Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta przedstawicieli szwedzkiej prokuratury w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Data publikacji 23.10.2023

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy gościliśmy przedstawicieli Kadry Kierowniczej Szwedzkiej Prokuratury. Spotkanie to było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy w dziedzinie zwalczania przestępczości, a także kolejnym krokiem w budowaniu silnej oraz efektywnej współpracy w tym zakresie między oboma krajami.

W czwartek (19.10.23) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy gościli przedstawiciele polskiego i szwedzkiego wymiaru sprawiedliwości: Pan Przemysław Bobkowski  z Prokuratury  Okręgowej w Bydgoszczy , Anna Natorska-Michrowska główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Pan Carl-Gunnar Fridolfsson – kierujący Prokuraturą w Växjö, Pan Karl-Erik Esbo - z kadry kierowniczej w Krajowej Jednostce Szwedzkiej Prokuratury ds. Walki z Przestępczością Zorganizowaną w Göteborgu.

Spotkanie, które odbyło się w Izbie Pamięci Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy rozpoczęło oficjalne przywitanie gości przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy inspektor Małgorzatę Jorkę. Następnie podinspektor Rafał Diller - Naczelnik Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy wygłosił prelekcję na temat "Ciemnej liczby przestępstw w zaginięciach". Dalej głos zabrali funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego, którzy przedstawili zagadnienia związane z prowadzeniem spraw kryminalnych wspólnie z organami ścigania innych państw.

Dzięki ekspertowi z Laboratorium Kryminalistycznego nasi goście mieli również okazję poznać możliwości badawcze pracowni badań informatycznych. W ramach spotkania odbyła się również symulacja strzelań na trenażerze video, a także instruktaż udzielania pierwszej pomocy, które poprowadzili policjanci z Wydziału Kadr i Szkolenia.

Spotkanie Kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z Prokuratorami ze Szwecji, które odbyło się w ramach projektu realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury pod nazwą „Program wymiany Europejskiej Sieci Kształcenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości” było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy w dziedzinie zwalczania przestępczości. Współpraca międzynarodowa w tym obszarze jest niezwykle istotna. Spotkanie to stanowiło kolejny krok w budowaniu silnej i efektywnej współpracy w tej dziedzinie między oboma krajami.

Powrót na górę strony