Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Otwarcie Posterunków Policji w Turobinie i Wojsławicach

Data publikacji 10.10.2023

Otwarcie posterunków Policji odbyło się dziś w Turobinie (powiat biłgorajski) oraz Wojsławicach (powiat chełmski). Symboliczne klucze przekazał kierownikom posterunków Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński gratulując lokalnej społeczności nowej siedziby odtworzonych posterunków. W wydarzeniu udział wziął Komendant Główny Policji, Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, parlamentarzyści, władze wojewódzkie, samorządowe, a także przedstawiciele służb mundurowych oraz mieszkańcy.

Posterunek Policji w Turobinie.

Otwierany dziś posterunek Policji w Turobinie ( powiat biłgorajski) oraz Wojsławicach ( powiat chełmski) to odpowiedź na oczekiwania mieszkańców oraz samorządów, ale również efekt policyjnych potrzeb. Ideą odtworzenia zlikwidowanych w 2010 roku posterunków, było usprawnienie realizacji podstawowych zadań Policji oraz ułatwienie kontaktu lokalnej społeczności z funkcjonariuszami. Dzięki temu Policja będzie bliżej ludzkich spraw, a mieszkańcy będą mogli liczyć na stały kontakt z mundurowymi, co przełoży się na szybszą reakcję na zagrożenia i przypadki łamania prawa. Oddawane dziś do użytku oba posterunki zostały wybudowane w systemie modułowym.

Film Posterunek Policji w Turobinie.mp4

Pobierz plik Posterunek Policji w Turobinie.mp4 (format mp4 - rozmiar 45.51 MB)

policjanci pod posterunkiem na zbiórce

Uroczysta zbiórka związana z otwarciem Posterunku Policji w Turobinie rozpoczęła się o godz. 11.00 złożeniem meldunku Panu Mariuszowi Kamińskiemu  Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji przez dowódcę uroczystości. Symbolem  otwarcia nowej policyjnej jednostki było przekazanie okolicznościowego klucza. 

przekazanie symbolicznego klucza do budynku posterunku

Wręczył go kierownikowi posterunku komisarzowi Stanisławowi Łazurowi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz  Kamiński, Komendant Główny Policji  generalny inspektor Jarosław Szymczyk oraz Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Artur Bielecki.

uczestnicy otwarcia posterunku w Turobinie

Policjanci z Posterunku w Turobinie otrzymali również nowy oznakowany radiowóz, zakupiony z Programu Modernizacji Służb Mundurowych przez Komendę Główną Policji.

Oddany do użytku nowy posterunek oraz radiowóz został poświęcony przez Kapelana Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ks. Bogdana Zagórskiego oraz ks. Krzysztofa Adamowskiego Proboszcza parafii pw. św. Dominika w Turobinie.

komendant wręcza ryngrafy

Kolejną częścią uroczystości było wręczenie pamiątkowych ryngrafów wyróżnionym gościom za ich inicjatywę i działania związane z powstaniem Posterunku Policji w Turobinie. Otrzymali je: Wójt Gminy Turobin Pan Andrzej Kozina oraz Dyrektor Działu Handlowego firmy Climatic Pan Jarosław Adamek.

wpis Ministra do księgi pamiątkowej

Po oficjalnej części zaproszeni goście mogli od środka zobaczyć nową siedzibę mundurowych i wpisać się do księgi pamiątkowej.

Pomieszczenia biurowe Posterunku Policji w Turobinie

Budowę Posterunku Policji w Turobinie wykonano w systemie modułowym. Termin realizacji budowy wynosił 330 dni, a łączna wartość inwestycji wraz z wyposażeniem to około 4,5 mln złotych. Nowy obiekt wybudowany został przy ul. Piłsudskiego 29A na działce o pow. całkowitej 2 000 m². Działka stanowi własność Skarbu Państwa i znajduje się w trwałym zarządzie KWP w Lublinie na podstawie umowy darowizny. W skład posterunku wchodzi budynek administracyjno-biurowo powierzchni 150 m2. Znajdują się w nim pomieszczenia administracyjne  z wydzieloną strefą dla interesantów, pomieszczenia socjalne, magazynowe  i techniczne. Powstał także budynek garażowo - magazynowy z powierzchnią zabudowy 50 m2.  Źródłem finansowania były środki z Programu Modernizacji Policji oraz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji - darowizna z Gminy Turobin. W Posterunku służbę będzie pełnić 8 funkcjonariuszy.

wspólne pamiętkowe zdjęcie


Otwarcie Posterunku Policji w Wojsławicach

Kolejny posterunek Policji w lubelskim garnizonie otworzono również tego samego dnia w Wojsławicach w pow. chełmskim. Klucz do nowej siedziby posterunku odebrał od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz komendantów Policji kierownik PP w Wojsławicach asp. szt. Janusz Zgórski.

przekazanie klucza kierownikowi posterunku

Zarówno budynek jak i przekazany policjantom nowy radiowóz został poświęcony przez ks. Kanonika Zbigniewa Kasprzyka - Proboszcza parafii pw. św. Michała Archanioła w Wojsławicach oraz Kapelana Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

zgromadzeni uczestnicy otwarcia posterunku

Film Posterunek Policji w Wojsławicach

Pobierz plik Posterunek Policji w Wojsławicach (format mp4 - rozmiar 31.87 MB)

komendant wręcza pamiątkowe ryngrafy

Pamiątkowe ryngrafy odebrał Starosta Chełmski Pan Piotr Deniszczuk oraz Wójt Gminy Wojsławice Pan Henryk Gołębiowski.

