Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty szkoleniowe pn. „Kryptoaktywa – metody analizy i identyfikacji podejrzanych transakcji”

Data publikacji 30.10.2023

W dniach 26–27 października 2023 r. w formule hybrydowej odbyły się warsztaty szkoleniowe pn. „Kryptoaktywa – metody analizy i identyfikacji podejrzanych transakcji”, zorganizowane przez Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP i Centralne Biuro Śledcze Policji.

W szkoleniu wzięło udział ponad 300 funkcjonariuszy zajmujących się zwalczaniem przestępczości ekonomicznej komend wojewódzkich, miejskich, rejonowych, powiatowych i komisariatów Policji oraz zarządów Centralnego Biura Śledczego Policji.

Wykłady zostały przeprowadzone przez ekspertów sektora prywatnego, zajmujących się tworzeniem rozwiązań w zakresie blockchain i giełd kryptowalut, przedstawicieli Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Prokuratury Okręgowej w Gliwicach oraz policjantów.

Tematyka szkolenia obejmowała aspekty techniczne obrotu kryptoaktywami, walutami wirtualnymi, problematykę  aktualnie obowiązujących i przyszłych rozwiązań prawnych odnoszących się do rynku kryptoaktywów oraz platform oferujących zarządzanie portfelami kryptowalutowymi. Przybliżono tematykę analizy technologii rejestrów rozproszonych na przykładzie analizy blockchain oraz sposobów identyfikacji podejrzanych transakcji.

(Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP)

Powrót na górę strony