Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Oddali cześć pamięci przyjaciela, z którym walczyli o bezpieczeństwo innych

Data publikacji 03.12.2023

W hołdzie poległemu na służbie funkcjonariuszowi Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Norbert Kurenda zapalił symboliczny znicz przed tablicą pamięci w siedzibie Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji dolnośląskiej komendy. Kwiaty i znicze przy pomniku upamiętniającym śmierć naszego kolegi podkom. Mariusza Koziarskiego, w Wiszni Małej pod Wrocławiem złożyli funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu. Na miejscu obecny był także dowódca mł. insp. Wojciech Żmija. Mariusz, którego od 6 lat nie ma już z nami, zginął na służbie w trakcie akcji związanej z zatrzymaniem niebezpiecznych przestępców. Wypełnił słowa policyjnej roty ślubowania do końca, oddając swoje życie, aby inni mogli je zachować…

Już 6 lat upłynęło już od śmierci podkom. Mariusza Koziarskiego, który zginął na służbie w nocy z 2 na 3 grudnia 2017 roku. Wcześniej jednak, będąc w domu, otrzymał on telefoniczną informację o ogłoszeniu alarmu bojowego i konieczności natychmiastowego stawiennictwa w jednostce. Kolega Mariusz był zawsze oddany służbie i realizował każde zlecane mu zadanie - perfekcyjnie i z pełnym zaangażowaniem. Przybył więc szybko do jednostki i został wyznaczony na dowódcę składającego się z pięciu funkcjonariuszy zespołu bojowego. Zadaniem policjantów było zatrzymanie bardzo niebezpiecznego przestępcy, który znajdował się wewnątrz kontenera z bankomatem zlokalizowanego w podwrocławskiej Wiszni Małej.

Podczas akcji doszło do dynamicznej wymiany ognia między sprawcą, a funkcjonariuszami pododdziału kontrterrorystycznego z Wrocławia. Sytuacja ta zakończyła się tragicznie, bo podkom. Mariusz Koziarski poniósł śmierć na miejscu.

Odejście naszego kolegi „Koziego”, bo tak właśnie nazywali go policjanci z pododdziału, była tragedią dla całej polskiej Policji. Formacja straciła świetnego i bardzo doświadczonego policjanta, który współdziałał z nami przez wiele lat i swoją postawą dawał przykład innym.

Składając mu hołd, gdyż bezapelacyjnie wypełnił do końca słowa policyjnej roty ślubowania, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Norbert Kurenda zapalił symboliczny znicz przed tablicą pamięci w siedzibie Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji dolnośląskiej komendy, a kontrterroryści z SPKP we Wrocławiu pojechali w miejsce, gdzie po raz ostatni działali razem. W Wiszni Małej przed pomnikiem upamiętniającym śmierć Mariusza, złożyli kwiaty i zapalili znicze, gdyż jak wiemy wszyscy, służąc Polsce oddał to, co miał najcenniejsze - własne życie.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak
Rzecznik Prasowy KWP we Wrocławiu

Powrót na górę strony