Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polska Policja na CiscoLive!

Data publikacji 22.02.2024

W dniach 5 – 9 lutego b.r. w stolicy Królestwa Niderlandów – Amsterdamie, odbyła się konferencja CiscoLive!, zorganizowana przez północnoamerykański koncern informatyczny, największy w branży IT, w której aktywny udział wzięli przedstawiciele Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji. Na przygotowanym stoisku wystawowym zaprezentowano osiągnięcia Polskiej Policji w zakresie projektowania oraz budowy nowoczesnych systemów telekomunikacyjnych, informatycznych oraz zaprezentowano materiały promujące naszą formację.

Całość wystawy została zorganizowana wokół mobilnego węzła łączności zabudowanego na pojeździe służbowym Policji, w ramach projektu zrealizowanego z programu Cisco - Country Digital Acceleration (CDA). CDA to forma strategicznego partnerstwa z przedstawicielami państw na szczeblu zarówno rządowym, jak i samorządowym, mająca na celu wspieranie krajowych programów transformacji cyfrowej. Każde państwo projektuje i planuje własną agendę takiej transformacji i mierzy się ze specyficznymi dla danego regionu wyzwaniami. Obszary działania CDA są więc dostosowane do funkcjonowania lokalnych gospodarek. Najczęściej, modelowo, CDA wdrażane jest w segmentach takich jak: zdrowie, edukacja, transport i infrastruktura krytyczna.  Programowi przyświeca idea przyspieszania procesów transformacji cyfrowej, zapewnienia wysokiego standardu cyberbezpieczeństwa i wzmacniania dostępności w ramach szeroko pojętych usług cyfrowych.

W ciągu kilku lat działania CDA wdrożono mnóstwo projektów na poziomie krajowym oraz lokalnym. Powstanie ww. projektu nie byłoby możliwe, gdyby nie doświadczenia zdobyte w Ukrainie podczas misji humanitarnej, w której uczestniczył kontyngent Polskiej Policji. To bezprecedensowe wydarzenie udowodniło jak dużą i ważną rolę odgrywa niezawodna, bezpieczna łączność cyfrowa.

Zbudowany pojazd jest odpowiedzią na potrzeby rozwinięcia systemów łączności przewodowej oraz bezprzewodowej w terenach przygodnych. Głównym medium transmisyjnym jest łączność satelitarna, realizowana w oparciu o technologię dostarczaną przez StarLink. Zastosowana technologia umożliwia transmisję danych również w trakcie przemieszczania się pojazdu. Bezpieczeństwo zapewniają usługi SD WAN. Serce stanowi system radiokomunikacyjny standardu ETSI TETRA, który uruchomiony w trunkingu rozległym staje się elementem Systemu Radiokomunikacyjnego Policji – TETRA (SRP-T) zapewniając, w przypadku pobytu poza granicami Polski łączność z jednostkami w kraju.

Mając na względzie zapewnienie interoperacyjności, zwłaszcza w aspekcie działań w sytuacjach kryzysowych, mobilny węzeł łączności wyposażony został w integrator, który pozwala łączyć różne technologie radiokomunikacyjne np. DMR, NexEdge, TETRA we wspólne grupy rozmowne. Nowością jest również wykorzystanie transmisji w sieciach LTE i integracja komponentu radiowego z rozwiązaniami standardu Mission Critical Push-to-Talk (MCPTT). Całości dopełnia możliwość uruchomienia własnej, bezpiecznej sieci WiFi oraz ad-hoc mobilnego biura z usługami wideokonferencji. Niezawodność zasilania gwarantuje inteligentny system zarządzania energią elektryczną  wyposażony w agregat prądotwórczy, podtrzymanie bateryjne oraz możliwość pobierania zasilania z sieci.

Dodatkowym elementem, który został opracowany w ramach projektu jest przenośny komponent łączności, który funkcjonalnie pozwala na uruchomienie stacji bazowej systemu TETRA oraz łączność bezprzewodową z każdego miejsca na świecie.

Typowe zastosowanie mobilnego węzła łączności to działania w sytuacjach klęsk żywiołowych na obszarach gdzie wymagana jest stabilna i bezpieczna łączność służb zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, zabezpieczenie imprez masowych czy awaria systemów łączności w jednostkach organizacyjnych Policji, ale nie tylko.

Wyposażenie stoiska pozwalało również prezentować materiały audiowizualne, które pozwoliły na promocję polskiej Policji jako formacji  sprawnej, nowoczesnej i profesjonalnej.

CiscoLive! to cykliczna konferencja organizowana przez firmę Cisco na kilku kontynentach, która przyciąga technologicznych innowatorów, dostarcza praktycznej wiedzy i przyspiesza połączenia, które napędzają cyfrową przyszłość. Wydarzenie skupia się na tematach takich jak sieci, bezpieczeństwo, współpraca i wiele innych. To doskonała okazja, aby poszerzyć swoje umiejętności i poznać najnowsze rozwiązania oraz wdrożenia.

Stoisko  Polskiej Policji cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Ponad 400 zarejestrowanych zwiedzających z 45 krajów świata w tym delegatów zaprzyjaźnionych służb mundurowych z obszaru Unii Europejskiej, USA oraz  wielu przedstawicieli branży IT z naszego kraju, którzy zadawali szczegółowe pytania pragnąc przenieść nasze doświadczenia na własny grunt.

Publikacja na temat udziału polskiej Policji na portalu Linkedin.

(Biuro Łączności i Informatyki KGP)

  • radiowóz policyjny stoi przed budynkiem
  • Pojazd specjalistyczny stoi na wystawie podczas konferencji CiscoLive!
  • Pojazd specjalistyczny stoi na wystawie podczas konferencji CiscoLive! Obok niego stoi polski policjant rozmawiający z mężczyzną
  • Pojazd specjalistyczny stoi na wystawie podczas konferencji CiscoLive!
  • Polski policjant stoi przy pojeździe specjalistycznym podczas konferencji CiscoLive!
  • Pojazd specjalistyczny stoi na wystawie podczas konferencji CiscoLive!
Powrót na górę strony