Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odpowie za znęcanie się nad rodzicami i rodzeństwem

Data publikacji 04.01.2024

Policjanci ze świętochłowickiej komendy zatrzymali 23-latka, który znęcał się nad swoimi rodzicami oraz rodzeństwem. Decyzją prokuratora agresor został objęty policyjnym dozorem, nie może też kontaktować się z rodziną. Za przestępstwo, którego się dopuścił, może trafić za kraty nawet na 5 lat.

Policjanci ze świętochłowickiej komendy pojechali do jednego z mieszkań w związku ze zgłoszeniem dotyczącym przemocy domowej. Na miejscu zastali roztrzęsioną rodzinę – matkę, ojca i trójkę rodzeństwa. Okazało się, że w rodzinie jest wdrożona procedura niebieskiej karty. 23-letni syn od ponad pół roku znęcał się psychicznie oraz fizycznie nad całą rodziną. W dniu interwencji wywołał awanturę i zaczął wyzywać wszystkich członków rodziny. Kiedy oprawca zaczął stosować wobec matki rękoczyny, w jej obronie stanął ojciec i jeden z braci. Obezwładnili go do czasu przyjazdu mundurowych. Stróże prawa zatrzymali 23-letniego oprawcę, który trafił do policyjnej celi.

Wczoraj mężczyzna został doprowadzony do chorzowskiej prokuratury. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu znęcania się nad rodzicami oraz rodzeństwem. Aby zapobiec eskalacji jego agresji, na czas trwania postępowania karnego świętochłowiczanin został objęty zakazem zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzoną. Mężczyzna został ponadto objęty policyjnym dozorem. Grozi mu też kara do 5 lat więzienia.

Przypominamy!


Przemoc w rodzinie – możliwość uzyskania pomocy Policji

Policja obok przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia jest zobowiązana do podejmowania działań w przypadku podejrzenia wystąpienia zjawiska przemocy w rodzinie. Działania te podejmowane są w ramach procedury „Niebieskiej Karty”. Celem przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest zatrzymanie przemocy na etapie, który nie wypełnia jeszcze znamion przestępstwa. Policja, realizując swe ustawowe obowiązki, reaguje na każdy sygnał dotyczący możliwości wystąpienia zjawiska przemocy w rodzinie. Podejmuje szereg inicjatyw, które mają na celu utrzymanie na wysokim poziomie zadań realizowanych w tym obszarze. W tym celu między innymi udostępnia kanały komunikacji dla obywateli, które wspierają działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Numer alarmowy 112

W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia wynikającego ze stosowania przemocy w rodzinie, w pierwszej kolejności należy skorzystać z numeru alarmowego 112 obsługiwanego przez operatorów Centrum Powiadamiania Ratunkowego, którzy otrzymane zgłoszenie niezwłocznie przekazują bezpośrednio dyżurnym jednostek organizacyjnych Policji właściwych miejscowo dla miejsca zdarzenia, pobytu osoby potrzebującej pomocy.

Aplikacja „Alarm 112”

W sytuacji braku możliwości nawiązania połączenia głosowego możliwym jest skorzystanie z uprzednio zainstalowanej bezpłatnej aplikacji, uruchomionej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji „Alarm 112”, która dostępna jest dla dwóch systemów operacyjnych: Android i iOS. Aplikacja pozwala między innymi na zgłoszenie zdarzenia alarmowego, jeśli nie można wykonać połączenia głosowego. Pozwala również na dodanie adresów, pod którymi użytkownik najczęściej przebywa, takich jak dom, praca lub inne. Proces rejestracji wymaga wyrażenia zgody na dostęp do lokalizacji obsługiwanego urządzenia (telefonu), co umożliwi precyzyjne wskazanie miejsca zdarzenia z wykorzystaniem mapy.

Uwaga! Do uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty” nie jest potrzebna zgoda osoby dotkniętej przemocą, zaś:

  • osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, zobowiązane są niezwłocznie zawiadomić o tym Policję lub prokuratora,
  • osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dla przypomnienia warto wskazać, że przemoc w rodzinie, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oznacza jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Jeśli doznajesz przemocy w rodzinie, nie obawiaj się skorzystać z wymienionych wyżej form pomocy Policji. Skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji, dzielnicowym lub powiadom odpowiednie służby. Nie pozostawaj obojętny! Jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie, powiadom odpowiednie służby!

(KWP w Katowicach / kp)
Powrót na górę strony