Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Owocne działania w ramach EMPACT CCH

Data publikacji 01.02.2024

Działania pod kryptonimem „Air Domain” były prowadzone jednocześnie na trzech kontynentach. W ich efekcie zabezpieczono 497 kg kokainy, 406 kg marihuany, 49 kg narkotyków syntetycznych i zatrzymano 79 osób. CBŚP było krajowym koordynatorem aktywnych działań wymierzonych w zwalczanie przemytu narkotyków w międzynarodowym ruchu powietrznym. W Polsce czynności były realizowane wspólnie z KPPL Warszawa Okęcie, KAS oraz KGSG.

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji, w ramach ustanowionego w 2021 roku instrumentu EMPACT+, będącego bezpośrednią kontynuacją Cyklu Polityki Bezpieczeństwa Unii Europejksiej, pełnią rolę eksperta krajowego dla implementacji priorytetu dotyczącego kokainy, marihuany i heroiny (EMPACT CCH).

W ramach tej inicjatywy realizowane są zadania wymierzone w międzynarodowy obrót, produkcję i przemyt narkotyków. W 2023 roku realizowane były działania wymierzone w zorganizowane grupy przestępcze wykorzystujące ruch lotniczy do przemytu narkotyków. Działania realizowane były jednocześnie na terenie 61 portów lotniczych w 36 krajach na 3 kontynentach (Europa, Afryka, Ameryka Płd.). W ich efekcie zabezpieczono 497 kg kokainy, 406 kg marihuany, 49 kg narkotyków syntetycznych i zatrzymano 79 osób.

Działania po stronie polskiej koordynowane były przez Centralne Biuro Śledcze Policji, przy ścisłej współpracy z policjantami z Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie, funkcjonariuszami z Mazowieckiej Izby Administracji Skarbowej oraz Komendą Główną Straży Granicznej. 

Warto zobaczyć: Europol supports EMPACT action week at 61 airports across 36 countries worldwide

(CBŚP)

Powrót na górę strony