Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Asystent Attaché U.S. HSI uhonorowany Medalem za „Zasługi dla Policji”

Data publikacji 31.10.2023

Na wniosek Komendanta CBŚP nadinsp. Pawła Półtorzyckiego, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał Panu Thomasowi Andersenowi, asystentowi Attaché oddziału amerykańskiej agencji U.S. Homeland Security Investigations we Frankfurcie, Srebrny Medal za „Zasługi dla Policji”. Uhonorowany Agent Specjalny oddał liczne zasługi na rzecz budowania strategicznej i operacyjnej współpracy z polską Policją, czego efektem jest wiele sukcesów w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości narkotykowej, kryminalnej oraz ekonomicznej.

Reprezentując U.S. Homeland Security Investigations (HSI), będące częścią amerykańskiej agencji federalnej U.S. Immigration and Customs Enforcement (Służba Imigracyjno-Celna), Thomas Andersen szczególnie angażował się w realizację zadań na terenie Polski. Odznaczony funkcjonariusz poprzez stałą współpracę operacyjną, głównie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji, jak również przez strategiczne działania, które uwydatniały długoterminowe cele współpracy obu organizacji. Wielowymiarowa współpraca HSI z polską Policją obejmowała różnorodne przedsięwzięcia, włączając w to międzynarodowe operacje obu formacji, a prowadzone wspólnie projekty przyczyniły się do wzmacniania pozytywnego wizerunku polskiej Policji na arenie międzynarodowej.

Podczas uroczystego spotkania, które odbyło się w siedzibie Centralnego Biura Śledczego Policji, Pana Thomasa Andersena Srebrnym Medalem za „Zasługi dla Policji” uhonorował Komendant CBŚP nadinsp. Paweł Półtorzycki, w towarzystwie podinsp. Michała Aleksandrowicza, Naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej CBŚP. Nadinsp. Paweł Półtorzycki wręczając wyróżnienie podkreślił liczne zasługi oraz przypominając sprawy, które udało się zrealizować dzięki współpracy. Na zakończenie komendant złożył podziękowania za dotychczasowe przedsięwzięcia i życzył powodzenia w nowych wyzwaniach służbowych.

W uroczystości wręczenia medalu uczestniczyli także Pan Matthew Millhollin - Attaché Regionialny U.S. Homeland Security Investigations i mł. insp. Ireneusz Sieńko, Naczelnik Wydziału Prezydialnego CBŚP.

Z końcem października 2023 roku, agent specjalny Thomas Andersen zakończy swoją misję jako Asystent Attaché oddziału U.S. Homeland Security Investigations we Frankfurcie.

Medal za „Zasługi dla Policji” nadawany jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek m.in. Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. Osoba wyróżniona otrzymuje Medal i legitymację potwierdzającą jego nadanie. Medal jest przyznawany przede wszystkim osobom cywilnym jako odznaczenie za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji, jak również za współpracę polskiej Policji ze służbami innych państw.

(CBŚP / kc) 

Powrót na górę strony