Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dyrektor Wykonawcza Europolu z wizytą w Komendzie Głównej Policji

Data publikacji 31.01.2024

Wczoraj w Komendzie Głównej Policji gościła Dyrektor Wykonawcza Europolu Pani Catherine De Bolle. Podczas spotkania polską Policję reprezentował p.o. Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń.

Było to pierwsze spotkanie p.o. Komendanta Głównego insp. Marka Boronia z Dyrektor Wykonawczą Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania Panią Catherine de Bolle. Stanowiło ono okazję do omówienia najważniejszych kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz wyzwań stojących przed organami ścigania państw europejskich, zwłaszcza w świetle kryzysu migracyjnego oraz wojny w Ukrainie.

Szef polskiej Policji przedstawił sytuację związaną z działalnością zorganizowanych grup przestępczych i podkreślił, że w tym zakresie niezbędna jest zwiększona wymiana informacji oraz wsparcie ze strony Europolu.

W kontekście rozpoczęcia przez Polskę sprawowania prezydencji w UE w I połowie 2025 r. Dyrektor Europolu wskazała, że w ramach Trio Prezydencji (Polska  tworzyć będzie trio Prezydencji wspólnie z Danią i Cyprem) to Polska jest największym, państwem i kluczowym  partnerem  dla Europolu i ze swej strony zaoferowała szeroko rozumiane wsparcie podległej jej agencji  w zakresie realizacji obszarów priorytetowych, wyraziła również nadzieję za dalsze zacieśnienie dotychczasowej współpracy.

Komendant Główny Policji oraz Dyrektor Wykonawcza Europolu potwierdzili zarówno swoją wolę, jak i konieczność wzmacniania oraz rozszerzania obszarów dwustronnej kooperacji, zaznaczając, że stanowi to niezbędny warunek skuteczności działań Policji na kontynencie europejskim.

Polska Policja jest aktywnym uczestnikiem przedsięwzięć i projektów realizowanych przez wspomnianą Agencję, a w polskim Biurze Łącznikowym przy Europolu służy obecnie czterech oddelegowanych funkcjonariuszy. Jak stwierdziła Dyrektor de Bolle, Europol bardzo pozytywnie ocenia działalność polskiego Biura Łącznikowego.

(BMWP KGP)

  • Dyrektor Wykonawcza Europolu Pani Catherine De Bolle i p.o. Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń
  • Dyrektor Wykonawcza Europolu Pani Catherine De Bolle i p.o. Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń i inne osoby podczas spotkania w KGP
  • Dyrektor Wykonawcza Europolu Pani Catherine De Bolle i p.o. Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń
Powrót na górę strony