Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

35 osób oskarżonych o legalizowanie pobytu w RP

Data publikacji 20.02.2024

Podlaski Pion PZ Prokuratury Krajowej skierował do sądu dwa akty oskarżenia, łącznie przeciwko 35 osobom, w sprawach dotyczących organizowania nielegalnej migracji oraz legalizowania pobytu cudzoziemców na terytorium RP wbrew przepisom ustawy. W ramach bardzo skomplikowanych i wielowątkowych spraw funkcjonariusze CBŚP i NwOSG przeprowadzili 25 realizacji i zatrzymali łącznie 65 osób.

Policjanci z Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, pod nadzorem Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku, wyjaśniali szczegółowo sposób działania dwóch równolegle funkcjonujących zorganizowanych grup przestępczych, których członkowie zajmowali się organizowaniem nielegalnej migracji i ułatwianiem lub umożliwianiem cudzoziemcom nielegalnego pobytu na terytorium Polski. Śledztwo było bardzo złożone z uwagi na ilość osób zaangażowanych w nielegalny proceder, ale przede wszystkim na wielowątkowy i skomplikowany charakter sprawy.

W trakcie śledztwa zabezpieczono i poddano analizie prawie 900 tomów akt postępowań administracyjnych o udzielenie cudzoziemcom zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz kilkaset wniosków o udzielenie cudzoziemcom zezwolenia na pracę typu A, składanych w urzędach wojewódzkich na terenie całego kraju. W ich efekcie ustalono, że co najmniej 800 cudzoziemców, w tym m.in. z Pakistanu, Syrii, Algierii, Iraku, Egiptu, Libii, Iranu czy Indii, mogło przebywać w Polsce nielegalnie. Z ustaleń śledztwa wynika, że za uzyskanie karty pobytu cudzoziemcy płacili od tysiąca do 20 tys. zł. Według funkcjonariuszy członkowie grupy mogli w ten sposób zarobić co najmniej 4 mln zł.

W ramach śledztwa, funkcjonariusze CBŚP i NwOSG przeprowadzili 25 realizacji, podczas których przeszukali kilkadziesiąt miejsc zamieszkania i użytkowanych przez podejrzanych oraz zatrzymali łącznie 65 osób. Na poczet przyszłych kar prokurator zabezpieczył majątek należący do podejrzanych, w postaci głównie nieruchomości, samochodów i środków finansowych, którego wartość szacuje się na ok. 5,5 mln zł. Więcej o akcjach można przeczytać: Akcja CBŚP i SG. Rozbity gang ułatwiający nielegalny pobyt cudzoziemcom w Polsce, Blisko 920 tysięcy euro mogli zarobić podejrzani za ułatwianie nielegalnego pobytu cudzoziemcom w Polsce, CBŚP i SG kolejne uderzenie w grupę.

Warto zaznaczyć, że w ostatnim czasie prokurator skierował już 23 akty oskarżenia wraz z wnioskami o dobrowolne poddanie się karze przeciwko 30 osobom do Sądu Okręgowego w Warszawie, zatem łącznie oskarżonych zostało 65 osób.

(CBŚP na podstawie inf. PK)

Powrót na górę strony