Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zwierzę to nie rzecz - ma swoje prawa, a jego właściciel obowiązki

Data publikacji 14.02.2024

Odebraniem psa i umieszczeniem go w schronisku dla zwierząt zakończała się policyjna interwencja. Mundurowi z Trzebowniska ustalili, że pies rasy berneńskiej nie miał odpowiednich warunków i był zaniedbany. Dzięki anonimowemu zgłoszeniu zwierzak jest już bezpieczny i zaopiekowany.

W poniedziałek, funkcjonariusze z komisariatu w Trzebownisku udali się do Stobiernej. Według anonimowego zgłoszenia, na jednej z posesji miał znajdować się pies, który nie miał zapewnionych odpowiednich warunków bytowych. Niestety, mundurowi potwierdzili to zgłoszenie. Pies w typie rasy berneński pies pasterski, nie miał dostępu do świeżej wody i jedzenia. Uwiązany był na krótkim łańcuchu. Spał w przybudówce, bez odpowiedniego zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi. Jej podłoże pokryte było odchodami zwierzęcia. Wszystko to wskazywało, że właściciel zwierzęcia nie sprawuje nad nim należytej opieki. Po wykonaniu niezbędnych czynności berneńczyk trafił do schroniska dla zwierząt.

Każdy właściciel zwierzęcia powinien zdawać sobie sprawę z tego, że ma ono swoje prawa, a jego właściciel obowiązki. Nieodpowiednie sprawowanie opieki skutkuje sankcjami karnymi dla jego opiekuna. Precyzyjnie reguluje to ustawa o ochronie zwierząt.

Art. 9 ustawy wyraźnie mówi, że: „Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi,
z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody”.

Ten sam przepis reguluje zasady trzymania psa na tzw. łańcuchu: „Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 metry. Jeśli jednak jest to możliwe, powinno się ograniczać izolowanie psa. Trzymanie go w zamknięciu też może skutkować zwiększoną agresją naszego czworonoga.

Ustawa penalizuje również wszelkie formy znęcania się nad zwierzętami.

Ponadto art. 77 kodeksu wykroczeń również precyzuje, jakie obowiązki spoczywają na opiekunie zwierzęcia i jakie sankcje karne grożą, za niewywiązanie się z tych obowiązków.

§ 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

Policjanci przypominają również, że na podstawie innych przepisów porządkowych kodeksu wykroczeń oraz uchwały Rady Miasta Rzeszowa, na opiekunie zwierzęcia spoczywa obowiązek usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynków służących do użytku publicznego, a także na terenach użytku publicznego takich jak: ulice, chodniki, parki, skwery, zieleńce itp. Zebrane zanieczyszczenia należy umieszczać w szczelnych opakowaniach i wrzucać do specjalistycznych koszy na psie odchody bądź do koszy na odpady komunalne.

(KWP w Rzeszowie / kc)

Powrót na górę strony