Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

3 mln zagrożeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Data publikacji 27.11.2023

Przez 7 lat funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa dzięki zaangażowaniu społeczeństwa udało się rozwiązać wiele lokalnych problemów. Ktoś może powiedzieć jakie to problemy, że kierowca źle zaparkował, jeździ trochę za szybko czy wypije się piwo pod sklepem? Jak się jednak okazuje sytuacje takie mają istotny wpływ na poczucie bezpieczeństwa ludzi, a skuteczne i szybkie ich rozwiązanie pozwala na bezpieczne funkcjonowanie w danym środowisku.

To że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa spełniła oczekiwania zarówno użytkowników jak i Policji nie trzeba o tym nikogo przekonywać. Ponad 3,3 mln. użytkowników współpracując z organami ścigania systematycznie sygnalizuje problemy i sytuacje, którymi powinna się zająć Policja. I chociaż nie wszystkie one znajdują potwierdzenie w działaniach policjantów, to i tak są postrzegane jako pozytywny aspekt budowania społeczeństwa obywatelskiego. Jest to zatem rozwiązanie, które nie mogłoby funkcjonować bez wzajemnego zaufania mieszkańców oraz Policji. Dziękując za dotychczasową współpracę jesteśmy przekonani, że kolejne lata funkcjonowania Mapy będą skutkowały rozwiązywaniem wielu bolączek mieszkańców przez co przyczynią się do zapewnienia oczekiwanego poziomu poczucia bezpieczeństwa.

Spośród dostępnych do wyboru 24 kategorii zagrożeń najczęściej wybierane są te, które dotyczą bezpieczeństwa w ruchu drogowym jak: Nieprawidłowe parkowanie, Przekraczanie dozwolonej prędkości czy Niewłaściwa infrastruktura drogowa. Pozostałe rodzaje zagrożeń, chociaż w mniejszej skali, ale również są wykorzystywane przez użytkowników. Należy przypomnieć, że obecny katalog zagrożeń jest efektem konsultacji społecznych i sugestii użytkowników KMZB dzięki czemu spełnia oczekiwania osób korzystających z aplikacji.

Warto w tym miejscu podkreślić, że wśród dostępnego katalogu kategorii zagrożeń, są i takie, które służą pomocą osobom w trudnym położeniu życiowym. W związku z prognozowanym spadkiem temperatury, kierujemy prośbę, o zwracanie uwagi na osoby, których obecne położenie (nieporadność życiowa, bezdomność, choroba alkoholowa, itp.)
w połączeniu z sytuacją meteorologiczną może stwarzać zagrożenie dla ich życia lub zdrowia. Informacje o takich osobach można przekazywać zarówno z wykorzystaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacji Moja Komenda, telefonu alarmowego 112 czy też w trakcie bezpośrednich kontaktów z policjantami.

Biuro Prewencji KGP

Powrót na górę strony