Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta delegacji MSW Ukrainy w Polsce

Data publikacji 23.02.2024

W dniach 19-20.02.2024 w Warszawie przebywała z wizytą 4-osobowa delegacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy, której towarzyszyła 3-osobowa grupa ekspertów Misji Doradczej Unii Europejskiej na Ukrainie (EUAM).

Wizyta delegacji w Polsce odbyła się na prośbę misji EUAM Ukraine, która wspiera przeprowadzane zmiany i reformy sektora bezpieczeństwa Ukrainy na drodze do Unii Europejskiej, pomimo trudnej sytuacji, w jakiej znajduje się nasz wschodni sąsiad. Głównymi tematami, które omawiano podczas wizyty były systemy powiadamiania ratunkowego 112 oraz kwestie zarządzania kryzysowego.

Wizyta delegacji była wspólnym przedsięwzięciem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Policji. Goście odbyli szereg spotkań m.in. w Departamencie Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA, w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Urzędzie Wojewódzkim i Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Warszawie, a także w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu.

Delegacja przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy oraz Misji Doradczej Unii Europejskiej w Ukrainie złożyła również wizytę w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Podczas spotkania zaprezentowano informacje dotyczące organizacji i funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na przykładzie kryzysu migracyjnego wywołanego przez wojnę na Ukrainie. Spotkanie zakończono wizytą w Stanowisku Kierowania Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Wszystkim zaangażowanym instytucjom w imieniu kierownictwa Komendy Głównej Policji bardzo dziękujemy.

Partnerzy z Ukrainy, którzy na co dzień zajmują się zarządzaniem kryzysowym oraz systemem powiadamiania ratunkowego 112, byli usatysfakcjonowani wizytą w Polsce. Aktywnie uczestniczyli we wszystkich spotkaniach zadając szereg pytań związanych ze stosowanymi w Polsce rozwiązaniami i procedurami.

Wizyta gości z Ukrainy była częścią szerszego programu współpracy między Polską a Ukrainą w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Po zakończonej wizycie w Polsce ukraińska delegacja udała się na Litwę.

(KGP)

Powrót na górę strony