Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nadanie Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Nidzicy

Data publikacji 09.10.2023

Sztandar jest symbolem najwyższych wartości, sławy i tradycji oraz wierności i męstwa. Jest wyróżnieniem dla obecnych, ale też i byłych pracowników i funkcjonariuszy jednostki. Zaszczytu posiadania swojego sztandaru dostąpili ci, którzy na co dzień są związani z Komendą Powiatową Policji w Nidzicy i swoją pracą dbają o porządek oraz bezpieczeństwo mieszkańców powiatu.

To była wyjątkowa chwila i uwieńczenie starań wielu osób. W piątek (06.10.2023) w Nidzicy pojawili się niezwykli goście, by uczestniczyć w uroczystości wręczenia sztandaru lokalnej jednostce Policji. Sztandar jest symbolem najwyższych wartości, sławy i tradycji oraz wierności i męstwa. Jest wyróżnieniem dla obecnych, ale też i byłych pracowników i funkcjonariuszy jednostki. Takiego zaszczytu dostąpili ci, którzy na co dzień są związani z Komendą Powiatową Policji w Nidzicy i swoją pracą dbają o porządek oraz bezpieczeństwo mieszkańców powiatu.

Żeby do takiego wydarzenia doszło, potrzebna była praca i zaangażowanie wielu osób. Zaczęło się od tego, że w uznaniu dla osiągnięć w zakresie utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu nidzickiego oraz jako wyraz zaufania lokalnej wspólnoty do działań Policji, 28 lutego 2023 roku zawiązał się Komitet Społeczny na rzecz Ufundowania Sztandaru Komedzie Powiatowej Policji w Nidzicy. Do finalizacji działań tej grupy doszło w piątek 6 października 2023 roku na Placu Wolności w Nidzicy, kiedy Komendzie Powiatowej Policji w Nidzicy wręczony został upragniony Sztandar. Od tej pory będzie on godnie reprezentował nidzicką Policję podczas wielu uroczystości.

W uroczystościach związanych z wręczeniem sztandaru udział wzięli znamienici goście, a wśród nich Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży, Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk oraz Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek. Obecny był także Wojewoda Warmińsko – Mazurski Artur Chojecki, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Sylwia Jaskulska, arcybiskup dr Józef Górzyński Metropolita Warmiński, a także gen. bryg. SG Tomasz Zybiński Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, płk SG Mirosław Doroszkiewicz Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie oraz nadbryg. Tomasz Komoszyński Warmińsko-Mazurski Komendant Państwowej Straży Pożarnej. Komitet Społeczny na rzecz ufundowania Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Nidzicy reprezentował przewodniczący komitetu, a zarazem Starosta Nidzicki Marcin Paliński. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, oraz przedstawicieli służb mundurowych z powiatu nidzickiego. Obecna była również kadra kierownicza, funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy, a także przedstawiciele duchowieństwa oraz instytucji, które na co dzień współpracują z Policją.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w Kościele Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika w Nidzicy, której przewodniczył arcybiskup dr Józef Górzyński Metropolita Warmiński. Kolejna część uroczystości rozpoczęła się wprowadzeniem Policyjnej Asysty Honorowej i pododdziału towarzyszącego na Plac Wolności. Meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażejowi Pobożemu złożył dowódca uroczystości nadkom. Mariusz Zdunek. Przy dźwiękach Hymnu Państwowego odegranego przez Orkiestrę Reprezentacyjną Policji nastąpiło podniesienie flagi państwowej.
Dla upamiętnienia tego historycznego wydarzenia ceremonię dopełniło symboliczne wbicie w drzewiec sztandaru 19 gwoździ honorowych, które wbili uczestnicy uroczystości.

Jak powiedział Starosta Nidzicki Marcin Paliński pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu Społecznego na rzecz Ufundowania Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Nidzicy: „Ten Sztandar to piękne dzieło wielu osób i instytucji, dzięki którym możemy się tu dziś spotkać oraz świętować ten wyjątkowy dla nas wszystkich moment.”

Kolejnym etapem ceremonii było uroczyste poświęcenie sztandaru przez arcybiskupa dr Józefa Górzyńskiego. Następnie przewodniczący Komitetu Społecznego na rzecz ufundowania Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Nidzicy Marcin Paliński przekazał Sztandar Podsekretarzowi Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażejowi Pobożemu, który kolejno wręczył go Komendantowi Powiatowemu Policji w Nidzicy mł. insp. Jarosławowi Wiśniewskiemu, jako symbol najwyższego uznania, godności i dumy.

