Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Lublin: Śledztwo w sprawie oszustw przy sprzedaży paliw zakończone

Ponad dwa lata trwało śledztwo prowadzone przez Wydział Przestępczości Gospodarczej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie dotyczące oszustw przy sprzedaży paliw. W trakcie prowadzonego postępowania zebrano materiał, którego analiza pozwoliła na ustalenie powiązań między różnymi podmiotami biorącymi udział w przestępczym procederze. Ustalono, że jedna z firm nabywała komponenty paliwowe zarówno w kraju jak i sprowadzała je zza wschodniej zagranicy.

Importowane komponenty trafiały bezpośrednio do magazynów gdzie były mieszane a następnie sprzedawane jako "pełnowartościowe" paliwo. W dokumentacji zaś komponenty te przechodziły przez szereg firm, które tworzyły swoista sieć wzajemnych powiązań, pozorujących udział w obrocie paliwowym. Dawało to możliwość, na pewnym etapie, do przekwalifikowania komponentów na benzynę lub olej napędowy.

Do pierwszych zatrzymań doszło w marcu tego roku. W sumie do sprawy zatrzymano 17 osób. W większości są to mieszkańcy naszego województwa, ale również wśród zatrzymanych są mieszkańcy województw z południowej Polski między innymi śląskiego i małopolskiego. Najmłodsza osoba ma 35 lat najstarszy z zatrzymanych jest w wieku 69 lat. W stosunku do 8 osób Sąd Rejonowy zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu zaś w stosunku do pozostałych dozory, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe. 12 osobom zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej, 9- oszustwo na szkodę konsumentów na łączną kwotę ponad 18 milionów złotych, a 11 - pranie brudnych pieniędzy.

Aktem oskarżenia objęto 15 podejrzanych, wobec dwóch materiały zostały wyłączone do odrębnego prowadzenia. Ponadto dokonano tymczasowego zajęcia ruchomości, na łączną kwotę ponad 340.000 zł i prawie 22 .000 USD, które zostało zabezpieczone przez Prokuraturę Okręgową w Lublinie.

Powrót na górę strony