Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„…nawet z narażeniem życia…” - Żagańscy policjanci odznaczeni medalem imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja

Data publikacji 15.02.2024

Medal imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja jest nadawany policjantom, którzy w trudnych chwilach, kiedy ich własne życie jest zagrożone, są wierni wypowiedzianej rocie ślubowania, gdzie szczególnego znaczenia nabierają słowa „…nawet z narażeniem życia…”. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył medalem 197 policjantów, a wśród nich byli funkcjonariusze z Żagania - starszy posterunkowy Błażej Żygalski i posterunkowy Wiktoria Kłosińska, którzy wydobyli nieprzytomnego mężczyznę z płonącego mieszkania.

W czwartek (15 lutego) w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie odbyła się szczególna uroczystość. W 14. rocznicę bohaterskiej śmierci podkomisarza Policji Andrzeja Struja wręczono medale jego imienia policjantom, którzy z narażeniem własnego życia ratowali życie innych osób. Te wyjątkowe odznaczenia wręczył wyróżnionym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński. W uroczystości uczestniczył pełniący obowiązki Komendant Główny Policji inspektor Marek Boroń, komendanci wojewódzcy oraz rodzina bohatera Andrzeja Struja. Minister Marcin Kierwiński w trakcie swojego wystąpienia podkreślał bohaterstwo wyróżnionych policjantów, którzy ratowali życie innych osób. Wspomniano bohaterską postawę podkomisarza Andrzeja Struja, który nie pozostał obojętny, na którego zło był świadkiem, podejmując swoją ostatnią interwencję.
Medal imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja został ustanowiony w 2021 roku jako upamiętnienie bohaterskiej śmierci podkomisarza Andrzeja Struja, który 10 lutego 2010 roku zginął od ciosów nożem, po tym, jak interweniował wobec chuliganów, którzy na przystanku niszczyli tramwaj. Wyróżnienie to jest nadawany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Komendanta Głównego Policji albo z inicjatywy Ministra. Medal ten mogą otrzymać policjanci, którzy podjęli się poza służbą ratowania życia, zdrowia ludzkiego albo mienia z narażeniem własnego życia lub zdrowia albo w czasie służby podjęli się ratowania życia ludzkiego ze szczególnym narażeniem własnego życia lub zdrowia.
Wśród 197 wyróżnionych, było dwóch policjantów z Żagania - starszy posterunkowy Błażej Żygalski (2 lata służby w Policji) oraz posterunkowy Wiktoria Kłosińska (rok służby w Policji), którzy na co dzień pełnią służbę w Ogniwie Patrolowo-Interwencyjnym Wydziału Sztab Policji Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu. 3 lutego po wybuchu pożaru w kamienicy przy ulicy Bema w Żaganiu zjawili się oni jako pierwsi i nie zważając na trudne warunki jakie panowały w budynku w tym gęste kłęby dymu oraz buchający ogień, rozpoczęli ewakuację mieszkańców, wyprowadzając ich bezpiecznie na zewnątrz. Starszy posterunkowy Błażej Żygalski wyważył drzwi mieszkania, w którym wybuch pożar, z którego wyniósł wraz ze strażakami nieprzytomnego mężczyznę. Dzięki temu jego życie zostało uratowane – link do komunikatu.
To nie pierwsi policjanci z Żagania wyróżnieni tym wyjątkowym medalem. 28 lipca 2022 roku to szczególne wyróżnienie otrzymał starszy sierżant Dawid Pawlik, który wskoczył do rzeki Bóbr i uratował tonącego mężczyznę, który chciał targnąć się na swoje życie. Szybka reakcja policjanta i profesjonalne działania ratownicze wspólnie z innym policjantem pozwoliły wyciągnąć mężczyznę z wody i przekazać pod opiekę medyków – link do komunikatu.

sierżant sztabowy Arkadiusz Szlachetko

Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu

  • policjanci wyróżniani na sali
  • policjanci i uczestnicy uroczystości
  • policjanci wyróżniani na sali
  • wyróżnieni policjanci
  • policjanci wyróżniani na sali
  • wyróżniony policjant stoi przed telebimem
  • policjanci wyróżniani na sali
  • policjanci wyróżniani na sali
  • wyróżniona policjantka stoi przed telebimem
Powrót na górę strony