Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolimy się w walce z przestępcami w "białych kołnierzykach"

Data publikacji 27.02.2024

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu odbyło się szkolenie dotyczące zapobiegania, ujawniania oraz zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej. Kryminalni na co dzień zajmujący się tą tematyką wymienili się doświadczeniami ze specjalistami z branży. To prelegenci z firm ubezpieczeniowych oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W szkoleniu uczestniczyło 50 funkcjonariuszy i ich przełożonych z jednostek Policji z całego garnizonu opolskiego. Co ważne, omawiane sytuacje oparte były o prawdziwe przykłady prowadzonych spraw.

W mininy czwartek (22.02) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu odbyło się szkolenie dotyczące zapobiegania, ujawniania oraz zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej. Szkolenie zostało zorganizowane przez Naczelnika Wdziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Opolu mł. insp. Jarosława Grajcara oraz Z-cę Naczelnika Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji nadkom. Magdalenę Piwowarczyk. Natomiast przedstawiciele Polskiej Izby Ubezpieczeń zaprosili prelegentów z firm ubezpieczeniowych oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

W szkoleniu uczestniczyło 50 funkcjonariuszy i ich przełożonych z jednostek Policji z całego garnizonu opolskiego, którzy na co dzień zajmują się zwalczaniem przestępczości gospodarczej. Ponadto aktywnymi uczestnikami byli również przedstawiciele Wydziału Kryminalnego, Wydziału Wywiadu Kryminalnego, Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Opolu oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Podczas wykładu omówiono zagadnienia związane z tematyką wyłudzeń odszkodowań z polis majątkowych oraz na życie. Co ważne, były to sytuacje omawiane w oparciu o prawdziwe przykłady prowadzonych spraw. Ponadto przedstawiono charakterystykę przestępczości ubezpieczeniowej, zasoby możliwości i dostępności proponowanych rozwiązań oraz wsparcia Policji we wspólnych przedsięwzięciach. Przedstawiono także sposób działania w zakresie wyłudzeń odszkodowawczych zidentyfikowanych grup przestępczych.

 

 


 

 

 

 


 

 

 

Powrót na górę strony