Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie roku pracy policyjnych poszukiwaczy

Data publikacji 07.02.2024

Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku funkcjonuje od grudnia 2022 roku, a jego funkcjonariusze zajmują się między innymi monitorowaniem i analizą poszukiwań osób zaginionych i ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości prowadzonych na terenie województwa pomorskiego, poszukiwaniami opiekuńczymi osób małoletnich i nieletnich, identyfikacją zwłok i osób, których tożsamość jest nieznana oraz wspieraniem merytorycznym i technicznym policjantów z podległych jednostek Policji. Od początku 2023 roku policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób zatrzymali łącznie 53 osoby poszukiwane w oparciu o różne podstawy prawne w tym 26 na podstawie listów gończych.

Przy Wydziale Poszukiwań i Identyfikacji Osób z potrzeby rozszerzenia profilu funkcjonowania wydziału, stworzona została Sekcja Osób Zaginionych. Obecnie oprócz koordynowania i nadzorowania pracy poszukiwaczy z pomorskich jednostek terenowych, policjanci aktywnie włączają się w poszukiwania osób, szczególnie tych, których życie i zdrowie jest realnie zagrożone.

W ubiegłym roku do wydziału poszukiwań trafiło łącznie prawie 1200 zgłoszeń zaginięć, w tym ponad 300 z nich policjanci zakwalifikowali jako poziom I, czyli taki, który dotyczy bezpośredniego i realnego zagrożenia życia i zdrowia osoby. W takim przypadku niezbędne są natychmiastowe i szeroko zakrojone działania, wykorzystując przy tym wszystkie możliwe siły i środki, aby skutecznie ratować zaginioną osobę.

Służba policjantów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób to nie tylko aktywne uczestniczenie,  wsparcie i koordynowanie działań poszukiwawczych. To także wykorzystanie ogromnego doświadczenia wojewódzkich poszukiwaczy i przekazywanie zdobytej dotychczas wiedzy policjantom z wydziałów kryminalnych jednostek terenowych podczas cyklicznych szkoleń. W czerwcu 2023 roku przeprowadzone zostały ćwiczenia terenowe w nadmorskim Mikoszewie, w których udział wzięli między innymi funkcjonariusze z Komendy Powiatowej w Nowym Dworze Gdańskim, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz inne grupy poszukiwawcze, właśnie po to, aby usprawnić współpracę pomiędzy Policją a innymi instytucjami zaangażowanymi do poszukiwania osób zaginionych oraz sprawdzić skuteczność wykorzystywanych metod i sprzętu.

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku podczas prowadzenia akcji poszukiwawczych ściśle współpracują z różnymi instytucjami. Wśród nich znajduje się między innymi Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdańsku, Grupa ratownictwa specjalnego PCK Trójmiasto, Poszukiwawcze Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, czy Pomorska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Gryf. Każda z tych grup poszukiwawczych jest wyspecjalizowana w konkretnym obszarze działań po to, aby jak najskuteczniej doprowadzić do szczęśliwego finału akcji poszukiwawczej.

Wykonując czynności poszukiwawcze i identyfikacyjne, policjanci z wydziału poszukiwań korzystają także z pomocy międzynarodowych instytucji, współpracując z przedstawicielami dyplomatycznymi Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, przedstawicielami dyplomatycznymi innych krajów na terenie Polski oraz poprzez kontakt z polskimi oficerami łącznikowymi za granicą. Realizują także międzynarodowe podstawy prawne wydane, aby zatrzymać ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości przestępców.

W ubiegłym roku policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali łącznie 53 osoby, w tym 26 na podstawie listów gończych i 6 na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Wśród wymienionych, były osoby poszukiwane między innymi w związku z zabójstwami, w tym przy użyciu broni palnej, oszustwami i fałszowaniem faktur, pobiciem ze skutkiem śmiertelnym, czy usiłowaniem zabójstwa.

Od początku 2024 roku policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób zatrzymali już 6 osób poszukiwanych ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, a rok dopiero się zaczął!

(KWP w Gdańsku / kp)

Powrót na górę strony