Posterunek Policji w Wojsławicach wybudowany został na działce o pow. całkowitej 1500 m². W skład nowej siedziby mieszczącej się przy ul. Uchańskiej 114 B wchodzi budynek administracyjno-biurowy o powierzchni 150 m2, w którym znajdują się pomieszczenia administracyjne z wydzieloną strefą dla interesantów, pomieszczenia socjalne, magazynowe i techniczne a także budynek garażowo – magazynowy.

Posterunek Policji w Turobinie.

Źródłem finansowania były środki z Programu Modernizacji Policji oraz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji - darowizna z Gminy Wojsławice. Stan etatowy w PP w Wojsławicach liczy 8 funkcjonariuszy Policji. Łączna wartość inwestycji wraz z wyposażeniem to kwota około 4,5 mln złotych. 

Posterunek Policji w Wojsławicach jest trzecim wybudowanym w tym roku obiektem Policji na Lubelszczyźnie. W realizacji są jeszcze kolejne dwa zadania inwestycyjne – w gm. Piszczac oraz gm. Niedrzwica Duża.

przemowa ministra

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński uczestnicząc w otwarciu nowych policyjnych obiektów zaznaczył, że Policja ma być blisko ludzi, a obywatele muszą mieć realną i szybką możliwość kontaktu w sytuacji zagrożenia ze swoimi funkcjonariuszami, niezależnie od tego czy mieszkają w dużych, czy małych miejscowościach. Jednocześnie zaakcentował, że oddawane dziś posterunki to symbol szacunku dla policjantów i ich ciężkiej służby. Jak powiedział „..największą wartością jesteście Wy, funkcjonariusze Policji. Bez Waszego zaangażowania, profesjonalizmu, nie pomógłby najlepszy sprzęt..."

przemowa komendanta

Komendant Główny Policji  generalny inspektor Jarosław Szymczyk podkreślił, że nawet wyposażona i wyszkolona Policja nie będzie w stanie najlepiej wykonywać swoich zadań na rzecz obywateli, jeśli współpraca z ludźmi nie będzie na wysokim poziomie. A tego zaufania nie da się zbudować na odległość. Dlatego policjanci muszą być bliżej ludzi i wsłuchiwać się w ich problemy. Tylko tak postępując, będziemy w stanie zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa.

przemowa Wicewojewody Lubelskiego

Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk podziękował za kolejne posterunki, które wracają na mapę naszego województwa. Zaznaczył, że zarówno oddawane dziś nowe obiekty jak i służbowe pojazdy to symbole, że obecność formacji mundurowych gwarantuje spokój i bezpieczeństwo naszym obywatelom.

przemowa komendanta Bieleckiego

Nadinspektor Artur Bielecki szef lubelskiego garnizonu Policji podczas dzisiejszych uroczystości podziękował Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendantowi Głównemu Policji, przedstawicielom samorządów i lokalnych władz za wkład i wsparcie wniesione w przywrócenie zlikwidowanych niegdyś policyjnych obiektów. Jak powiedział komendant, nowe posterunki przywrócono po to, by pracujący tam policjanci mogli służyć społeczeństwu, pracując jednocześnie w komfortowych warunkach.

wspólne zdjęcie

 

komisarz Anna Kamola

 • złożenie meldunku Ministrowi przez policjanta
 • uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Turobinie
 • symboliczny klucz do Posterunku Policji w Turobinie
 • gratulacje Komendanta Głównego Policji dla kierownika Posterunku Policji w Turobinie
 • gratulacje Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie dla kierownika Posterunku Policji w Turobinie
 • policjanci pod Posterunkiem Policji w Turobinie
 • przemowa Komendanta Bieleckiego
 • Minister Spraw Wewnętrznych podczas przemowy w Turobinie
 • Wystąpienie Komendanta Głównego Policji w Turobinie
 • Przemowa Wicewojewody Lubelskiego w Turobinie
 • Komendant Główny Policji przekazuje symboliczny klucz kierownikowi Posterunku w Turobinie.
 • Posterunek Policji w Turobinie.
  Posterunek Policji w Turobinie
 • Posterunek Policji w Turobinie.
  Posterunek Policji w Turobinie
 • Posterunek Policji w Turobinie.
  Posterunek Policji w Turobinie
 • Pomieszczenia biurowe Posterunku Policji w Turobinie
  Posterunek Policji w Turobinie
 • przemowa zaproszonego gościa
 • uczestnicy uroczystości
 • zwiedzanie posterunku przez gości
 • wpis do księgi pamiątkowej
 • zwiedzanie posterunku przez gości
 • policyjny radiowóz
 • Posterunek Policji w Wojsławicach
  Posterunek Policji w Wojsławicach
 • Posterunek Policji w Wojsławicach
  Posterunek Policji w Wojsławicach
 • Posterunek Policji w Wojsławicach
  Posterunek Policji w Wojsławicach
 • Posterunek Policji w Wojsławicach
  Posterunek Policji w Wojsławicach
 • Pomieszczenie w Posterunku Policji w Wojsławicach
  Pomieszczenie biurowe w Posterunku Policji w Wojsławicach
 • Pomieszczenie w Posterunku Policji w Wojsławicach
  Szatnia w Posterunku Policji w Wojsławicach
Powrót na górę strony