieliśmy okazję gościć w kraju przedstawicieli Królestwa Niderlandów.

Celem wszystkich wizyt była wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w obszarze zapobiegania i zwalczania procederu handlu ludźmi, jak również budowanie partnerstwa pod kątem przyszłych działań w ramach nowej perspektywy, w której handel ludźmi jest jednym z priorytetów. Dodatkowo spotkanie z przedstawicielami Policji, Prokuratury oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz ofiar w odwiedzanych krajach, stworzyło szansę na zaprezentowanie szeregu polskich rozwiązań w obszarze zapobiegania i walki ze współczesnym niewolnictwem.

Przedmiotowe wizyty stanowiły realizację jednego z zadań projektowych, którego głównym celem jest zwiększenie skuteczności Policji w identyfikacji ofiar handlu ludźmi. Podkreślić należy, że ofiarą przestępstwa handlu ludźmi, jednej z najcięższych zbrodni, rażąco godzącej w podstawowe prawa człowieka, może stać się każdy. Stąd też stałe podnoszenie kompetencji funkcjonariuszy oraz wytworzenie impulsu służącego wzbudzeniu świadomości zagrożeń współczesnym niewolnictwem zdają się być kluczowymi w walce z tym procederem.

W trakcie wizyt studyjnych przedstawiciele polskiej Policji mieli okazję nie tylko zapoznania się z przepisami i systemem koordynacji działań w obszarze handlu ludźmi w wybranych krajach, ale także m.in. mieli szansę przetestowania nowych technologii w skutecznym zapobieganiu temu zjawisku w Holandii, odbycia spotkań z ofiarami handlu ludźmi w Hiszpanii, rozmowy o współpracy z organizacjami pozarządowymi w Rumunii czy odwiedzenia hotspot’a we Włoszech.

Współczesnych niewolników jest dziś więcej niż kiedykolwiek w historii, a handel ludźmi jest jednym z najbardziej dochodowych nielegalnych biznesów. Mamy nadzieję, że zrealizowane działania projektowe, w tym doświadczenia wyniesione z wizyt studyjnych, pomogą w sprawnej i skutecznej identyfikacji ofiar handlu ludźmi.

Wspólnie powiedzmy STOP handlowi ludźmi.

(Biuro Prewencji KGP)

 logo gwiazda policyjna     logo Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego

  • przedstawiciele polskiej i holenderskiej policji podczas wizyty studyjnej w Holandii
  • przedstawiciele polskiej i włoskiej policji podczas wizyty studyjnej we Włoszech
  • przedstawiciele polskiej i włoskiej Policji podczas spotkania roboczego w Hotspocie - ośrodku rejestracji migrantów
  • przedstawiciele polskiej i hiszpańskiej Policji pozują do zdjęcia podczas wizyty studyjnej w Hiszpanii
  • uczestnicy podczas wizyty studyjnej w Hiszpanii pozują do zdjęcia przed siedzibą organizacji APRAMP
  • przedstawiciele polskiej i rumuńskiej Policji pozują do zdjęcia podczas wizyty studyjnej w Rumunii

Film 1-395235.mp4

Pobierz plik 1-395235.mp4 (format mp4 - rozmiar 34.58 MB)

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony