Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

14. rocznica śmierci podkom. Andrzeja Struja

Data publikacji 09.02.2024

Jak co roku w rocznicę śmierci podkomisarza Andrzeja Struja Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendant Główny Policji oraz Komendant Stołeczny Policji złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą tragicznie zmarłego funkcjonariusza. 10 lutego 2010 roku policjant został zaatakowany na przystanku autobusowym na warszawskiej Woli. „Zginął, bo nie przeszedł obojętnie wobec zła” – taki napis widnieje na tablicy pamiątkowej wmurowanej w kapliczkę, którą postawiono w miejscu, gdzie czternaście lat temu tragicznie zginął funkcjonariusz stołecznego Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego.

10 lutego 2010 roku, przebywający na urlopie wypoczynkowym Andrzej Struj -funkcjonariusz KSP podjął, jak się później okazało, ostatnią w swoim życiu interwencję wobec dwóch młodych mężczyzn demolujących tramwaj. Dzisiaj, kiedy mija 14 lat od tamtych wydarzeń, środowisko policyjne cały czas pamięta o jego bohaterskiej postawie.

W Komendzie Głównej Policji p.o. Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń składając kwiaty pod Tablicą Pamięci, na której widnieją nazwiska funkcjonariuszy Policji, którzy stracili życie na służbie, w imieniu własnym i całej policyjnej formacji oddali hołd tragicznie zmarłemu policjantowi podkomisarzowi Andrzejowi Strujowi. Poprzez swoją obecność tutaj, pochylenie głów przed tabliczkami epitafijnymi z nazwiskami poległych policjantów oraz modlitwę, policyjny świat oddaje cześć poległym i podkreśla swoje zobowiązanie do zachowania pamięci o tych wszystkich policjantach, którzy działając w ochronie zdrowia i życia obywateli zapłacili w służbie najwyższą cenę i słowa roty ślubowania wypełnili do końca.

Wieńce przed kapliczką, na której cztery lata temu zawisła policyjna tablica upamiętniająca stołecznego funkcjonariusza, w obecności Rodziny podkomisarza Andrzeja Struja złożyli: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński, Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Czesław Mroczek, p.o. Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń, Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dzierżak, Zastępca Burmistrza dzielnicy Wola Wojciech Lesiuk oraz kierownictwo NSZZ Policjantów i przedstawicele spółki Tramwaje Warszawskie. Miejsce pamięci odwiedzili także znajomi i przyjaciele tragicznie zmarłego policjanta.

Podkom. Andrzej Struj, funkcjonariusz Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji, służbę w Policji pełnił od 16 lutego 1995 roku. Wykonując obowiązki służbowe wykazywał profesjonalizm i zaangażowanie. Rzetelny, sumienny, odważny i kreatywny w działaniach. Był aktywnym uczestnikiem życia policyjnego. Nigdy nie wahał się przed podjęciem najtrudniejszych wyzwań, nie bał się zareagować, gdy komuś działa się krzywda.

Tak było i 10 lutego 2010 roku, na warszawskiej Woli, przebywający na urlopie Andrzej Struj zareagował na chuligańskie zachowanie dwóch mężczyzn, którzy demolowali tramwaj. Niestety, wtedy napastnicy skierowali swoją agresję na funkcjonariusza. Jeden z nich zaatakował go i kilkakrotnie ranił nożem. Mimo szybko udzielonej pomocy medycznej policjant zmarł w szpitalu. Andrzej Struj miał niespełna 42 lata, pozostawił rodzinę, osierocił dwie córki.

Pośmiertnie awansowany został na stopień podkomisarza Policji, odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Zasługi za Dzielność oraz przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”.

To jak ważne jest dla środowiska policyjnego upamiętnienie jego bohaterskiej postawy, pokazują coroczne uroczystości odbywające się na miejscu tragicznych wydarzeń, gdzie wystawiany jest posterunek honorowy, a hołd składają koledzy oraz kierownictwo Policji.

Warto przypomnieć, że w pierwszą rocznicę śmierci policjanta, Tramwaje Warszawskie ufundowały tablicę pamiątkową, która została umieszczona na kapliczce znajdującej się obok przystanku, na którym doszło do zabójstwa. Natomiast w 10. rocznicę śmierci, na kapliczce została odsłonięta druga tablica, ufundowana przez środowisko policyjne. Na wniosek Komendy Głównej Policji, Rada Miasta Stołecznego Warszawy, 4 lipca 2019 roku, podjęła uchwałę w sprawie nadania miejscu tragicznych wydarzeń nazwy Skwer Andrzeja Struja.

Wyrazem pamięci o stołecznym policjancie jest także odbywający się co roku Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja, w którym udział bierze wiele drużyn z kraju, jak i zza granicy. Wcześniej były to Halowe Mistrzostwa Warszawy Służb Mundurowych w Piłce Nożnej. 19 lutego 2010 r., w dniu pogrzebu Andrzeja Struja, odbywał się finał drugich mistrzostw, a biorący w nich udział funkcjonariusze oddali hołd i uczcili minutą ciszy pamięć o swoim koledze. Wtedy to Andrzej „Pułkownik” Kuczyński, wspólnie z obecnym podczas rozgrywek byłym piłkarzem i trenerem Andrzejem Strejlauem, zaproponowali, że kolejne zawody będą upamiętniać policyjnego bohatera.

Te coroczne spotkania popularyzujące sport, kształtujące kulturę organizacyjną formacji, integrujące środowisko mundurowe, ale przede wszystkim oddające hołd naszemu Koledze, stały się tradycją. Z roku na rok turniej zyskuje coraz większy rozgłos, a do udziału w nim zgłasza się coraz więcej drużyn.

10 lutego 2021 roku w 11. rocznicę tragicznej śmierci podkom. Andrzeja Struja, mając na celu upamiętnienie jego bohaterskiego czynu, minister spraw wewnętrznych i administracji podpisał zarządzenie o ustanowieniu nowej okolicznościowej odznaki - Odznaki imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja. Pierwsze odznaki wręczono w lipcu 2021 r.

Resort spraw wewnętrznych i administracji podjął następnie decyzję o ustanowieniu Medalu imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja, podnosząc tym samym rangę wprowadzonego na początku 2021 roku rozporządzeniem odznaczenia.

Medal imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja przyznawany jest za podjęcie poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia z narażeniem własnego życia lub zdrowia lub za podjęcie w czasie służby czynności ratowania życia ludzkiego ze szczególnym narażeniem własnego życia lub zdrowia. Nadaje go szef MSWiA, z własnej inicjatywy albo na wniosek komendanta głównego Policji. Można go również przyznać pośmiertnie.

Co ważne, poza symbolicznym medalem przewidziano dodatkowe uhonorowanie osób, którym go przyznano, poprzez wprowadzenie prawa do podwyższenia emerytury policyjnej o 1 proc. podstawy jej wymiaru. 

 

 

(BKS)

zdjęcia: Paweł Ostaszewski/Gazeta Policyjna 

 • Komendant Główny Policji składa wieniec
 • Komendant Główny Policji składa wieniec.
 • Policjanci przy tablicy pamiątkowej.
 • Minister składa wieniec
 • Złożenie wieńca
 • Złożenie wieńca
 • Złożenie wieńca
 • złożenie wieńca
 • trąbka
 • Asysta przy pomniku
 • Tablica pamiątkowa
 • Znicze przy przystanku tramwajowym
Powrót na górę strony