Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Najcenniejszy dar życia dla mieszkańców Mitrowicy od funkcjonariuszy XXXV zmiany Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP) w Kosowie oraz żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR

Data publikacji 14.03.2024

W dniu 11 marca 2024 roku polscy policjanci wchodzący w skład XXXV zmiany Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie już po raz czwarty wzięli udział w akcji honorowego krwiodawstwa. Tym razem do udziału w tym szczytnym przedsięwzięciu zaprosili żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR, którzy, podobnie jak polscy policjanci, pełnią na co dzień służbę w Kosowie.

W akcji udział wzięła grupa 13 policjantów Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP) w Kosowie oraz 21 żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR (PKW). W regionalnym szpitalu na północy Mitrowicy policjanci i żołnierze oddali łącznie ponad 15 litrów krwi. Tego dnia wśród dawców tego jakże cennego daru, jakim jest krew, znaleźli się także dowódcy wymienionych jednostek, tj. nadkom. Robert Stosio (JSPP) i ppłk Łukasz Maciuszko (PKW).

Cała akcja spotkała się z wielką wdzięcznością i dobrym przyjęciem ze strony kierownictwa oraz personelu szpitalnego oddziału krwiodawstwa. Zarówno ze strony policjantów, jak i żołnierzy, pojawiła się deklaracja dalszego wspierania i pomocy poprzez wspólną organizację kolejnych tego typu przedsięwzięć. Zauważyć należy, że oprócz niesienia bezpośredniej pomocy potrzebującym, takie akcje przyczyniają się do kształtowania wizerunku polskiego munduru wśród kosowskiej społeczności.

(BMWP KGP)

  • funkcjonariusz oddający krew i pielęgniarka
  • funkcjonariusz podczas oddawania krwi
  • funkcjonariusz Policji i żołnierz
  • dyplom w podziękowaniu za oddanie krwi
Powrót na górę strony