Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komputerowa przestępczość transgraniczna – konferencja

Data publikacji 12.12.2023

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji od wielu miesięcy realizuje ważny i ambitny projekt o wartości 4,4 mln Euro. Przedsięwzięcie ukierunkowane na zwalczanie transgranicznej przestępczości komputerowej finansowanie jest z programu „Sprawy wewnętrzne” w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014-2021.

Wdrażanie projektu „Doskonalenie procesu gromadzenia, analizy i oceny dowodów w zakresie zwalczania transgranicznej przestępczości komputerowej przy wykorzystaniu sieci pracowni informatyki śledczej laboratoriów kryminalistycznych polskiej Policji” to rozłożony w czasie proces. W dniu 11.12.2023 r. w sali konferencyjnej im. Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa Komendy Głównej Policji przy ul. Orkana 14 w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca postępy w realizacji projektu, jakie poczyniono na przestrzeni kończącego się właśnie roku.

Zgromadzonych gości, w tym przedstawicieli MSWiA, biur Komendy Głównej Policji, laboratoriów kryminalistyki komend wojewódzkich oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji przywitała Zastępca Dyrektora CLKP insp. dr Danuta Ulewicz. Już na wstępie podkreśliła ona wagę i znaczenie przedsięwzięcia z punktu widzenia skuteczności organów ścigania.

- Mam ten przywilej, że od 30 lat obserwuję rozwój kryminalistyki. Dziś dominują w tej dziedzinie trzy specjalności. Genetyka sądowa, chemia kryminalistyczna i informatyka śledcza. I to właśnie informatyka śledcza dostarcza najwięcej dowodów zabezpieczanych cyfrowo. W dziedzinie tej obserwujemy także największy postęp technologiczny – w skali globalnej. Jako biegli informatycy na potrzeby postępowań procesowych zabezpieczacie państwo dowody przestępstw, a potem bronicie swoich opinii przed sądem. Pojęcie przestępczości komputerowej jest bardzo szerokie, bo są to także sprawy o najcięższe przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Dzięki waszej pracy zdobywamy dowody z urządzeń stacjonarnych i mobilnych. Dane o prowadzonej przez sprawców komunikacji, o ich przemieszczaniu się i wiele innych informacji. Projekt taki jak ten sprawia, że podnosimy nasze kwalifikacje i mamy szansę być o krok przed przestępcami, a w najgorszym przypadku tuż za ich plecami. 

O kolejnych postępach we wdrażaniu projektu oraz zakupach specjalistycznego, najbardziej zaawansowanego sprzętu oraz oprogramowania opowiedziała jego kierownik - Naczelnik Wydziału Badań Dokumentów i Informatyki Śledczej CLKP nadkom. Kamila Nakoneczna. Uczestnikom konferencji zaprezentowano, jak w praktyce działają wykwalifikowane narzędzia. Podkom. Marcin Napiórkowski z LK KWP w Szczecinie omówił inwazyjne metody badawcze urządzeń mobilnych. Następnie podinsp. Andrzej Pietrzyk zaprezentował sposoby prowadzenia badań telefonów komórkowych i łamania ich zabezpieczeń. Prezentację podsumowującą zrealizowane już szkolenia specjalistyczne dla biegłych przedstawił kom. Sylwester Panasewicz z LK w Białymstoku. Rozbudowana dzięki przeprowadzonym szkoleniom wiedza wsparta najnowocześniejszym zapleczem technicznym, służyć będzie jednostkom Policji, prokuratury i sądom na terenie całego kraju.

(Tomasz Dąbrowski - BKS KGP, fot. autor)

  • policjantka stoi przy mównicy, przemawia do zgromadzonych siedzących na widowni
  • uczestnicy konferencji siedzą na widowni
  • policjantka przy mównicy, na ekranie wyświetlana jest prezentacja
  • policjant siedzi przy stoliku, na którym stoi laptop, trzyma w prawej dłoni mikrofon, na ekranie wiszącym na ścianie wyświetlana jest prezentacja
  • zniszczony telefon w trzech częściach trzymany w dłoni
Powrót na górę strony