Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Radom: Piracka kopiernia filmów, gier i oprogramowania zlikwidowana

Komputery PC z oprogramowaniem bez wymaganych prawem licencji, ponad 2,5 tys. płyt CD i DVD z oprogramowaniem i filmami zabezpieczyli policjanci z Radomia. Łączna, szacunkowa wartość zabezpieczonego pirackiego oprogramowania wynosi ponad 80 tys. zł.

Funkcjonariusze Wydziału d/w z PG KWP zs. w Radomiu i Wydziału Doch.-Śledczego KMP w Radomiu wraz z pracownikami Firmy FOTA z Warszawy oraz Biura Ekspertyz z Gdańska w oparciu o operacyjnie zdobyte informacje dokonali przeszukań w sklepie komputerowym mieszczącym się przy ul. Żeromskiego w Radomiu.

W sklepie tym sprzedawano klientom zestawy komputerowe z zainstalowanym oprogramowaniem bez wymaganych prawem licencji. Przeszukano również dziewięć pomieszczeń mieszkalnych zajmowanych przez osoby prywatne, które w legalnie funkcjonującej sieci Internetowej lokalnej firmy Vectra. net w Radomiu bezprawnie rozpowszechniały programy komputerowe (użytkowe m. in. takich firm jak Microsoft, Symantec), gry, filmy w formacie DIVX oraz nagrania muzyczne w formacie MP3.

Do rozpowszechniania wykorzystywano ogólnodostępne, bezpłatne programy do komunikacji sieciowej typu peer-too-peer m.in. DC++, e-mule, torent na ogólnodostępnych hubach internetowych. Użytkownicy sieci Internet posługujący się wybranymi przez siebie nick-ami np. RAF, Kolek, Outact, Sysy, Piko, Szerszen83, Adek, Lukasz udostępniali innym użytkownikom przestrzenie dyskowe, na własnych, domowych komputerach, umożliwiając bezpłatne pozyskiwanie i rozpowszechnianie w niekontrolowany sposób zainstalowanych na nich treści prawem chronionych.

W wyniku podjętych czynności ujawniono i zabezpieczono łącznie:

•10 - jednostek centralnych komputerów klasy PC z zainstalowanym oprogramowaniem bez wymaganych prawem licencji; 2588 - płyt CD, CDR, CDRW i DVD z zainstalowanym oprogramowaniem komputerowym oraz filmami bez wymaganych prawem licencji.

•dokumentację sklepu komputerowego świadczącą o sprzedaży zestawów komputerowych bez zakupu oprogramowania.

Łączna, szacunkowa wartość ujawnionego w trakcie działań i zabezpieczonego pirackiego oprogramowania wynosi wg oceny biegłych sądowych biorących udział w w/w czynnościach nie mniej niż 80.000 zł. Dalsze czynności w powyższych sprawach będzie prowadzić KMP w Radomiu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej.

Powrót na górę strony