Jak podkreślał Podsekretarz Stanu MSWiA Błażej Poboży w swoim przemówieniu „Nie ma chyba bardziej wyjątkowego symbolu uznania, szacunku dla munduru polskiego policjanta, jak nadanie Sztandaru. Przypadł mi ogromny zaszczyt, że w imieniu ministra Mariusza Kamińskiego mogłem ten Sztandar wręczyć”.

Głos zabrał również Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk: „Sztandar jest nadawany przez tych, dla których każdego dnia zakładamy nasze mundury, przez naszych mieszkańców, przez społeczeństwo. Należy na ten Sztandar patrzeć jak na świętość i symbol, ale przede wszystkim jako dowód wdzięczności, uznania i szacunku”.

Uroczystość była tez okazją do jeszcze jednego wyróżnienia dla nidzickich policjantów. Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk w jej trakcie wręczył Komendantowi Powiatowemu Policji w Nidzicy mł. insp. Jarosławowi Wiśniewskiemu kluczyki do nowego nieoznakowanego radiowozu marki Hyundai.

Ceremonię zakończyła defilada Kompanii Honorowej wystawionej przez Oddział Prewencji Policji w Olsztynie oraz musztra paradna wykonana przez Orkiestrę Reprezentacyjną Policji, po czym dowódca uroczystości złożył meldunek Podsekretarzowi Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażejowi Pobożemu o zakończeniu uroczystego apelu.

W uroczystości brali udział również mieszkańcy powiatu nidzickiego. Specjalnie dla nich przygotowano stoiska profilaktyczne i zaprezentowano policyjny sprzęt.

"Film przedstawia uroczystośc nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Nidzicy. Uroczystość rozpoczyna msza w kościele, następnie widzimy przemarsz pododdziałów na plac, na którym odbywa się uroczystość. Zaproszeni goście wbijąją gwoździe honorowe, następnie sztandar przekazany zostaje pocztowi honorowemu. Ostatnie ujęcia filmu pokazują stoiska profilaktyczne, na których bawią się dzieci."

(ap/tm)

 • Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości
 • Komendant Główny Policji składa podpis w księdze pamiątkowej
  Komendant Główny Policji składa podpis w księdze pamiątkowej
 • Podsekretarz Stanu MSWiA wręcza sztandar Komendantowi Powiatowemu Policji w Nidzicy
  Podsekretarz Stanu MSWiA wręcza sztandar Komendantowi Powiatowemu Policji w Nidzicy
 • Komendant Powiatowy Policji w Nidzicy otrzymuje kluczyki do nowego radiowozu
  Komendant Powiatowy Policji w Nidzicy otrzymuje kluczyki do nowego radiowozu
 • Sztandar leżący na stole
  Sztandar KPP w Nidzicy
 • Prezentacja sztandaru. Policjanci idący paradnie ze sztandarem
  Prezentacja sztandaru
 • Podsekretarz Stanu MSWiA wbija gwóźdź honorowy
  Podsekretarz Stanu MSWiA wbija gwóźdź honorowy
 • Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie wbija gwóźdź honorowy
  Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie wbija gwóźdź honorowy
 • Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie składa podpis w księdze pamiątkowej
  Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie składa podpis w księdze pamiątkowej
 • Komendant Powiatowy Policji w Nidzicy wbija gwóźdź honorowy
  Komendant Powiatowy Policji w Nidzicy wbija gwóźdź honorowy
 • Komendant Powiatowy Policji w Nidzicy składa podpis w księdze pamiątkowej
  Komendant Powiatowy Policji w Nidzicy składa podpis w księdze pamiątkowej
 • Wręczenie sztandaru policjantom
  Wręczenie sztandaru policjantom
 • Podsekretarz Stanu MSWiA składa podpis w księdze pamiątkowej
  Podsekretarz Stanu MSWiA składa podpis w księdze pamiątkowej
 • Policjanci maszerujący ze sztandarem
  Prezentacja sztandaru
 • Błażej Poboży Podsekretarz Stanu MSWiA
  Błażej Poboży Podsekretarz Stanu MSWiA
 • gen. insp. Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji
  gen. insp. Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji
 • Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko-Mazurski
  Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko-Mazurski
 • Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości
 • Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości
 • Policjanci i dzieci na stoisku profilaktycznym
  Policjanci i dzieci na stoisku profilaktycznym
Powrót na górę strony