Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Współpraca szkoleniowa krajowych organów ściągania, Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Interpolu, UNHCR i IOM w zakresie PSEA

Data publikacji 09.10.2023

W środę, 4 października w Komendzie Głównej Policji odbyło się spotkanie z przedstawicielami Interpolu, UNHCR, IOM, Straży Granicznej, Urzędu ds. Cudzoziemców oraz biur merytorycznych KGP. Celem konferencji było poruszenie tematu przeciwdziałania przestępstwom o podłożu seksualnym (PSEA – Protection from Sexual Exploitation and Abuse), popełnianym wobec osób poszukujących pomocy humanitarnej, w kontekście wojny w Ukrainie.

W dniu 4 października br. w Komendzie Głównej Policji odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele Interpolu, UNHCR, IOM, Straży Granicznej, Urzędu ds. Cudzoziemców oraz biur merytorycznych KGP. Było ono dedykowane tematyce przeciwdziałania przestępstwom o podłożu seksualnym (PSEA – Protection from Sexual Exploitation and Abuse), popełnianym wobec osób poszukujących pomocy humanitarnej, w kontekście wojny w Ukrainie. W trakcie spotkania omówiono działania prowadzone w Polsce od 24 lutego 2022 roku, w tym między innymi:

1. Działalność informacyjną prowadzoną w centrach recepcyjnych, na przejściach granicznych oraz ośrodkach przygotowanych dla osób poszukujących pomocy, prowadzoną przez wszystkie podmioty;
2. Prowadzenie działań patrolowych i prewencyjnych ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w centrach recepcyjnych i na przejściach granicznych;
3. Prowadzenie wzmożonych działań operacyjno-rozpoznawczych ukierunkowanych na wykrywanie przestępstw popełnianych na szkodę osób poszukujących pomocy;
4. Bieżące monitorowanie sytuacji w centrach recepcyjnych i na przejściach granicznych również przy wykorzystaniu informacji opracowywanych przez Centrum Operacyjne Komendanta Głównego Policji oraz Biuro Kryminalne KGP;
5. Prowadzenie działalności szkoleniowej dla funkcjonariuszy i pracowników skierowanych do działań na przejściach granicznych – w tym we współpracy z Interpolem, UNHCR oraz IOM.

Ponadto w trakcie spotkania szczegółowo omówiono wyniki szkolenia przeprowadzonego na terenie garnizonu rzeszowskiego przez Interpol, UNHCR oraz IOM dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej oraz przedstawicieli Urzędu ds. Cudzoziemców. Zostało ono zrealizowane w dniach 15-19 maja 2023 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji, dzięki uprzejmości Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. W trakcie prowadzonych działań przeszkolono ponad 120 osób. Szkolenie zostało pozytywnie ocenione przez odbiorców, a także stanowiło dobrą okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami. 

Uczestnicy spotkania wspólnie uzgodnili, że najważniejszą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa osobom poszukującym ochrony odgrywają, w szczególności współpraca organów ściągania i różnego rodzaju instytucje szczebla krajowego, jak i międzynarodowego, w tym szeroko pojęte działania prewencyjne, informacyjne oraz szkolenia. Jednym z wniosków ze spotkania było kontynuowanie wysiłków w zakresie współpracy szkoleniowej angażującej organizacje krajowe oraz międzynarodowe.

Policję w trakcie spotkania reprezentowali między innymi przedstawiciele z Biura Spraw Wewnętrznych Policji z Zastępcą Komendanta BSWP panem insp. Mirosławem Pasternym, Biura Kryminalnego KGP, Biura Prewencji KGP, Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP, Głównego Sztabu Policji KGP oraz Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. Przebieg spotkania był moderowany przez Panią insp. Paulinę Filipowiak – Dyrektora BMWP KGP.

(BMWP KGP / zdjęcia: Jacek Herok Gazeta Policyjna)
 

  • Uczestnicy spotkania Współpraca szkoleniowa krajowych organów ściągania, Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Interpolu, UNHCR i IOM w zakresie PSEA
  • Uczestnicy spotkania Współpraca szkoleniowa krajowych organów ściągania, Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Interpolu, UNHCR i IOM w zakresie PSEA
  • Uczestnicy spotkania Współpraca szkoleniowa krajowych organów ściągania, Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Interpolu, UNHCR i IOM w zakresie PSEA
  • Uczestnicy spotkania Współpraca szkoleniowa krajowych organów ściągania, Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Interpolu, UNHCR i IOM w zakresie PSEA
Powrót na górę strony