Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zasłużeni dla ochrony przeciwpożarowej

Data publikacji 10.11.2023

Dziś w samo południe w Akademii Pożarniczej, podczas uroczystej zbiórki z okazji Narodowego Święta Niepodległości i promocji na pierwszy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster został uhonorowany srebrną oznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”. Z kolei brązową odznaką nadawaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zostali odznaczeni: Dyrektor Głównego Sztabu Policji insp. Adam Kachel, Naczelnik Zarządu Lotnictwa Policji insp. pil. Robert Sitek oraz 4 innych lotników z Warszawy i Łodzi.

Współpraca obu służb nie tylko w kraju, ale i z zagranicą to fundament ochrony przyrody. Dowodem profesjonalnego działania policjantów i strażaków w tym zakresie były realizowane akcje gaszenia rozległych pożarów z pokładu policyjnego śmigłowca S-70i Black Hawk. Wspólnie przy użyciu Bambi Bucket o pojemności około 3 tys. litrów gasili oni wspólnie pożary na południu Turcji, na Mazowszu, w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria oraz w Biebrzańskim Parku Narodowym, głównie w miejscach, gdzie było to możliwe jedynie ze śmigłowca.

Każda tego typu akcja wymagała od lotników ogromnego doświadczenia i umiejętności, zaangażowania i profesjonalizmu w walce z żywiołem. Liczyła się precyzja zrzutów i właściwe manewrowanie śmigłowcem, często w ekstremalnych warunkach, jak to było podczas misji zagranicznych. Podczas ciężkiej, wielogodzinnej pracy w powietrzu wykonali setki zrzutów ton wody na miejsca objęte pożarem.

Polska Policja dysponuje obecnie czterema śmigłowcami, które pozwalają na realizację, oprócz typowo policyjnych zadań, także działań gaśniczych i poszukiwawczo-ratowniczych. Z pokładu Black Hawka możliwe jest też np. prowadzenie działań ratowniczych z wykorzystaniem technik linowych podczas klęsk żywiołowych, ograniczanie skutków zagrożeń powodziowych, w tym wywołanych zatorami lodowymi w okresie zimy oraz wczesnowiosennych roztopów czy działanie w sytuacjach kryzysowych związanych z katastrofą naturalną, czy awarią techniczną na obszarze lądowym i morskim.

Wśród czterech śmigłowców typu S-70i Black Hawk jest też ten zakupiony dzięki podpisanemu w ubiegłym roku przez Policję, Państwową Straż Pożarną oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej porozumieniu w ramach projektu „Pomagamy i chronimy – Policja i Państwowa Straż Pożarna na straży bioróżnorodności”. Dostawa drugiego śmigłowca z tego projektu planowana jest do końca przyszłego roku.

Tekst: mł. insp. Anna Kędzierzawska
Foto: Karol Kierzkowski, KG PSP

  • Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wręcza medal Zastępcy Komendanta Głównego Policji
  • Zastępca Komendanta Głównego Policji wśród innych wyróżnionych
  • Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wręcza medal policjantowi
  • Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gratuluje policjantowi
  • Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wręcza medal policjantowi
  • Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wręcza medal policjantowi
  • Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wręcza medal policjantowi
  • wyróżnieni medalami policjanci
  • zastępca Komendanta Głównego Policji stoi wśród innych wyróżnionych medalami
Powrót na górę strony