Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Działania Policji w związku z zapowiedzianymi protestami na terenie całego kraju

Data publikacji 20.03.2024

Dziś w całym kraju zapowiedziano ponad 580 protestów, w których szacowany jest udział blisko 70 000 osób. To ogromne przedsięwzięcie, które wymaga ze strony Policji zaangażowania znacznych sił, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim obywatelom, także tym, którzy w protestach nie biorą udziału. Policjanci ruchu drogowego zadbają ponadto, by użytkownicy dróg w jak najmniejszym stopniu odczuli utrudnienia.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje każdemu obywatelowi możliwość organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich, ale prawo do wyrażania swoich poglądów nie może naruszać porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Zabezpieczanie zgromadzeń publicznych jest jednym z ustawowych obowiązków nałożonych na Policję, której celem zawsze jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim obywatelom oraz ochrona ich praw i wolności. Rolą policjantów jest dbanie, by wszelkiego rodzaju zgromadzenia odbywały się z poszanowaniem obowiązującego prawa, a w przypadku jego naruszenia – podjęcie stosownych działań.

Dwa tygodnie temu, 6 marca br., podczas protestów na terenie Warszawy rannych zostało 14 funkcjonariuszy Policji, którzy doznali urazów ciała w postaci poparzeń i stłuczeń. U jednego z nich uraz głowy były na tyle poważny, że musiał pozostać w szpitalu.

W trakcie tych wydarzeń policjanci zatrzymali 26 osób, którym zarzucono popełnienie przestępstw, m.in. czynnej napaści, znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy, uszkodzenia mienia, a także udziału w zbiegowisku i używania wyrobów pirotechnicznych. Ponadto policjanci Komendy Stołecznej Policji opublikowali wizerunki 14 osób, które brały udział w protestach 6 marca br. w Warszawie i mogą mieć związek z popełnieniem podobnych występków.

Wydarzenia, do jakich doszło pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i pod Sejmem oraz ich medialny przekaz powodują, że przed kolejnymi protestami, które zostały na jutro zapowiedziane w całym kraju, Policja apeluje o zachowanie spokoju i szacunku dla innych opinii. Policja nie jest stroną w różnego rodzaju sporach społecznych, a w swoich działaniach kieruje się wyłącznie dbałością o ład i porządek publiczny.

Pamiętajmy, że w obecnej sytuacji, związanej m.in. z wojną za naszą wschodnią granicą, terytorium Polski może być areną działania różnych osób, mających na celu zakłócenie przebiegu protestów i destabilizację nastrojów społecznych. Prosimy o informowanie obecnych na miejscu policjantów o wszelkich sytuacjach, które mogą wskazywać na próby prowokacji.

__________________________________________________________

(KGP)

Informacje z województw:

KWP w Opolu: Utrudnienia na drogach Opolszczyzny

Powrót na górę strony