Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pożegnanie ze służbą Zastępców Komendanta Głównego Policji

Data publikacji 03.01.2024

W dniu 3 stycznia 2024 r. na sali konferencyjnej im. Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP odbyła się uroczysta zbiórka z okazji pożegnania ze służbą dotychczasowych zastępców Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Dariusza Augustyniaka oraz nadinsp. Pawła Dobrodzieja.

Zgodnie z policyjnym ceremoniałem uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku pełniącemu obowiązki Komendanta Głównego Policji insp. Markowi Boroniowi przez dowódcę uroczystości. Następnie wprowadzono sztandar Komendy Głównej Policji i odegrano sygnał „Hasło Wojska Polskiego”. Pełniący obowiązki Komendanta Głównego Policji insp. Marek Boroń powitał uczestników uroczystej zbiórki, wśród których obok żegnających się ze służbą generałów znajdowali się: Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. bryg. Mirosław Wiklik, zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego BBN, dyrektorzy i zastępcy dyrektorów biur KGP, przewodniczący i przedstawiciele związków zawodowych, fundacji, księża kapelani oraz pozostali szanowni goście.

Uroczystość rozpoczęła się od ceremonii odznaczenia Srebrnym Krzyżem Zasługi nadinsp. Dariusza Augustyniaka. Odznaczenie za zasługi na polu działalności społecznej w imieniu Prezydenta RP wręczył gen. bryg. Mirosław Wiklik. Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego w krótkim przemówieniu podziękował panom generałom za sumienną służbę, życzył sukcesów na dalszej drodze życia, a wszystkim zgromadzonym gościom spokoju i pomyślności w rozpoczynającym się właśnie roku. Druga część uroczystości rozpoczęła się od przypomnienia zgromadzonym gościom przebiegu ścieżki zawodowej żegnających się ze służbą generałów.

Nadinsp. Dariusza Augustyniak poświęcił Policji ponad 32 lata. Za swoją służbę odznaczony został m.in.: Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem „Za Długoletnią Służbę”, Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”, Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” i w dniu dzisiejszej uroczystości Srebrnym Krzyżem Zasługi.

- Odchodząc po ponad 32 latach służby czuję lekki niedosyt. To bardzo pozytywne odczucie, bo oznacza, że odchodzę bez żalu, odchodzę spełniony i przekonany, że wniosłem pozytywny wkład w rozwój naszej formacji, o której będę myśleć i mówić wyłącznie dobrze – powiedział nadinsp. Dariusz Augustyniak.

Nadinsp. Paweł Dobrodziej wstąpił do Policji w 1990 r. W ciągu 33 lat służby odznaczony został m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem „Za Długoletnią Służbę”, Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”, Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Służby Celnej”.

- Pragnę podziękować p.o. Komendantowi Głównemu Policji insp. Markowi Boroniowi za to, że nasze dzisiejsze spotkanie mogło odbyć się w takiej formule. Policja to bardzo piękny i jednocześnie bardzo trudny i wymagający zawód. To jest dla mnie, dla wszystkich tu obecnych bardzo ważne i znaczące, że dziś pokazujemy całej formacji, że jako policjanci mamy do siebie ogromny szacunek – powiedział nadinsp. Paweł Dobrodziej. 

Insp. Marek Boroń p.o. Komendanta Głównego Policji podziękował panom generałom za dotychczasową służbę i życzył powodzenia na emeryturze. Pan Komendant skierował także słowa podziękowania do żegnających się ze służbą obecnych na uroczystości: dowódcy CPKP BOA nadinsp. Dariusza Zięby, dyrektora Biura Kontroli KGP insp. Dariusza Szuby oraz pani dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji insp. Pauliny Filipowiak.

Trwająca godzinę uroczystość zakończyła się odprowadzeniem sztandaru Komendy Głównej Policji oraz złożeniem meldunku o zakończeniu uroczystej zbiórki.

________________________________________________________

Tomasz Dąbrowski

Fot. Jacek Herok

Powrót na górę strony